Oproep beperken financiële gevolgen coronacrisis

Nieuwsbericht | 17 maart 2020

De Landelijke Armoedecoalitie – een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken – heeft beleidsmakers opgeroepen om extra maatregelen te treffen om kwetsbare groepen te beschermen tegen grote financiële gevolgen van de coronacrisis. Het Nibud maakt deel uit van deze coalitie en onderschrijft de oproep.

Incasso’s, huisuitzettingen, beslagleggingen en dergelijke procedures zijn vaak geautomatiseerd en gaan daarom in deze periode gewoon door, terwijl hulp aan kwetsbare huishoudens juist vermindert door de beperkingen in het sociaal verkeer. Zo kunnen problemen gemakkelijker escaleren dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.

De oproep is gericht aan het kabinet, maar ook aan gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso en heeft tot doel dat deze instanties een coulante houding aannemen en oog hebben voor de kwetsbare positie waar sommige huishoudens door de huidige ontwikkelingen in terecht komen. Financiële hulpverlening en coulance zijn essentieel om veel grotere problemen te voorkomen.

De coalitie stelt onder andere de volgende maatregelen voor, vanaf nu tot minimaal een maand nadat de situatie is genormaliseerd:

  • Stop met nieuwe invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen.
  • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.

Lees alle voorgestelde maatregelen in de volledige oproep van de Landelijke Armoedecoalitie.

De Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Lezing Armoede

Lezing Armoede

Wat wordt bedoeld met armoede in Nederland?

meer info › Diensten

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel

Voor 1 dag arm

Voor 1 dag arm

Beleef 1 dag in armoede via serious gaming (op uw eigen locatie)

meer info › Opleidingen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen