Platform Schuldhulpverlening

Vergroot uw deskundigheid door kennis en ervaring over schuldhulpverlening uit te wisselen met gemeenten en vakgenoten. Er is aandacht voor beleidsmatige onderwerpen maar ook voor praktische oplossingen.

Het Platform Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de wens om met gemeenten en betrokken organisaties ideeën en actualiteiten te bespreken en de gevolgen voor uw praktijk op een rij te zetten. De organisatie is in handen van het Nibud en Stimulansz.

Creatieve denktank

Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering.

Wat doet het Platform

Tijdens de bijeenkomsten gaan we diep op de materie in. Signalen uit de gemeentelijke praktijk worden doorgegeven aan bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NVVK en de VNG. We bespreken praktijksituaties, zowel inhoudelijk als procesmatig.

De agenda wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. In ieder platform is er een presentatie en discussie-onderwerpen en vaak is er een gastspreker. Regelmatig zijn het ministerie van SZW, VNG, Divosa of de NVVK aanwezig.

Het Platform heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan bijvoorbeeld een congres of studiedag. Het Platform bestaat uit een vaste, kleine groep mensen met een vergelijkbare achtergrond waarmee u ook buiten de bijeenkomsten om documenten en informatie kunt uitwisselen.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Wat werkt binnen schuldpreventie
  • Doorwerking wet gemeentelijke schuldhulpverlening op beleid en uitvoeringspraktijk
  • Bezwaar en beroep door wet
  • Slimme werkprocessen, wat werkt?
  • Verantwoord bezuinigen, welke doelgroepen bedien je met welke inzet?
  • Doelgroepen binnen de schuldhulpverlening, ontwikkeling, trends en verschuivingen

Deze thema’s worden aangevuld door de leden van het Platform.

Praktische informatie

  • Het Platform is kleinschalig, er zijn maximaal 25 personen
  • Er zijn drie middagbijeenkomsten per jaar, startend met een lunch
  • Bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht (bij Stimulansz)
  • Deelnemers hebben een actieve inbreng bij het vaststellen van de agenda

Prijsinformatie

Stimulansz Werk en Inkomen abonnees en klanten met een Nibud-abonnement (Prijzengids of Budgethandboek) betalen € 755,- per jaar. Niet-abonnees betalen € 914,-. Dit is inclusief drie bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Aanmelden of contact

Heeft u vragen over het Platform of wilt u meer informatie? Neem contact op met Marion Weijers, sr. adviseur budgetvoorlichting en coaching.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplannen voor de medewerkers van Defensie

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kiest voor Startpunt Geldzaken.

lees meer › Praktijkverhaal