Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud. Werkgevers krijgen pas laat zicht op de geldproblemen van hun personeel.

Auteurs: Anna van der Schors en Gea Schonewille

Risico voor de organisatie

57 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

De belangrijkste resultaten

  • Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen.
  • Bijna één op de vijf ziet het als een reden voor ontslag.
  • Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat werknemers hiervoor bang zijn.
  • Driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.
  • 80 procent van de werkgevers wil werknemers met geldproblemen graag ondersteunen.

Aantal loonbeslagen op werkvloer flink gedaald

In 2012 had 74 procent van de organisaties met loonbeslagen te maken, nu is dat 46 procent. Ook het aantal werknemers met geldproblemen is gedaald. In 2012 had 78 procent van de werkgevers personeel met geldproblemen in dienst, nu is dat 62 procent. Dit beeld komt overeen met de lijn in de ontwikkeling van aanvragen voor schuldhulpverlening. Sinds 2015 vragen uitkeringsgerechtigden vaker sanering aan dan werknemers. Tussen 2011 en 2015 deden meer werknemers een beroep op schuldsanering.

Infographic bij onderzoeksrapport

Infographic bij onderzoek personeel met schulden (2017)
Financieelgezondewerknemers.nl

De nieuwe werkgeverswebsite financieelgezondewerknemers.nl (een initiatief van Wijzer in geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Divosa en NVVK) stimuleert en ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’  te laten blijven en werknemers met geldzorgen door te verwijzen.

Achtergronden bij het onderzoek

Voor het rapport Personeel met schulden; een peiling over financiële problemen op de werkvloer heeft het Nibud 1040 respondenten ondervraagd middels een online vragenlijst. Daarnaast zijn tien diepte-interviews gehouden. De uitkomsten geven een beeld van de situatie in Nederland, waarbij zoveel mogelijk onderscheid is gemaakt tussen de omvang van de verschillende bedrijven en de verschillende functies van de deelnemers bij de deelnemende bedrijven. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een deel van de respondenten is geworven via het online panel van SSI (surveysampling.com). Eenmanszaken en ZZP’ers zijn uitgesloten van deelname.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Starten op de arbeidsmarkt

Wat komt er allemaal kijken bij je eerste baan, wat moet je regelen en waar moet je op letten?

lees meer › Artikel

De loonstrook

Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht gaf het Nibud tips voor werkgevers.

lees meer › Artikel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Aanvullende module voor HR-professionals

meer info › Opleidingen

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Kostenscan Personeel met schulden

Inzicht in de kosten van personeel met schulden voor uw organisatie.

lees meer › Tool