Platform Schuldhulpverlening

Vergroot uw deskundigheid door kennis en ervaring over schuldhulpverlening uit te wisselen met gemeenten en vakgenoten. Er is aandacht voor beleidsmatige onderwerpen maar ook voor praktische oplossingen.

Het Platform Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de wens om met gemeenten en betrokken organisaties ideeën en actualiteiten te bespreken en de gevolgen voor uw praktijk op een rij te zetten. De organisatie is in handen van het Nibud en Stimulansz.

Creatieve denktank

Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering.

Wat doet het Platform

Tijdens de bijeenkomsten gaan we diep op de materie in. Signalen uit de gemeentelijke praktijk worden doorgegeven aan bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NVVK en de VNG. We bespreken praktijksituaties, zowel inhoudelijk als procesmatig.

De agenda wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. In ieder platform is er een presentatie en discussie-onderwerpen en vaak is er een gastspreker. Regelmatig zijn het ministerie van SZW, VNG, Divosa of de NVVK aanwezig.

Het Platform heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan bijvoorbeeld een congres of studiedag. Het Platform bestaat uit een vaste, kleine groep mensen met een vergelijkbare achtergrond waarmee u ook buiten de bijeenkomsten om documenten en informatie kunt uitwisselen.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Wat werkt binnen schuldpreventie
  • Doorwerking wet gemeentelijke schuldhulpverlening op beleid en uitvoeringspraktijk
  • Bezwaar en beroep door wet
  • Slimme werkprocessen, wat werkt?
  • Verantwoord bezuinigen, welke doelgroepen bedien je met welke inzet?
  • Doelgroepen binnen de schuldhulpverlening, ontwikkeling, trends en verschuivingen

Deze thema’s worden aangevuld door de leden van het Platform.

Praktische informatie

  • Het Platform is kleinschalig, er zijn maximaal 25 personen
  • Er zijn drie middagbijeenkomsten per jaar, startend met een lunch
  • Bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht (bij Stimulansz)
  • Deelnemers hebben een actieve inbreng bij het vaststellen van de agenda

Prijsinformatie

Stimulansz Werk en Inkomen abonnees en klanten met een Nibud-abonnement (Prijzengids, Budgetadvies Rekenprogramma of Budgethandboek) betalen € 755,- per jaar. Niet-abonnees betalen € 914,-. Dit is inclusief drie bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Aanmelden of contact

Heeft u vragen over het Platform of wilt u meer informatie? Neem contact op met Marion Weijers, sr. adviseur budgetvoorlichting en coaching.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

10 augustusus 2018

Direct online hulp bij schulden

lees meer ›Blog
29 juni 2018

Wacht niet af, maar betrek debiteuren in de betaling

lees meer ›Blog

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal
03 november 2017

Laaggeletterdheid en financiële problemen

lees meer ›Blog

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Offline aanjagen van online Geldplannen

Met een mix van offline activiteiten informeert de gemeente Hoogeveen haar inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal