Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

Het Nibud heeft vier concrete vuistregels geformuleerd voor gezond financieel gedrag. De vuistregels geven in simpele, concrete bewoordingen weer welk gewenst gedrag bij de Nibud-competenties voor financiële redzaamheid past.

Mensen die de vuistregels uitvoeren verkleinen hiermee de kans op financiële problemen.

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Nibud vuistregelsDit zijn de vier vuistregels:

  1. Check wekelijks uw saldo en uitgaven
  2. Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
  3. Spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen
  4. Bewaar de financiële administratie op een geordende manier

Uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) en Financiële administratie (2018) blijkt dat mensen die spaargeld hebben, planmatig met hun geld omgaan en een geordende administratie hebben, minder kans hebben om financiële problemen te krijgen.

Het Nibud verwacht dat met deze vuistregels mensen beter weten wat goed omgaan met geld inhoudt. De vuistregels zijn een vertaling van de Nibud-competenties voor financiële redzaamheid.  Ze geven in simpele bewoording weer welk gewenst gedrag hoort bij deze competenties.

Houding, vaardigheden en gedrag centraal

Het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) laat zien dat de financiële hulpverlening de houding, vaardigheden en het gedrag van personen centraal moet stellen bij het voorkomen en aanpakken van  financiële problemen. Door personen te leren, motiveren en activeren om hun administratie bij te houden, uitgaven te controleren en een buffer op te bouwen, kan hun risico op betalingsproblemen worden verkleind.

Het Nibud heeft daarom concrete gedragsdoelen geformuleerd voor gezond financieel gedrag. Diverse onderzoeken uit de gedrags- en communicatiewetenschappen geven aan dat concrete gedragsadviezen, geformuleerd in een heldere boodschap de consument helpen bij het uitvoeren van het gewenste gedrag. Met de vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar laat het Nibud zien wat financieel gezond gedrag is.

Voor wie zijn de vuistregels?

De vuistregels zijn met name ontwikkeld voor de doelgroep die wel aandacht aan de financiën wil besteden, maar niet precies weet hoe en er vooral niet te veel tijd aan wil besteden. Deze groep wordt ook wel de gemaksgeoriënteerden genoemd.

De vuistregels zijn algemeen geldende, concrete gedragsadviezen die deze groep consumenten houvast bieden. Het doel is dat het makkelijk in het geheugen blijft hangen; eerst bewust en later onbewust.

De vuistregels staan los van elkaar. Ze dragen alle vier bij aan goed omgaan met geld en ze kunnen afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd en gecommuniceerd.

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar of Bewaar

Het Nibud heeft twee e-mailcoachingsprogramma’s ontwikkeld waarin mensen worden begeleid naar financieel gezond gedrag. In drie maanden tijd krijgen mensen per sms en e-mail tips en trucs om de Vuistregels Check, Plan, Spaar onder de knie te krijgen.

Het tweede e-mailcoachingsprogramma richt zich alleen op de vuistregel Bewaar. Gedurende 8 weken worden deelnemers ondersteund om een eigen administratie systeem aan te brengen. Ook heeft het Nibud bijbehorende stappenplannen en filmpjes gemaakt om mensen te ondersteunen bij het tot routine maken van de vuistregels.

Voor uw doelgroep

De Nibud-vuistregels en de bijbehorende hulpmiddelen zijn uitstekende preventiemiddelen om uw doelgroep op te wijzen. Ook kunt u uw doelgroep attenderen op het Nibud e-mailcoachingsprogramma Check, Plan, Spaar of de e-mailcaoching Bewaar en de andere middelen.

Beeldmateriaal

Het Nibud heeft een beeldmerk dat u kunt gebruiken in uw communicatie. U kunt het hieronder downloaden in twee formaten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De vuistregels geven concrete adviezen voor gezond financieel gedrag. Ze maken het mensen makkelijk om de dingen te doen die hun kans op financiële problemen verkleinen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Bevorderen van financieel gezond gedrag

Bevorderen van financieel gezond gedrag

Handreiking met aanbevelingen voor professionals.

bestel › Product

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Materialen voor uw cliënten

Het Nibud heeft verschillende hulpmiddelen om uw cliënten meer grip op geld te geven.

lees meer › Artikel

Nibud-onderzoek

Het Nibud doet onderzoek op het gebied van huishoudfinanciën en past dit breed toe.

lees meer › Artikel