Platform Armoedebeleid

Voor beleidsmedewerkers van gemeenten die zich bezig houden met armoedebeleid, is er het Platform Armoedebeleid. Hier kunt u kennis delen en ervaringen uitwisselen met deskundigen en vakgenoten.

Het platform wordt georganiseerd door Nibud en Stimulansz en bestaat uit drie bijeenkomsten per jaar.

Wat doet het Platform?

In het platform wordt onder meer dieper ingegaan op de vertaling van nieuwe wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. Daarnaast kijken we naar andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk en bespreken we voorbeelden uit de praktijk.

In ieder platform worden meerdere presentaties gegeven en vaak is er een gastspreker of een toehoorder aanwezig. Ook zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa regelmatig vertegenwoordigd.

Het platform heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan een congres of studiedag. Het platform bestaat uit een vaste groep mensen met een vergelijkbare achtergrond (vaak beleidsmedewerkers Sociale Zaken), waarmee u ook buiten de bijeenkomsten om documenten en informatie kunt uitwisselen. Door het beperkte aantal deelnemers krijgt ieder de ruimte om zijn visie en praktijkervaringen te delen.

Thema’ s

Tijdens de bijeenkomsten behandelen we actuele thema’s, zoals:

 • Kinderen en armoede;
 • Bijzondere bijstand statushouders;
 • Maatwerkbudget, regelvrije ruimte;
 • Koppelen materiële en immateriële hulp;
 • Meedoen regelingen en webshops;
 • Doelgroep bereiken en betrekken;
 • Vormgeving minimaregelingen;
 • Juridische beperkingen en mogelijkheden;
 • Preventie;
 • Et cetera.

Leden van het platform kunnen deze thema’s aanvullen.

Praktische informatie

 • Het platform is kleinschalig, er zijn maximaal 25 personen
 • Er zijn drie bijeenkomsten per jaar
 • Bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, bij Stimulansz of bij het Nibud (gezien de huidige coronamaatregelen is dit online)
 • De deelnemers leveren een actieve inbreng bij het vaststellen van de agenda

Prijsinformatie

Stimulansz Werk en Inkomen abonnees en klanten met een Nibud-abonnement (Prijzengids, Budgethandboek of aangesloten bij Startpunt Geldzaken) betalen € 785,00 per jaar. Niet-abonnees betalen € 895,00. Dit is inclusief drie bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Corinne van Gaalen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het Platform Armoedebeleid heeft meer diepgang en is kleinschaliger en interactiever dan een congres of studiedag.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Onderzoek bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Het Nibud kan in uw gemeente onderzoek op maat doen naar niet-gebruik.

lees meer › Artikel

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Recht op tegemoetkoming

Voor huishoudens met lage inkomens zijn er diverse regelingen voor inkomensondersteuning.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog