‘Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op’

Het Nibud is samen met Stimulansz initiatiefnemer van Platform Schuldhulpverlening, een expertgroep voor gemeenten op het gebied van schuldhulpverlening, vroegsignalering en schuldpreventie. Delft is één van de gemeenten die bij de expertgroep is aangesloten. Mieke Robben, adviseur werk en inkomen in Delft, is enthousiast: ‘In de Expertgroep verbreden we onze kennis en doen we ideeën op over hoe we onze eigen schuldhulpverlening kunnen versterken.’

Mieke Robben, gemeente DelftHet Platform Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de wens om met gemeenten en betrokken organisaties ideeën en actualiteiten te bespreken en de gevolgen voor de praktijk op een rij te zetten. De organisatie is in handen van het Nibud en Stimulansz. Het Platform is een creatieve denktank met aandacht voor beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening en vroegsignalering, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor uitvoering. We vroegen Mieke Robben naar haar ervaringen.

Wat was voor de gemeente Delft de aanleiding om aansluiting te zoeken bij het Platform?

Mieke: ‘Toen ik 2 jaar geleden bij de gemeente Delft kwam werken, bestond de inschrijving voor het platform al. Omdat ik me bezig ging houden met onder andere schuldhulpverlening ben ik vanaf februari 2017 naar de bijeenkomsten gegaan, vooral om kennis op te doen en te delen.’

Hoe geeft de expertgroep invulling aan de behoefte van de gemeente op dit terrein?

‘In het platform worden nieuwe ontwikkelingen besproken, maar ook initiatieven van anderen belicht en allerlei andere onderwerpen die de schuldhulpverlening raken. Zo wordt onze kennis verbreed en doen we ideeën op over hoe we onze eigen schuldhulpverlening kunnen versterken.’

Wat is (tot nu toe) het resultaat voor de gemeente Delft?

‘Wat het mij oplevert, is vooral veel inhoudelijke informatie over het hoe en wat binnen de schuldhulpverlening, de ‘hot items’ en de onderwerpen waar we in Delft nog meer op kunnen ontwikkelen. Door de combinatie van die verschillende onderwerpen krijg ik een breder beeld. Dat gebruik ik ook in bijvoorbeeld onze nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening.’

Waaraan heeft de gemeente Delft het meeste behoefte, de beleidsmatige onderwerpen die worden besproken of juist de meer praktische oplossingen?

‘Beide onderwerpen leveren wat op. Aanpassingen van beleid zorgen vaak voor wijzigingen in het proces of de uitvoering. Door het bespreken van de beleidsmatige zaken komt meestal ook wel de praktische consequentie aan de orde. Daarnaast krijg je veel informatie van de collega’s in het land. Soms is iemand anders er al mee bezig en heeft diegene tips en tricks. Vooral die uitwisseling heeft voor mij veel waarde.’

Welke onderwerpen zou Delft de komende periode graag nog geagendeerd willen zien?

‘Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en de invloed van life-events op financiële problemen zijn onderwerpen waar we in Delft mee aan de slag gaan. Extra informatie of ervaringen van andere gemeenten hiermee zijn dus zeer welkom.’

Hoe verloopt de samenwerking met Stimulansz en Nibud?

‘Ik vind de samenwerking prima verlopen. Het is heel prettig om tegelijkertijd vanuit Stimulansz én het Nibud informatie te krijgen. De koppeling van deze twee partijen wordt daarmee een soort van vanzelfsprekendheid.’

Hoe belangrijk is het voor gemeenten om op dit onderwerp van elkaar te leren?

‘Ik vind het heel belangrijk dat gemeenten onderling informatie uitwisselen. Er gebeurt op dit moment zoveel in het land op het gebied van schuldhulpverlening en vroegsignalering, in elke gemeente ontstaat wel een initiatief. Wat is er mooier dan projecten die werken met elkaar te delen? Je hoeft dan niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunt succesvolle methodes in je eigen gemeente gebruiken.’

Waarom zou u andere gemeenten aanraden om zich bij het platform aan te sluiten?

‘Het platform is het middel om contact te leggen met je collega’s uit het land. Gebruik maken van elkaars kennis en ervaring is zo belangrijk en zinvol. En ook als niemand de oplossing heeft, proberen we tijdens zo’n bijeenkomst samen richting die oplossing te komen. Het platform helpt je up to date te blijven binnen de ontwikkelingen en levert regelmatig nieuwe inzichten op.’

Ook aansluiten?

Lees meer over het Platform Schuldhulpverlening en de mogelijkheid met uw gemeente deel te nemen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

In elke gemeente ontstaat wel een initiatief rond schuldhulpverlening. Wat is er mooier dan projecten die werken met elkaar te delen?”

— Mieke Robben, adviseur werk en inkomen Gemeente Delft

Het platform is het middel om contact te leggen met je collega’s uit het land. Gebruik maken van elkaars kennis en ervaring is zo belangrijk en zinvol.”

— Mieke Robben, adviseur werk en inkomen Gemeente Delft

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplannen voor de medewerkers van Defensie

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kiest voor Startpunt Geldzaken.

lees meer › Praktijkverhaal

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal