Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al ruim 40 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens. Hoe gaan we te werk, en op welke manieren passen we onze kennis toe?

Onafhankelijk en wetenschappelijk

De uitgavencijfers of referentiecijfers die we verzamelen liggen ten grondslag aan verschillende berekeningen die helpen om financieel bewust keuzes te maken en financiële risico’s in kaart te brengen. Zowel voor consumenten als voor professionals.

Van ruwe data naar bruikbare informatie

Hoe gaan we te werk? Op basis van CBS cijfers berekent het Nibud op een wetenschappelijke manier welke factoren van invloed zijn op gemiddelde uitgaven. Dat zijn bijvoorbeeld het inkomen, het aantal personen in het huishouden en de leeftijd van deze personen. Het Nibud is hierin onafhankelijk.

Pakketmethode

Om te weten wat het leven minimaal kost gebruikt het Nibud de pakketmethode. Per uitgavenpost is bepaald waaruit deze bestaat, per type huishouden. Voor een alleenstaande zijn andere dingen noodzakelijk dan voor een gezin met kinderen. Al deze uitgaven samen noemen we het basispakket. Het basispakket omvat alle uitgaven die als minimaal noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Hierin zijn de kosten opgenomen die een huishouden moet maken voor wonen, kleden, voeden, zekerheid (verzekeringen) en informatie (telefoon, internet en tv).

Maatschappelijk gedragen

Dit pakket wordt regelmatig getoetst aan de werkelijkheid, besproken met andere organisaties en medebepaald met ervaringsdeskundigen (focusgroepen). Zo bewaakt het Nibud de maatschappelijk geaccepteerde status.

Referentiecijfers

Op basis van CBS gegevens publiceren we ook al ruim 25 jaar wat huishoudens uitgeven bij een bepaald inkomen: de zogeheten referentiecijfers. Hiermee maken we onze voorbeeldbegrotingen die inzicht geven wat gemiddelden per post zijn. Deze kennis over de gemiddelde huishoudelijke uitgaven in combinatie met de minimale bedragen kunnen we allerlei praktisch toepasbare berekeningen uitvoeren.

Trends en actualiteit

Deze pakketmethode is al sinds eind jaren 80 de manier waarop we de Nibud (minimum-)voorbeeldbegrotingen maken. De cijfers geven zo weer welke trends en ontwikkelingen er door de jaren heen zijn. Welk deel van de uitgaven gaat naar vaste lasten? Wat verandert hierin? Hoe is deze verhouding voor de verschillende typen huishoudens? Ook geven de cijfers  inzicht in effecten van huidig of toekomstig beleid op de huishoudbegroting. Hebben bepaalde huishoudtypen minder vrij te besteden dan anderen?

Géén norm

Regelmatig wordt er in de media gesproken over Nibud-normen. Een Nibud-norm voor de aanschaf van een televisie, voor een verantwoorde hypotheek of voor energielasten. Het lijkt alsof het hier om ‘harde’ bedragen gaat die het Nibud berekent en dat dit bedrag ook de norm is. Zo simpel is het niet.

Het Nibud bepaalt in principe geen normen, maar geeft slechts advies. Het Nibud heeft objectieve informatie, verkregen uit onderzoek, over inkomsten, uitgaven, bestedingspatronen en kosten van levensonderhoud. Hierdoor weet het Nibud wat iets gemiddeld kost, wat verantwoorde woonlasten zijn bij een bepaald inkomen en hoeveel zakgeld kinderen gemiddeld krijgen.

Al deze bedragen zijn geen normen, maar reële bedragen die gebruikt kunnen worden bij het maken van begrotingen en dergelijke. Het Nibud laat altijd zien hoe het tot een bedrag is gekomen en legt uit hoe het bedrag gebruikt kan worden.

Veel data, veel toepassingen

Kortom: we beschikken over een grote ‘bak’ met data over huishoudens en hun financiën. Cijfers die voor allerlei toepassingen kunnen worden gebruikt.

  • Het Nibud doet er zelf verder onderzoek mee. Bijvoorbeeld: hoe heeft het energieverbruik zich door de jaren heen ontwikkeld ten opzichte van het totale budget van huishoudens? Meer over Nibud onderzoek.
  • De cijfers vormen de basis voor producten en tools van die we inzetten in onze voorlichting, zoals bijvoorbeeld het Persoonlijk Budgetadvies. Meer over Nibud rekentools.
  • In al onze adviezen zijn onze cijfers de rode draad. Denk aan betaalbare woonlasten zoals hypotheeknormen. Meer over Nibud-advies op maat.
  • Tal van organisaties maken gebruik van onze referentiecijfers in hun eigen producten. Meer over Nibud cijfers op maat.

Meer weten?

Wilt u van gedachten wisselen over mogelijke toepassingen van de Nibud-cijfers voor uw organisatie? Neem dan contact op met onze experts Sanne Lamers en Jasja Bos. U kunt ook uw vraag stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De Nibud-cijfers geven weer welke trends en ontwikkelingen er door de jaren heen zijn in de uitgaven van verschillende huishoudens.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoek onder ouders naar het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind.

lees meer › Onderzoeksrapport

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Nibud Vakantiegeld-enquête (2018)

Hoe gaan Nederlanders in 2018 om met vakantiegeld?

lees meer › Onderzoeksrapport

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Vakantiegeld-enquête (2017)

Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen (38 %).

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport