Geschreven door

Martine Broere

Martine Broere

Business developer opleidingen

medewerker

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Praktijkverhaal | 2016

Hoe merk je aan een medewerker dat er geldproblemen spelen? Hoeveel mensen met een baan melden zich aan bij de schuldhulpverlening? En wat kunt u als werkgever doen als u personeel met schulden heeft?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde bij de Nibud-presentatie ‘Financiële problemen op de werkvloer’ bij het P&O Platform van BOVAG in Bunnik (juni 2016).

Vraag: Oorzaak en omvang van geldproblemen op de werkvloer

Kantoor BOVAGMedewerkers met geldproblemen komen vrijwel overal voor, zo ook bij de auto- en truckdealers die aanwezig waren bij het P&O Platform bij BOVAG. Dit fenomeen was bij iedereen wel bekend, maar de omvang van de schulden problematiek in Nederland verbaasde de personeelsadviseurs.

De oorzaken die achter geldproblemen schuilgaan zijn de laatste jaren veranderd en deze werden tijdens de presentatie besproken. Sinds de crisis in 2008 zijn daardoor meer mensen met een baan in de problemen geraakt.

Hoe merk je dat een werknemer geldproblemen heeft? Het duidelijkste signaal is  het aanvragen van een  voorschot of lening bij de werkgever. En daarnaast natuurlijk de loonbeslagen. De BOVAG-bedrijven gaven ook aan dat er meer verzuimdagen zijn, waardoor de productiviteit afneemt. Schulden beïnvloeden het gedrag van de medewerker en dit heeft ook effect op het functioneren op het werk.

Aanpak: informatie, dilemma’s en tips voor werkgevers

Het Nibud gaf tijdens de presentatie inzicht in de kosten waar een werknemer mee te maken krijgt als er medewerkers met schulden zijn. Deze kosten bestaan niet alleen uit het verwerken van loonbeslagen; hier komt veel meer bij kijken, zo bleek. Hoewel de kostenposten werden herkend, maakte de optelsom toch wat los bij de aanwezigen. Reden te meer om hier iets aan te doen. Maar wat?

In de discussie kwamen de dilemma’s die vaak spelen bij werkgevers aan de orde. We spraken onder andere over de verantwoordelijkheid van de werkgever, de rol van de werknemer en of schulden een grondslag mogen zijn voor ontslag.

Resultaat: nieuwe inzichten en kennis delen

Tot slot werden praktische tips en goede voorbeelden met elkaar gedeeld. Hier kwam naar voren dat een van de lastigste zaken is om de werknemer te motiveren om te veranderen. Als uiterste redmiddel schakelen sommige bedrijven hiervoor een budgetcoach in voor hun medewerker.

Als werkgever kunt u net díe helpende hand bieden, waardoor de medewerker zelf weer grip kan krijgen op zijn situatie. En daar profiteert het bedrijf weer van!

Meer lezen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Martine Broere

Martine Broere

Business developer opleidingen

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Project Taal & Geld verbindt

Avres en de Stichting Lezen & Schrijven bundelen krachten in vroegsignalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Wat betekent verlies van werk voor mijn portemonnee?’

Workshop voor medewerkers van Achmea over inkomensterugval.

lees meer › Praktijkverhaal