Geschreven door

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

medewerker

Offline aanjagen van online geldplannen

Praktijkverhaal | 2017

Met een mix van offline activiteiten is gemeente Hoogeveen gestart om de gratis online geldplannen bekend te maken onder haar inwoners.

Doel is dat de inwoners weten dat deze geldplannen er speciaal voor hen zijn. En om hen te activeren de plannen te gebruiken om grip te krijgen en te houden op eigen geldzaken.

Geldplannen ‘live’… En dan?

In  2016 heeft gemeente Hoogeveen zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Vanuit het Nibud ontwikkelt Startpunt Geldzaken online geldplannen. Die geldplannen helpen inwoners van de gemeente Hoogeveen om hun geldzaken in balans te brengen en te houden. In januari zijn de geldplannen ‘live’ gegaan!

Ons advies: pak het integraal aan

Wij adviseren een integrale aanpak bij de inzet van communicatiemiddelen. Waarom? Omdat wij geloven in de kracht van de herhaling en omdat wij ervan overtuigd zijn dat een én-én-én-aanpak een effectieve is. Mensen zijn verschillend. Wat voor de één werkt kan voor de ander totaal geen effect hebben en andersom. Hoe de één werkt en hoe de ander het liever aanpakt kan ook enorm verschillen.

Wanneer we meerdere activiteiten en middelen deel uit laten maken van onze aanpak, benutten we niet alleen de kracht van de herhaling maar bieden we voor -bijna- elk wat wils.

Hoe ziet die én-én-én aanpak eruit?

Posters in bushokjes

ABRI in Hoogeveen

Doel: eerste trigger voor alle inwoners van Hoogeveen

Én: Folders en visitekaartjes voor inwoners

Doel: inwoners te informeren over geldplannen via vrijwilligers of schuldhulpverleners

Flyers en visitekaartjes die vrijwilligers of schuldhulpverleners gebruiken in hun dagelijkse contact met inwoners van Hoogeveen. Met algemene tips over grip op geld, met informatie waar de inwoner voor hulp terecht kan en met een verwijzing naar de online geldplannen.

Én een workshop voor schuldhulpverleners en vrijwilligers

Om schuldhulpverleners en vrijwilligers te laten kennismaken met de geldplannen organiseren wij een praktische workshop. Zij zijn de lokale ambassadeurs voor de geldplannen. Na afloop van de workshop weten ze welke geldplannen er zijn, waar ze te vinden zijn en hoe ze te gebruiken zijn.

Én een Geldkrant op maat

Doel: informeren en activeren van alle inwoners uit Hoogeveen om met hun geldzaken aan de slag te gaan. Daarnaast wordt in dit preventiemiddel opnieuw aandacht gevraagd voor de geldplannen.

Meer weten?

Naast deze preventiemiddelen heeft het Nibud allerlei online en paperbased materialen die u kunt inzetten in uw beleid om armoede en schulden tegen te gaan. Doel is mensen te prikkelen en te activeren om zelf aan de slag te gaan met hun geldzaken en deze in balans te krijgen en te houden. Hierbij maken wij gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen. De preventiemiddelen kunt u natuurlijk ook separaat, maar nog liever in een én-én-én aanpak inzetten.

Graag werk ik met uw gemeente een aanpak uit. Ik sta in de startblokken!

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

medewerker

We willen dit jaar breder insteken op schuldpreventie in gemeente Hoogeveen. We zetten in op een integrale aanpak voor een breed bereik van onze zeer diverse doelgroep. ”

— Linda Vork, communicatieadviseur gemeente Hoogeveen

We zoeken daarbij de aansluiting bij de expertise van het Nibud, hun aanpak en voorlichtingsmaterialen passen goed bij ons preventiebeleid en in onze integrale aanpak van schuldpreventie”

— Linda Vork

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Humanitas geeft Startpunt Geldzaken ruim baan

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële redzaamheid en beschermingsbewind

Bewind51 is een objectieve tool waarmee een gemeente objectief kan beoordelen of beschermingsbewind (nog) passend is.

lees meer › Praktijkverhaal

Cliënten motiveren hun budget goed te beheren: dat moet je leren!

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld geeft rust

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld geeft rust. De Nibud-agenda is een tijdplanner en kasboek in één.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal