Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

Nieuwsbericht | 7 januari 2020

De Amsterdamse rechtbank wil het aantal huisuitzettingen verminderen, en brengt daarom met ingang van 2020 zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt sneller voor de rechtbank. Daarnaast moet een informatieblad bij de dagvaarding ervoor zorgen dat meer huurders komen opdagen, en is schuldhulpverlening aanwezig bij zittingen.

De toevoeging aan de dagvaarding en de aanwezigheid van de schuldhulpverlening bij zittingen vindt het Nibud een mooi initiatief. Door deze kleine aanpassing in het proces kunnen de financiële en maatschappelijke problemen van een huisuitzetting voorkomen worden. Een mooi voorbeeld van integraal werken, maatwerk en aandacht voor de huurder.

Het Nibud hoopt dat deze manier van werken ook in de rest van Nederland standaardprocedure wordt, zodat huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. Samenwerking tussen alle betrokken partijen levert veel op, zeker wanneer schuldenaren nog niet in beeld zijn. De volgende stap is om nóg eerder in beeld te krijgen dat mensen hun huur niet kunnen betalen.

Financiële problemen

Een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Hiervan heeft ongeveer de helft ernstige financiële problemen. Het totaal aantal huishoudens met ernstige financiële problemen wordt geschat op tussen de 500.000 en 700.000. Slechts een klein deel van deze huishoudens weet de weg te vinden naar de schuldhulpverlening. De stap naar de schuldhulpverlening lijkt voor veel mensen te groot of te moeilijk.

Financiële problemen hebben een grote impact op iemands leven en op de maatschappij. Daarom is het zaak ze zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun betalingsachterstanden dermate ernstig zijn dat ze daar hulp bij nodig hebben. Daarom is dit initiatief om huisuitzetting te voorkomen én een realistische betalingsregeling af te spreken een mooi initiatief.

Lees meer over Huurzittingen Amsterdam.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Help mensen bij het maken van een realistische betalingsregeling en bied ondersteuning bij het volhouden. Want alleen dan help je mensen naar een schuldenvrij leven.”

— Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching bij het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

15 juni 2020

Nibud: Huishoudens niet voorbereid op crisis

lees meer › Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Ondernemers in het groen volgen webinar Financieel fitte werknemers

Hoe help je een werknemer met geldproblemen en voorkom je erger?

lees meer › Praktijkverhaal
27 juli 2020

Thuiswerken kost € 2 per dag

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel gezond blijven in coronatijd

Webinar Financieel gezond blijven in coronatijd

Handvatten en tips om in actie komen bij een (dreigende) inkomensterugval.

meer info › Opleidingen

Workshop Financieel fitte medewerkers

Workshop Financieel fitte medewerkers

Interactieve workshop over vitaliteit op het gebied van geldzaken.

meer info › Opleidingen

Basistraining vrijwilligers banken & verzekeraars

Basistraining vrijwilligers banken & verzekeraars

Handvatten om als vrijwilliger ondersteuning bij geldzaken te bieden.

meer info › Opleidingen

Lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Gratis lespakket – Voorbereiden op financiële zelfstandigheid.

bestel › Product

Gastles Check je geld!

Gastles Check je geld!

Voor leerlingen in het 2e en 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs.

meer info › Diensten

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Voor coördinatoren die vrijwilligers inzetten in de thuisadministratie.

meer info › Opleidingen

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal
13 juli 2020

Nibud-reactie op uitwerking pensioenakkoord

lees meer › Nieuwsbericht