Noodstopprocedure CJIB noodzaak

Nieuwsbericht | 4 februari 2020

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat niet kunnen door problematische schulden, krijgen binnenkort meer ademruimte. Het Nibud juicht deze ontwikkeling toe.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) introduceert per 1 april 2020 een noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Die moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen. Dekker wil zo mensen die wel willen betalen, maar dat vanwege problematische schulden niet kunnen, niet onnodig dieper in de problemen brengen.

Goede ontwikkeling

De opeenstapeling van schulden levert mensen veel stress op, waardoor zij niet open staan voor bijvoorbeeld het zoeken naar werk. Gemiddeld hebben mensen met schulden veertien schuldeisers. Omdat het CJIB voorrang heeft op andere schuldeisers, komen schuldenaren niet toe aan het afbetalen van andere schulden. Het Nibud vindt deze noodstopprocedure daarom een goede ontwikkeling. Zo krijgen mensen de kans om ook andere schulden af te lossen.

Lees meer over de noodstopprocedure.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Eindelijk ziet ook de overheid in dat opeenstapeling van boetes niet helpt als mensen geen financiële ruimte hebben om überhaupt te kunnen betalen.”

— Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching bij het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Webinar Financieel fitte medewerkers

lees meer › Opleiding
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog
07 september 2020

Nibud: Doe iets aan betaalbaarheid huren

lees meer › Nieuwsbericht
04 september 2020

Nibud: Scholieren rijker, maar komen nog steeds tekort

lees meer › Persbericht

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport
31 augustus 2020

Meer jongeren in de bijstand

lees meer › Nieuwsbericht