Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

Nieuwsbericht | 7 januari 2020

De Amsterdamse rechtbank wil het aantal huisuitzettingen verminderen, en brengt daarom met ingang van 2020 zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt sneller voor de rechtbank. Daarnaast moet een informatieblad bij de dagvaarding ervoor zorgen dat meer huurders komen opdagen, en is schuldhulpverlening aanwezig bij zittingen.

De toevoeging aan de dagvaarding en de aanwezigheid van de schuldhulpverlening bij zittingen vindt het Nibud een mooi initiatief. Door deze kleine aanpassing in het proces kunnen de financiële en maatschappelijke problemen van een huisuitzetting voorkomen worden. Een mooi voorbeeld van integraal werken, maatwerk en aandacht voor de huurder.

Het Nibud hoopt dat deze manier van werken ook in de rest van Nederland standaardprocedure wordt, zodat huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. Samenwerking tussen alle betrokken partijen levert veel op, zeker wanneer schuldenaren nog niet in beeld zijn. De volgende stap is om nóg eerder in beeld te krijgen dat mensen hun huur niet kunnen betalen.

Financiële problemen

Een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Hiervan heeft ongeveer de helft ernstige financiële problemen. Het totaal aantal huishoudens met ernstige financiële problemen wordt geschat op tussen de 500.000 en 700.000. Slechts een klein deel van deze huishoudens weet de weg te vinden naar de schuldhulpverlening. De stap naar de schuldhulpverlening lijkt voor veel mensen te groot of te moeilijk.

Financiële problemen hebben een grote impact op iemands leven en op de maatschappij. Daarom is het zaak ze zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun betalingsachterstanden dermate ernstig zijn dat ze daar hulp bij nodig hebben. Daarom is dit initiatief om huisuitzetting te voorkomen én een realistische betalingsregeling af te spreken een mooi initiatief.

Lees meer over Huurzittingen Amsterdam.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Help mensen bij het maken van een realistische betalingsregeling en bied ondersteuning bij het volhouden. Want alleen dan help je mensen naar een schuldenvrij leven.”

— Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching bij het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
13 februari 2020

Nederlanders negatief over koopkansen

lees meer ›Nieuwsbericht
11 februari 2020

Blog Financieel fit: Liefde is … samen over geldzaken praten

lees meer ›Blog
10 februari 2020

Beleggen steeds populairder

lees meer ›Nieuwsbericht
06 februari 2020

Meer spaargeld ondanks lage rente

lees meer ›Nieuwsbericht

Praktijkdag Vroegsignalering

lees meer › Artikel
04 februari 2020

Noodstopprocedure CJIB noodzaak

lees meer ›Nieuwsbericht
04 februari 2020

Nibud pleit voor versimpeling ouderenregelingen

lees meer ›Nieuwsbericht
03 februari 2020

Utrecht helpt leerkrachten met gratis lessen over geld

lees meer ›Nieuwsbericht
28 januari 2020

Relatief lage inkomens zelfstandigen

lees meer ›Nieuwsbericht
23 januari 2020

De psychologie van koopkracht

lees meer ›Blog
23 januari 2020

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

lees meer ›Persbericht