Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Onderzoek naar de effectiviteit van verschillende maatregelen om mensen in de schuldhulpverlening beter te kunnen helpen, vraagt veel tijd en een grote mate van betrokkenheid. Dit constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Auteurs: Minou van der Werf en Gea Schonewille

Twee jaar lang deed het Nibud onderzoek naar het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen in de schuldhulpverlening. Zo kregen deelnemers aan budgetcursussen herinneringen aan afspraken en aan hun huiswerk. Voor andere groepen werd een checklist ingevuld waarmee ze hun eigen voortgang konden monitoren. Het doel van deze maatregelen was het versterken van de huidige schuldhulpverlening zodat de financiële redzaamheid van de deelnemers verder vergroot wordt.

Achtergronden van het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van een groot evidence-based onderzoek naar het bevorderen van financiële redzaamheid dat in 2015 is gestart. De focus van dit onderzoek ligt op het motiveren en activeren van financieel gezond gedrag. Als eerste is met een literatuurstudie in kaart gebracht welke manieren van aanpak theoretisch gezien effectief zouden zijn om (financieel) gedrag te veranderen. In december 2017 is een eerste onderzoek gepresenteerd, waarin met behulp van een Randomized Controlled Trial (RCT) is aangetoond dat het sturen van een sms ter herinnering aan een afspraak met de Groningse Kredietbank, het aantal no-shows met 50 procent verminderde. Het huidige onderzoek is de derde en laatste publicatie in deze serie.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Stichting van Schulden naar Kansen (voorheen Delta Lloyd Foundation). Wij danken prof. dr. Wilco van Dijk, dr. Lotte van Dillen van Universiteit Leiden voor hun advies en de betrokken gemeenten, kredietbanken en maatschappelijke organisaties voor hun bijdragen tijdens dit onderzoekstraject. Speciale dank gaat uit naar de gemeente Tilburg, de Kredietbank West-Brabant en de Groningse Kredietbank.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Werkgevers: financiële problemen signaleren

Hoe herkent u geldproblemen bij uw werknemers?

lees meer › Artikel

Financiële problemen

Een korte schets van oorzaken en gevolgen van schuldproblemen in Nederland.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie: visie en beleid

Hoe ontwikkelt u een visie en beleid voor schuldpreventie in uw organisatie?

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Platform Schuldhulpverlening

Via het platform wisselen vakgenoten kennis en ervaring uit.

lees meer › Artikel
19 augustus 2019

Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder mensen met schulden

lees meer › Nieuwsbericht
27 maart 2019

Nibud: Effectiviteitsonderzoek in schuldhulpverlening vraagt tijd en betrokkenheid

lees meer › Nieuwsbericht
19 december 2017

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

lees meer › Persbericht

HR-workshop: Omgaan met personeel met schulden

HR-workshop: Omgaan met personeel met schulden

Leer financiële problemen herkennen en voorkomen.

meer info › Opleidingen

Prijzengids

Prijzengids

Richtbedragen voor de bijzondere bijstand.

bestel › Product