Geschreven door

Corinne van Gaalen

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Onderzoek bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Uw gemeente heeft een uitgekiend pakket aan inkomensondersteunende voorzieningen. In principe kunnen alle inwoners die dat nodig hebben daar gebruik van maken. Toch ziet u dat deze voorzieningen onvoldoende benut worden. Kennen uw inwoners uw voorzieningen niet, of weten ze niet dat ze ervan gebruik kunnen maken?

Het Nibud doet onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen. In dit veldonderzoek kijken we behalve naar  de bekendheid en het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen ook naar de redenen om al dan niet gebruik te maken van deze voorzieningen. Naast de lokale regelingen kan ook de bekendheid van landelijke regelingen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, worden gemeten.

Methode van onderzoek

Het Nibud stelt in overleg de vragenlijst voor het veldonderzoek samen. De gemeente bepaalt welke groepen van inwoners of welke wijken deel zullen nemen aan het onderzoek. Ook een steekproef onder alle inwoners van de gemeente behoort tot de mogelijkheden.

Voor wat betreft de onderzoeksmethode zijn er drie verschillende mogelijkheden:

1.       schriftelijke enquête

2.       schriftelijke vragenlijst met mogelijkheid om online te reageren

3.       online enquête

In overleg met het Nibud kiest de gemeente zelf de onderzoeksmethode die het beste past. Bij een schriftelijke vragenlijst zorgt de gemeente voor verspreiding van de vragenlijst met een begeleidende brief. Kiest men voor optie 1 of 2, dan kunnen de vragenlijsten anoniem naar het Nibud of naar de gemeente worden teruggestuurd.

Uw resultaat

Het Nibud legt de resultaten vast in een rapportage. Op basis van deze rapportage kunt u het bereik van uw minimabeleid herijken.

Uw investering

De kosten van het onderzoek bestaat uit een vast bedrag voor het opstellen van de vragenlijst, de analyse van de gegevens en de rapportage. Daarnaast bestaat uw investering uit een variabel deel dat afhankelijk is van de methode en de respons. Als gekozen wordt voor optie 3 zijn er geen extra kosten en betaalt u alleen een vast bedrag.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Corinne van Gaalen

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Recht op tegemoetkoming

Voor huishoudens met lage inkomens zijn er diverse regelingen voor inkomensondersteuning.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog