Geschreven door

Micha Aarts

Micha Aarts

Trainer en budgetcoach

medewerker

Project Taal & Geld verbindt

Praktijkverhaal | 2016

Avres (het Werk-Leerbedrijf in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) en de Stichting Lezen & Schrijven bundelden hun krachten om een gecombineerde aanpak te realiseren voor professionals en vrijwilligers gericht op signalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

Zij zochten de samenwerking met het Nibud in het Project Taal & Geld.

Doel: gecombineerde aanpak signalering schulden en laaggeletterdheid

Jeanette Phielix-Giskes, beleidsadviseur Avres: “Schuldenproblematiek staat veelal niet op zichzelf. Vaak spelen er ook andere problemen bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid en/of  digitale vaardigheden.”

“Dit vraagt van professionals en vrijwilligers werkzaam in het sociaal domein een brede blik op het gebied van het signaleren maar ook van het bespreekbaar maken  van de  problematiek. Wij willen hen daarbij ondersteunen met kennis, informatie en hulpmiddelen.”

Aanpak: Training voor vrijwilligers en professionals

Avres organiseert jaarlijks bijeenkomsten vroegsignalering van armoede en schulden waarbij er ingezet wordt op  kennisoverdracht aan het voorliggend veld in de regio.

In het  project Taal & Geld zijn Stichting Lezen & Schrijven, Avres en het Nibud voor deze bijeenkomsten een samenwerking aangegaan. Deze drie-eenheid bood een mooie gelegenheid om samen de verdieping op te zoeken. Het Nibud ontwikkelde samen met Stichting Lezen & Schrijven een training over het herkennen van schuldenproblematiek en/of laaggeletterdheid. De training was als volgt opgebouwd:

  1. Introductie door Avres
  2. Herkennen van laaggeletterdheid door Stichting Lezen & Schrijven
  3. Herkennen van schuldenproblematiek door Nibud-trainer Micha Aarts
  4. Een gezamenlijk deel van het Nibud en Stichting Lezen & Schrijven over het bespreekbaar maken van de problematiek.

Tijdens de training werd daarnaast informatie verstrekt over de dienstverlening in de regio, er zijn praktische tools aangereikt en er werd ingegaan op passend doorverwijzen (naar schuldhulp- en taalaanbod, digitaal aanbod en maatschappelijke organisaties). Passend doorverwijzen in een vroeg stadium kan immers vergroting van de problematiek voorkomen.

Resultaat: vier bijeenkomsten en enthousiaste deelnemers

Tijdens vier bijeenkomsten zijn uiteindelijk 87 professionals en vrijwilligers van ruim 40 organisaties getraind, waaronder medewerkers van sociale teams, woningbouwcoöperaties, voedselbanken en thuisadministratie-organisaties. Er was veel animo: al snel waren alle aanmeldingen binnen en ook de opkomst was hoog. Door het diverse publiek kregen alle vier de trainingsdagen een verschillend verloop.

De training was interactief van opzet: deelnemers werd gevraagd naar hun eigen ervaringen en er waren aansprekende onderdelen zoals een quiz. Ook werden onder de deelnemers boeken verloot waaronder het kookboek Lekker voor weinig van het Nibud.

Na afloop kregen de deelnemers een goodybag mee met onder andere de inkomenskaart van Avres en materiaal van de Stichting Lezen & Schrijven. De reacties waren zeer positief, de training is door de deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 8. We kijken terug op vier zeer geslaagde bijeenkomsten waarin we echt wat voor het voorliggend veld in de regio hebben kunnen betekenen. Er zijn mooie contacten gelegd met instanties in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid en er zijn zelfs al nieuwe taalvrijwilligers geworven.

De onderlinge samenwerking was zeer prettig en de trainingen sloten goed op elkaar aan. Nog een tip van Jeanette Phielix-Giskes voor andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden: “Zoek de verbinding!  Er gebeurt vaak al heel veel, er zijn veel initiatieven, maar niet altijd zijn vrijwilligers of professionals hiervan op de hoogte.”

Wilt u ook aan de slag in een samenwerkingsverband met het Nibud rond dit thema?

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Micha Aarts

Micha Aarts

Trainer en budgetcoach

medewerker

Ik ben weer volop bewust van gevolgen van laaggeletterdheid, schuldenproblematiek, communicatie en gevolgen van handelen. Bedankt!”

— Deelnemer project Taal & Geld

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Aegon-medewerkers volgen training Helpen met geldzaken

Medewerkers Aegon leren mensen met geldproblemen in hun omgeving hulp bieden.

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Weert maakt gebruik van en-en-en aanpak

Hoe de gemeente Weert informeert, inspireert én activeert over omgaan met geld.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda op maat in gemeentelijke edities

Drie gemeentes vertellen over het resultaat dat zij behalen met een Nibud-agenda op maat.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal