Platform Schuldhulpverlening

Vergroot uw deskundigheid door kennis en ervaring over schuldhulpverlening en vroegsignalering uit te wisselen met gemeenten en vakgenoten. Er is aandacht voor beleidsmatige onderwerpen maar ook voor praktische oplossingen.

Het Platform Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de wens om met gemeenten en betrokken organisaties ideeën en actualiteiten te bespreken en de gevolgen voor uw praktijk op een rij te zetten. De organisatie is in handen van het Nibud en Stimulansz.

Creatieve denktank

Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering.

Wat doet het Platform

Tijdens de bijeenkomsten gaan we diep op de materie in. Signalen uit de gemeentelijke praktijk worden doorgegeven aan bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NVVK en de VNG. We bespreken praktijksituaties, zowel inhoudelijk als procesmatig.

De agenda wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. In ieder platform is er een presentatie en discussieonderwerpen en vaak is er een gastspreker. Regelmatig zijn het ministerie van SZW, VNG, Divosa en de NVVK aanwezig.

Het Platform heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan bijvoorbeeld een congres of studiedag. Het Platform bestaat uit een vaste, kleine groep mensen met een vergelijkbare achtergrond waarmee u ook buiten de bijeenkomsten om documenten en informatie kunt uitwisselen.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

 • Wat werkt binnen schuldpreventie en vroegsignalering
 • Doorwerking wet gemeentelijke schuldhulpverlening op beleid en uitvoeringspraktijk
 • Bezwaar en beroep door wet
 • Slimme werkprocessen, wat werkt?
 • Verantwoord bezuinigen, welke doelgroepen bedien je met welke inzet?
 • Doelgroepen binnen de keten van schuldhulpverlening, ontwikkeling, trends en verschuivingen

Deze thema’s worden aangevuld door de leden van het Platform.

Praktische informatie

 • Het Platform is kleinschalig, er zijn maximaal 25 personen
 • Er zijn drie bijeenkomsten per jaar: in 2021 nog op 3 juni en 12 oktober
 • Bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht: op locatie bij het Nibud of bij Stimulansz.
 • Deelnemers hebben een actieve inbreng bij het vaststellen van de agenda

Prijsinformatie

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten als u een abonnement hebt op het Platform Schuldhulpverlening. Een abonnement kost € 785,- per jaar en is inclusief 3 bijeenkomsten, lunch en documentatie.

‘Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op’

Lees de ervaring over het inzetten van het platform in het praktijkverhaal van Mieke Robben, adviseur werk en inkomen gemeente Delft.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marion Weijers.

 • Lees hier het rapport Financiële problemen (2018)
 • Lees hier over het Platform Armoedebeleid

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het platform is hét middel om contact te leggen met je collega’s uit het land. Gebruik maken van elkaars kennis en ervaring is zo belangrijk en zinvol.”

— Mieke Robben, adviseur werk en inkomen Gemeente Delft

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Werkgevers: financiële problemen signaleren

Hoe herkent u geldproblemen bij uw werknemers?

lees meer › Artikel

Financiële problemen

Een korte schets van oorzaken en gevolgen van schuldproblemen in Nederland.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie: visie en beleid

Hoe ontwikkelt u een visie en beleid voor schuldpreventie in uw organisatie?

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel
19 augustus 2019

Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder mensen met schulden

lees meer › Nieuwsbericht
27 maart 2019

Nibud: Effectiviteitsonderzoek in schuldhulpverlening vraagt tijd en betrokkenheid

lees meer › Nieuwsbericht
19 december 2017

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

lees meer › Persbericht

HR-workshop: Omgaan met personeel met schulden

HR-workshop: Omgaan met personeel met schulden

Leer financiële problemen herkennen en voorkomen.

meer info › Opleidingen

Prijzengids

Prijzengids

Richtbedragen voor de bijzondere bijstand.

bestel › Product