Hoe weet u hoeveel pensioeninkomen u straks heeft?

Het is fijn als u weet hoeveel inkomen u na uw pensionering te besteden zult hebben. Dat inkomen kan uit verschillende bronnen komen. Ga in drie stappen na hoeveel u wanneer uit welke bron kunt verwachten.

1. Welke bronnen?

Er zijn vijf manieren waarop u na pensionering inkomsten kunt krijgen. Niet elke bron geldt voor iedereen. In onderstaand schema ziet u hoe u dit kunt nagaan.

Inkomstenbron Waar vindt u informatie?
AOW, als u in Nederland woonde en werkte Op mijnpensioenoverzicht.nl
Werknemerspensioen, als u in loondienst bent geweest Op mijnpensioenoverzicht.nl
Zelf afgesloten extra regelingen, bv. lijfrente of bankspaartegoed Op de polis of het jaaroverzicht van de bank of verzekeraar waar u dit product afsloot. Dit kunnen er meerdere zijn.
Eigen vermogen: spaargeld of beleggingen Op het jaaroverzicht van de spaar- of beleggingsrekening van de betreffende bank of beleggingsinstelling. Ze komen ook in uw jaarlijkse belastingaangifte voor.
Inkomen uit werk na pensionering Als u dit van plan bent, ga dan na hoeveel u wilt werken en wat dit zal opleveren.

 

Zet alle ‘potjes’ waar u inkomen uit krijgt onder elkaar, zo krijgt u overzicht. In stap 3 staat een handige rekentool die u hiervoor kunt gebruiken.

2. Vanaf wanneer?

Vanaf welke leeftijd, of in welk jaar, kunt u de verschillende inkomsten verwachten? Zet het onder elkaar.

Let op:

  • Vanaf wanneer gaat het bedrag in? Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk verschuift, verschilt het jaar waarin u AOW krijgt per persoon. Reken hier uit hoe dit voor u zit. Bij werknemerspensioen wordt meestal een vaste leeftijd als uitgangspunt genomen, maar kunt u ervoor kiezen dit eerder of later te laten ingaan.
  • Gaat het om een bedrag per maand, per jaar of een totaalbedrag? Bij de AOW en de werknemerspensioenen zult u een bedrag per maand of jaar zien. Bij de lijfrentes, kapitaalverzekeringen, bankspaarrekeningen en uw spaargeld, ziet u één totaalbedrag dat u heeft opgebouwd. Dat wordt verdeeld over de pensioenperiode of u kunt het zelf spreiden over meerdere jaren.
  • Gaat het om netto of bruto? Op mijnpensioenoverzicht.nl en op sites van pensioenfondsen -en verzekeraars ziet u vaak als eerste de netto bedragen. Die geven een indicatie. Daarna kunt u kiezen wat u wilt zien: het bruto bedrag of het netto bedrag aan AOW en werknemerspensioen. Als u bij meerdere fondsen pensioen opbouwt kunnen er netto verschillen ontstaan. Tip: kies bruto als u gebruik wilt maken van de Nibud-rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Die houdt rekening met de optelling van alle inkomstenbronnen.

3. Wat heeft u straks te besteden?

Nu kunt u nagaan hoeveel u na uw pensioen netto per maand aan inkomsten zult hebben. Het is slim om de rekentool Pensioenschijf-van-vijf te gebruiken. U vult de inkomstenbedragen in, en de tool berekent het nettobedrag per maand dat u ontvangt.

Daarnaast biedt de tool inzicht in het verwachte uitgavenpatroon voor uw huishoudtype, na pensionering. Zo weet u ook of u uit zult komen met uw pensioeninkomsten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is even een klus om alle pensioenzaken op een rij te krijgen, maar nu weten we wel waar we aan toe zijn!”

— Dion Waterdrinker, Zelhem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

‘Workshop Rondkomen na pensionering was een eye-opener’

Nibud-trainer Pauline Mulder gaf een boeiende workshop bij de politie Oost-Nederland.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

De Nederlanders en hun pensioen (2015)

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering goed rond kan komen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool
04 oktober 2018

Nibud: Automatische pensioenopbouw voor alle werkenden

lees meer › Persbericht