Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Jonge uitwonende studenten die een bbl-opleiding volgen (mbo), kunnen niet rondkomen van het salaris dat zij tijdens hun opleiding verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

Ook uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onlangs deed, bleek dat zelfstandig wonende jongeren met een minimumloon maandelijks honderden euro’s tekortkomen.

Thuisblijvers

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Ruim twee derde van de bbl-studenten woont thuis. Het grootste deel hiervan is jonger dan 21 jaar. Voor hen is het bbl-inkomen wel toereikend. Zelfs als zij een redelijk bedrag aan kostgeld betalen, komen zij niet tekort. ‘Uitwonende bbl’ers zijn veruit in de minderheid onder de jonge bbl-studenten, maar we zien dat ze tussen enkele tientjes en een paar honderd euro per maand tekortkomen,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Net als de jongeren die ook in ons onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid naar voren kwamen.’

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de juiste populatie te kunnen vaststellen met de gewenste uitsplitsingen zijn verschillende bronbestanden aan elkaar gekoppeld. Alle bestanden hebben de peildatum van 1 januari 2018. In overleg met het Ministerie van OCW is vastgesteld welke huishoudsituaties worden doorgerekend. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen de mbo-sectoren landbouw, economie, techniek en zorg en welzijn. Door zo precies mogelijk te selecteren is 74 procent van de totale bbl-populatie onderzocht. Het in dit onderzoek gehanteerde inkomen is het mediane inkomen van de betreffende groep. Er is gebruik gemaakt van de Nibud-uitgavencijfers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Senior wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financieel gedrag van jongeren

Over Nibud-onderzoek naar jongeren en financiële educatie en de toepassingen daarvan.

lees meer › Artikel

Nibud-leerdoelen

Richtlijnen voor wat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen voor goed omgaan met geld.

lees meer › Artikel

Schulden: preventie en aanpak

Wat kunt u doen om schulden bij jongeren te helpen voorkomen?

lees meer › Artikel

Jongeren en schulden

Oorzaken en gevolgen van financiële problemen bij jongeren.

lees meer › Artikel

Hoger onderwijs

Het Nibud onderzoekt geldzaken van studenten en ondersteunt hen met materialen.

lees meer › Artikel