Onze werkwijze bij gedragsveranderingsprojecten

In onze onderzoeken en projecten waarbij gedragsverandering centraal staat, werken we met een 5-stappenplan naar gezond financieel gedrag toe. Met onze kennis van huishoudfinanciën en gedragsverandering, gaan we samen met u op zoek naar de meest effectieve manier om consumenten in beweging te krijgen.

5-stappenplan

Onze werkwijze bestaat uit vijf stappen, zoals hieronder beschreven.

5-stappenplan gedragsverandering

1. Uw wens

Doel: Een concrete onderzoeksvraag formuleren

U komt bij ons met een wens. U wilt bijvoorbeeld ‘studenten bewuster laten lenen’, ‘eerder in contact komen met inwoners met financiële problemen’ of ‘klanten weerbaar maken voor de toekomst’. Deze wens vertalen wij in een heldere, concrete en meetbare onderzoeksvraag.

2. Inventarisatie

Doel: Uw werkwijze en doelgroep in beeld brengen

We verdiepen ons in uw werkwijze en verzamelen we zoveel mogelijk data en inzichten om een goed beeld van de doelgroep te krijgen. Hiervoor combineren we onze kennis uit de wetenschap en de praktijk met uw eigen inzichten over de doelgroep. Zo nodig voeren we extra onderzoek uit om openstaande relevante vragen te beantwoorden. Op deze manier ontdekken we aan welke knoppen we kunnen draaien om het gedrag van de doelgroep effectief te beïnvloeden.

3. Idee

Doel: Passende interventies bedenken

De opgedane kennis uit de inventarisatiefase zetten we om in ideeën voor interventies. We bekijken hoe we uw proces kunnen verbeteren met behulp van inzichten uit de gedragswetenschappen. Met als doel: de consument bewegen naar gezonder financieel gedrag.

4. Implementatie

Doel: Interventies implementeren

Wat vanuit de theorie een goed idee lijkt, is praktisch niet altijd haalbaar, meetbaar of wenselijk. Samen met u kijken we op welke manier we een een interventie kunnen implementeren, zodat deze aansluit bij uw (technische) praktijk en werkwijze.

5. Effect

Doel: Meten van de effectiviteit

In deze laatste fase onderzoeken we met een effectmeting of de interventie inderdaad het gewenste gedrag bevordert. De resultaten leveren we op in een uitgebreid onderzoeksrapport, infographic en/of presentatie.

We denken graag mee

Heeft u een vraagstuk of uitdaging op het gebied van financiële gedragsverandering? Neem contact op met onze experts Marion Weijers of Nanne Houtsma.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Wij combineren kennis uit de wetenschap en de praktijk, met uw eigen inzichten over uw doelgroep. Zo ontdekken we welke mogelijkheden er zijn om het gewenste gedrag te bereiken.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Gedragswetenschappers Nibud onderzoeken betaalgedrag

Voor incassobureau Flanderijn onderzocht het Nibud het effect van eigen keuze in betaaldatum.

lees meer › Praktijkverhaal

Het GAST-model voor gedragsverandering

Wilt u gezond financieel gedrag stimuleren? Zet het GAST-model in.

lees meer › Artikel

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Gedragsverandering: wat doen we voor u?

Het Nibud helpt professionals die gericht zijn op het veranderen van financieel gedrag. We inspireren, adviseren en doen onderzoek.

lees meer › Artikel

Leerstoel met universiteit Leiden

Door kennis en expertise te bundelen, komen we meer te weten over het economisch keuzegedrag van de consument.

lees meer › Artikel

Verantwoord financieel gedrag bevorderen (2017)

Financiële educatie kan effectief, mits op een goede manier aangepakt.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2019

Positieve reacties van klanten op zelf betaaldatum kiezen

lees meer › Nieuwsbericht
18 april 2019

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

lees meer › Persbericht