Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

Nieuwsbericht | 7 januari 2020

De Amsterdamse rechtbank wil het aantal huisuitzettingen verminderen, en brengt daarom met ingang van 2020 zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt sneller voor de rechtbank. Daarnaast moet een informatieblad bij de dagvaarding ervoor zorgen dat meer huurders komen opdagen, en is schuldhulpverlening aanwezig bij zittingen.

De toevoeging aan de dagvaarding en de aanwezigheid van de schuldhulpverlening bij zittingen vindt het Nibud een mooi initiatief. Door deze kleine aanpassing in het proces kunnen de financiële en maatschappelijke problemen van een huisuitzetting voorkomen worden. Een mooi voorbeeld van integraal werken, maatwerk en aandacht voor de huurder.

Het Nibud hoopt dat deze manier van werken ook in de rest van Nederland standaardprocedure wordt, zodat huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. Samenwerking tussen alle betrokken partijen levert veel op, zeker wanneer schuldenaren nog niet in beeld zijn. De volgende stap is om nóg eerder in beeld te krijgen dat mensen hun huur niet kunnen betalen.

Financiële problemen

Een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Hiervan heeft ongeveer de helft ernstige financiële problemen. Het totaal aantal huishoudens met ernstige financiële problemen wordt geschat op tussen de 500.000 en 700.000. Slechts een klein deel van deze huishoudens weet de weg te vinden naar de schuldhulpverlening. De stap naar de schuldhulpverlening lijkt voor veel mensen te groot of te moeilijk.

Financiële problemen hebben een grote impact op iemands leven en op de maatschappij. Daarom is het zaak ze zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun betalingsachterstanden dermate ernstig zijn dat ze daar hulp bij nodig hebben. Daarom is dit initiatief om huisuitzetting te voorkomen én een realistische betalingsregeling af te spreken een mooi initiatief.

Lees meer over Huurzittingen Amsterdam.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Help mensen bij het maken van een realistische betalingsregeling en bied ondersteuning bij het volhouden. Want alleen dan help je mensen naar een schuldenvrij leven.”

— Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching bij het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
06 januari 2020

Webwinkels moeten schulden aanpakken

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

FNV sluit zich aan bij Startpunt Geldzaken van het Nibud

lees meer ›Nieuwsbericht
02 januari 2020

Blog Financieel fit: Een jaarbegroting maken

lees meer ›Blog
01 januari 2020

Blog Financieel fit: Mijn goede geldvoornemens

lees meer ›Blog
19 december 2019

Nibud helpt goede geldvoornemens volhouden

lees meer ›Persbericht
19 december 2019

2019: een bijzonder jubileumjaar

lees meer ›Blog
17 december 2019

Blog 14: Van bewust op budget naar financieel fit

lees meer ›Blog
17 december 2019

Vrijwilligers a.s.r. ervaren workshop Voor 1 dag arm

lees meer ›Blog

Bewust lenen bij studenten bevorderen

Kunnen we studenten activeren om hun leenbedrag te heroverwegen?

lees meer › Onderzoeksrapport
16 december 2019

Nibud: Goed geïnformeerde studenten lenen minder

lees meer ›Persbericht