Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen kunnen een hogere hypotheek afsluiten in 2022. Huishoudens die hetzelfde inkomen houden zullen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen inflatie.

Auteurs: Marcel Warnaar, Jasja Bos en Marjan Verberk

Het Nibud ziet dat de hypotheeknormen goed werken. Het aandeel mensen met een achterstand op de hypotheek is minder dan 1 procent (BKR Schuldenmonitor 2020). Deze bescherming is waardevol, zeker nu mensen ver gaan om een huis te bemachtigen. De huidige hypotheeknormen bieden kopers in deze oververhitte markt een vorm van bescherming om overkreditering te voorkomen.

Hoewel soms wordt gepleit om de normen te verruimen of juist te verkrappen als oplossing voor de woningmarktproblemen, kijkt het Nibud naar de betaalbaarheid. Vanuit de portemonnee geredeneerd is er momenteel geen reden om de methodiek achter de berekeningen aan te passen.

In dit rapport zijn de financieringslastpercentages berekend voor 2022. Dit is gedaan met dezelfde methode als in voorgaande jaren. Wel zijn uiteraard de parameters geactualiseerd.

Alle rapporten in deze reeks

Achtergronden bij het rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2022 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2021. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Voor het tot stand komen van dit advies consulteert het Nibud diverse partijen die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken, waaronder de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het rapport is op 28 oktober 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel

Praten over geldzorgen helpt

Rabobankmedewerker volgt de Nibud-training Helpen bij geldzaken en past de kennis in de praktijk toe.

lees meer › Praktijkverhaal
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht