Ouderdomspensioen en partnerpensioen uitruilen

Binnen uw werknemerspensioenregeling kunt u ervoor kiezen om minder ouderdomspensioen te krijgen in ruil voor meer nabestaandenpensioen voor uw partner (partnerpensioen) als u overlijdt. Of u kiest juist voor minder nabestaandenpensioen en meer ouderdomspensioen. Wat is slim om te doen?

Uitruilen: de mogelijkheden

U maakt de keuze om wel of niet uit te ruilen vlak voordat u met pensioen gaat. Beide partners moeten hier toestemming voor geven. Op welke manieren kunt u pensioen uitruilen?

 • U kunt ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Dit geldt:
  – voor ouderdomspensioen dat opgebouwd is vanaf 1 januari 2008
  – voor nabestaandenpensioen op opbouwbasis én op risicobasis.
 • U kunt nabestaandenpensioen (partnerpensioen) omzetten in meer ouderdomspensioen, als:
  – het nabestaandenpensioen is opgebouwd na 2001
  – het nabestaandenpensioen opgebouwd wordt; dus niet op risicobasis.

Hoeveel kunt u uitruilen?

U kunt ervoor kiezen om uw gehele nabestaandenpensioen om te zetten in meer ouderdomspensioen.  Als u ouderdomspensioen uitruilt voor (meer) nabestaandenpensioen, mag het nabestaandenpensioen door de uitruil niet meer worden dan 70% van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om de hoogte van het ouderdomspensioen na de uitruil.

Uitruilen: wel of niet?

Als u nabestaandenpensioen op opbouwbasis heeft, krijgt uw partner sowieso een bedrag aan nabestaandenpensioen als u overlijdt. Dit is niet het geval als al het opgebouwde pensioen op risicobasis is.

Vraag eerst na:

Overweegt u om ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen? Vraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar na:
– Hoeveel (extra) nabestaandenpensioen uw partner krijgt na uw overlijden
– Hoeveel ouderdomspensioen u minder krijgt.

Overweegt u om nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen? Vraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar na:
– Hoeveel minder nabestaandenpensioen uw partner krijgt na uw overlijden
– Hoeveel extra ouderdomspensioen u krijgt.

Stel uzelf dan de volgende vragen:

 • Met welk inkomen blijft uw partner achter als u zou overlijden? En kan hij/zij daar van rondkomen?
  Bedenk welke inkomstenbronnen uw partner in dat geval heeft. Denk bijvoorbeeld aan zijn/haar eigen inkomen en vermogen. Houd daarbij rekening met het feit dat de uitgaven ook kunnen veranderen. Wordt bijvoorbeeld (een deel van) de hypotheek dan afgelost? Als u verwacht dat uw partner zonder (extra) nabestaandenpensioen ook voldoende inkomen heeft, dan is het niet nodig om ouderdomspensioen uit te ruilen.
  Verwacht u dat het te weinig is? Ga dan na of extra nabestaandenpensioen na overlijden wel voldoende zou zijn om rond te komen.
 • Kunnen (u en uw partner) ook rondkomen als u minder ouderdomspensioen zou ontvangen?
  Omzetten in nabestaandenpensioen betekent minder ouderdomspensioen. Kunt u dan rondkomen? Met de online tool Pensioenschijf-van-vijf kunt u dat nagaan.  Onderzoek hoeveel ouderdomspensioen u maximaal kunt missen per maand
 • Wie verwacht u dat er ouder wordt?
  Voor velen is dit natuurlijk een moeilijk te beantwoorden vraag, behalve als er bijvoorbeeld een groot leeftijdsverschil is. Als u verwacht langer te leven, zult u mogelijk meer ouderdomspensioen willen behouden. Als u verwacht dat uw partner langer blijft leven, heeft uw partner mogelijk het nabestaandenpensioen meer nodig.

Tip: Inzicht opdoen in de verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering is altijd een goed idee. Dat kan met de online tool Pensioenschijf-van-vijf.

Meer weten?

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Nu onze pensioenleeftijd dichterbij komt staan we voor de keuze: samen meer pensioeninkomen nu, of mijn partner meer als ik weg zou vallen?”

— Sicco Smale, Hengelo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Lezing rondkomen na pensionering

Lezing rondkomen na pensionering

Hoe zetten we consumenten aan tot actie?

meer info › Diensten

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

De Nederlanders en hun pensioen (2015)

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering goed rond kan komen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool
10 december 2018

Correctie in berekeningen Nibud-rapport Koopkrachtontwikkelingen van werkenden en gepensioneerden 2010-2019

lees meer ›Nieuwsbericht
07 november 2018

Leuk, mijn pensioen regelen!

lees meer ›Blog
30 oktober 2018

Koopkrachtontwikkelingen gepensioneerden en werkenden van 2010 tot 2019

lees meer ›Nieuwsbericht
04 oktober 2018

Automatische pensioenopbouw versus keuzevrijheid?

lees meer ›Blog
04 oktober 2018

Nibud: Automatische pensioenopbouw voor alle werkenden

lees meer ›Persbericht
13 februari 2018

Man – Vrouw

lees meer ›Blog
19 januari 2018

Mijn kleine pensioen gaat in de grote pot

lees meer ›Blog