Geschreven door

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Rapport Geld en relatie 2019

Om ruzie over geldzaken te voorkomen, adviseert het Nibud aan partners om goede afspraken te maken met elkaar. De meeste ruzies gaan over bezuinigen of sparen.

Maak daarom samen goede afspraken met behulp van de volgende vragen:

  • Welke inkomsten en uitgaven hebben jullie samen? En individueel?
  • Welk systeem van ‘wie betaalt wat’ hanteren jullie?
  • Wat spreken jullie af over samen sparen?
  • Hoe zorgen jullie dat jullie beiden de gezamenlijke administratie kennen?

Het maken van een jaarbegroting geeft overzicht en inzicht, en kan daarom goed helpen bij het maken van deze afspraken.

Auteurs: Marjan Verberk-de Kruik, Elise van den Biggelaar, Gea Schonewille

Alles op één hoop: gemak of eerlijk?

61 procent gooit al het inkomen op één hoop. Het kan gemakkelijk zijn om het inkomen allemaal samen te voegen, maar het is op de lange termijn belangrijk(er) dat de verdeling van de inkomens voor beide partners eerlijk voelt. Het Nibud adviseert daarom om niet zomaar klakkeloos alles op één hoop te gooien, maar met elkaar te bespreken waarom je dit doet en of het eerlijk voelt voor beide partijen.

Alleen een gezamenlijke rekening

40 procent van de stellen heeft alleen een gezamenlijke rekening. Wanneer partners zichzelf als gelijken typeren, hoeft dat niet voor problemen te zorgen. Als de één veel zuiniger is dan de ander, kan dit echter wel tot meningsverschillen leiden. Het Nibud adviseert partners om naast de gezamenlijke rekening een eigen rekening aan te houden. Zeker voor partners die allebei anders met geld omgaan kan dit een manier zijn om minder meningsverschillen te hebben.

Jongvolwassen stellen en geldzaken

We zien dat jongvolwassenen de gezamenlijke financiën anders regelen dan (oudere) volwassenen. Jongvolwassenen regelen de financiën vaker samen en spreken meer over de financiën dan (oudere) volwassenen. Hoewel zij meer samen doen, is het niet zo dat zij vaker duidelijke afspraken hebben gemaakt over de financiën. Jongvolwassenen hebben ook vaker meningsverschillen over financiën, vooral over het bestedingspatroon van de partner.

Het Nibud vindt het een goed teken dat jongvolwassenen relatief vaak met elkaar over geldzaken spreken. Het Nibud adviseert hen duidelijke afspraken te maken over de gezamenlijke financiën, zodat zij minder meningsverschillen hebben over geld.

Achtergronden bij dit onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 770 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 75 jaar ondervraagd via een online vragenlijst via het panel van Research Now SSI (www.surveysampling.com). Het onderzoek is representatief is voor alle Nederlanders wat betreft leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Het gaat om werkenden (in loondienst of als zzp’er), gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en andere niet-werkenden. Degenen die geen zelfstandig huishouden voeren, bijvoorbeeld omdat ze bij de ouders wonen, zijn niet meegenomen. De vragenlijsten zijn ingevuld in juni 2018 en maken deel uit het driejaarlijkse Nibud-onderzoek Geldzaken in de Praktijk.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
07 januari 2020

Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

Webwinkels moeten schulden aanpakken

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

FNV sluit zich aan bij Startpunt Geldzaken van het Nibud

lees meer ›Nieuwsbericht
02 januari 2020

Blog Financieel fit: Een jaarbegroting maken

lees meer ›Blog
01 januari 2020

Blog Financieel fit: Mijn goede geldvoornemens

lees meer ›Blog
19 december 2019

Nibud helpt goede geldvoornemens volhouden

lees meer ›Persbericht
19 december 2019

2019: een bijzonder jubileumjaar

lees meer ›Blog
17 december 2019

Blog 14: Van bewust op budget naar financieel fit

lees meer ›Blog
17 december 2019

Vrijwilligers a.s.r. ervaren workshop Voor 1 dag arm

lees meer ›Blog

Bewust lenen bij studenten bevorderen

Kunnen we studenten activeren om hun leenbedrag te heroverwegen?

lees meer › Onderzoeksrapport