Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

Het Nibud heeft drie concrete vuistregels geformuleerd voor gezond financieel gedrag. De vuistregels geven in simpele, concrete bewoordingen weer welk gewenst gedrag bij de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid past. Mensen die de vuistregels uitvoeren verkleinen hiermee de kans op financiële problemen.

Vuistregels Check, Plan, Spaar

concept-vuistregel_v0100-rgb
Dit zijn de drie vuistregels:

  1. Check wekelijks uw saldo en uitgaven
  2. Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
  3. Spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen

Uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) blijkt dat mensen die spaargeld hebben, planmatig met hun geld omgaan en een geordende administratie hebben, minder kans hebben om financiële problemen te krijgen.

Het Nibud verwacht dat met deze vuistregels mensen beter weten wat goed omgaan met geld inhoudt. De vuistregels zijn een vertaling van de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid.  Ze geven in simpele bewoording weer welk gewenst gedrag hoort bij deze competenties.

Houding, vaardigheden en gedrag centraal

Het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) laat zien dat de financiële hulpverlening de houding, vaardigheden en het gedrag van personen centraal moet stellen bij het voorkomen en aanpakken van  financiële problemen. Door personen te leren, motiveren en activeren om hun administratie bij te houden, uitgaven te controleren en een buffer op te bouwen, kan hun risico op betalingsproblemen worden verkleind.

Het Nibud heeft daarom concrete gedragsdoelen geformuleerd voor gezond financieel gedrag. Diverse onderzoeken uit de gedrags- en communicatiewetenschappen geven aan dat concrete gedragsadviezen, geformuleerd in een heldere boodschap de consument helpen bij het uitvoeren van het gewenste gedrag. Met de vuistregels Check, Plan, Spaar laat het Nibud zien wat financieel gezond gedrag is.

Voor wie zijn de vuistregels?

De vuistregels zijn met name ontwikkeld voor de doelgroep die wel aandacht aan de financiën wil besteden, maar niet precies weet hoe en er vooral niet te veel tijd aan wil besteden. Deze groep wordt ook wel de gemaksgeoriënteerden genoemd.

De vuistregels zijn algemeen geldende, concrete gedragsadviezen die deze groep consumenten houvast bieden. Het doel is dat het makkelijk in het geheugen blijft hangen; eerst bewust en later onbewust.

De vuistregels staan los van elkaar. Ze dragen alle drie bij aan het goed omgaan met geld en ze kunnen afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd en gecommuniceerd.

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

Het Nibud heeft een e-mailcoachingsprogramma ontwikkeld waarin mensen worden begeleid naar financieel gezond gedrag. In drie maanden tijd krijgen mensen per sms en e-mail tips en trucs om de Vuistregels Check, Plan, Spaar onder de knie te krijgen. Ook heeft het Nibud bijbehorende stappenplannen en filmpjes gemaakt om mensen te ondersteunen bij het tot routine maken van de vuistregels.

Voor uw doelgroep

De Nibud-vuistregels en de bijbehorende hulpmiddelen zijn uitstekende preventiemiddelen om uw doelgroep op te wijzen. Ook kunt u uw doelgroep attenderen op het Nibud e-mailcoachingsprogramma en de andere middelen.

Beeldmateriaal

Het Nibud heeft een beeldmerk dat u kunt gebruiken in uw communicatie. U kunt het hieronder downloaden in twee formaten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De vuistregels geven concrete adviezen voor gezond financieel gedrag. Ze maken het mensen makkelijk om de dingen te doen die hun kans op financiële problemen verkleinen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hengelo plukt vruchten van online hulpmiddelen

Gebruik Berekenuwrecht en online Geldplannen sterk gestegen.

lees meer › Praktijkverhaal

De Nibud-agenda 2018: Grip op tijd én geld

Praktijkervaringen door heel Nederland.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Lezing Gek met geld

Lezing Gek met geld

De psychologische principes achter omgaan met geld.

meer info › Diensten

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel
08 augustusus 2017

Masterclass Financieel gedrag in New York

lees meer ›Blog
18 mei 2017

Alle Weertenaren weer grip op geld

lees meer ›Blog
13 april 2017

De psychologie van ons spaargedrag

lees meer ›Blog

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport