Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

Het Nibud heeft vier concrete vuistregels geformuleerd voor gezond financieel gedrag. De vuistregels geven in simpele, concrete bewoordingen weer welk gewenst gedrag bij de Nibud-competenties voor financiële redzaamheid past.

Mensen die de vuistregels uitvoeren verkleinen hiermee de kans op financiële problemen.

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Nibud vuistregelsDit zijn de vier vuistregels:

  1. Check wekelijks uw saldo en uitgaven
  2. Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
  3. Spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen
  4. Bewaar de financiële administratie op een geordende manier

Uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) en Financiële administratie (2018) blijkt dat mensen die spaargeld hebben, planmatig met hun geld omgaan en een geordende administratie hebben, minder kans hebben om financiële problemen te krijgen.

Het Nibud verwacht dat met deze vuistregels mensen beter weten wat goed omgaan met geld inhoudt. De vuistregels zijn een vertaling van de Nibud-competenties voor financiële redzaamheid.  Ze geven in simpele bewoording weer welk gewenst gedrag hoort bij deze competenties.

Houding, vaardigheden en gedrag centraal

Het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) laat zien dat de financiële hulpverlening de houding, vaardigheden en het gedrag van personen centraal moet stellen bij het voorkomen en aanpakken van  financiële problemen. Door personen te leren, motiveren en activeren om hun administratie bij te houden, uitgaven te controleren en een buffer op te bouwen, kan hun risico op betalingsproblemen worden verkleind.

Het Nibud heeft daarom concrete gedragsdoelen geformuleerd voor gezond financieel gedrag. Diverse onderzoeken uit de gedrags- en communicatiewetenschappen geven aan dat concrete gedragsadviezen, geformuleerd in een heldere boodschap de consument helpen bij het uitvoeren van het gewenste gedrag. Met de vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar laat het Nibud zien wat financieel gezond gedrag is.

Voor wie zijn de vuistregels?

De vuistregels zijn met name ontwikkeld voor de doelgroep die wel aandacht aan de financiën wil besteden, maar niet precies weet hoe en er vooral niet te veel tijd aan wil besteden. Deze groep wordt ook wel de gemaksgeoriënteerden genoemd.

De vuistregels zijn algemeen geldende, concrete gedragsadviezen die deze groep consumenten houvast bieden. Het doel is dat het makkelijk in het geheugen blijft hangen; eerst bewust en later onbewust.

De vuistregels staan los van elkaar. Ze dragen alle vier bij aan goed omgaan met geld en ze kunnen afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd en gecommuniceerd.

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar of Bewaar

Het Nibud heeft twee e-mailcoachingsprogramma’s ontwikkeld waarin mensen worden begeleid naar financieel gezond gedrag. In drie maanden tijd krijgen mensen per sms en e-mail tips en trucs om de Vuistregels Check, Plan, Spaar onder de knie te krijgen.

Het tweede e-mailcoachingsprogramma richt zich alleen op de vuistregel Bewaar. Gedurende 8 weken worden deelnemers ondersteund om een eigen administratie systeem aan te brengen. Ook heeft het Nibud bijbehorende stappenplannen en filmpjes gemaakt om mensen te ondersteunen bij het tot routine maken van de vuistregels.

Voor uw doelgroep

De Nibud-vuistregels en de bijbehorende hulpmiddelen zijn uitstekende preventiemiddelen om uw doelgroep op te wijzen. Ook kunt u uw doelgroep attenderen op het Nibud e-mailcoachingsprogramma Check, Plan, Spaar of de e-mailcaoching Bewaar en de andere middelen.

Beeldmateriaal

Het Nibud heeft een beeldmerk dat u kunt gebruiken in uw communicatie. U kunt het hieronder downloaden in twee formaten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De vuistregels geven concrete adviezen voor gezond financieel gedrag. Ze maken het mensen makkelijk om de dingen te doen die hun kans op financiële problemen verkleinen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

12 oktober 2018

Schulden: aan de buitenkant zie je niets

lees meer ›Blog

Start met geld opzij zetten

Verschillende manieren om geld opzij te zetten: sparen, beleggen en meer.

lees meer › Artikel

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal
08 juni 2018

Liveblog studiereis financieel gedrag

lees meer ›Blog
05 juni 2018

Voor één dag arm: ervaar financiële stress

lees meer ›Blog

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Meer dan 100.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal
13 februari 2018

Man – Vrouw

lees meer ›Blog

Factsheet Geld en Relatie (2018)

Hoe gaan mannen en vrouwen om met de huishoudfinanciën?

lees meer › Onderzoeksrapport

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hengelo plukt vruchten van online hulpmiddelen

Gebruik Berekenuwrecht en online Geldplannen sterk gestegen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool