Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Inzicht in de bestedingen van huishoudens

9 maart 2016

In het nieuwe Budgethandboek 2016 zijn zoals gebruikelijk voorbeeldbegrotingen met cijfers over minimale en gemiddelde bestedingen van huishoudens opgenomen.

Deze begrotingen vormen al jaren een belangrijke bron van informatie voor veel professionals. Zij gebruiken de begrotingen -of de cijfers erachter-, in hun systemen of voor communicatiedoeleinden. Ook voor het Nibud zelf zijn de begrotingen erg belangrijk. Ze worden gebruikt voor allerlei interne toepassingen.

Voorbeelden van toepassingen bij het Nibud

  • Niet op de laatste plaats: in het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud; een tool waarmee mensen eenvoudig overzicht kunnen krijgen over hun bestedingspatroon. En ze krijgen inzicht in de gemiddelde bestedingen van mensen in een vergelijkbare situatie.
  • De begrotingen worden gebruikt bij de advisering van gemeenten over het effect van hun minimabeleid. Met een zogenaamde minima-effectrapportage maakt het Nibud inzichtelijk hoe gemeenten minima ondersteunen en welke huishoudens met een laag inkomen te maken hebben met tekorten op de begroting.
  • De begrotingen worden gebruikt in de normen voor hypothecair en consumptief krediet. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze voorlichting een preventieve werking heeft.

Met de grootste zorg samengesteld

Een team van experts heeft zich ook dit jaar weer verschillende vragen gesteld bij het vaststellen van de nieuwe begrotingen. Met welke uitgaven wordt een huishouden minimaal geconfronteerd? Zijn er wijzigingen ten opzichte van vorig jaar? Wat is een realistische prijs van een artikel? Et cetera…

Voor sommige uitgaven is er gebruikgemaakt van nieuwe bronnen. Ook waren er weer veel nieuwe data beschikbaar, waaronder een nieuw Budgetonderzoek van het CBS. Diverse experts hebben zo een bijdrage geleverd aan de begrotingen en deze vormen dan ook dit jaar weer een betrouwbare bron van informatie.

Het opstellen van de begrotingen blijft op die manier voor ons elk jaar weer een nieuwe uitdaging. Een intensief, maar ook leuk en leerzaam proces, voor mijzelf en alle collega’s die hun steentje eraan hebben bijgedragen.

Ik hoop dat ze u veel inzicht mogen verschaffen en u verder kunnen helpen. Ik wens u veel succes met het werken met onze begrotingen!

Bestellen

Het Budgethandboek 2016 is verkrijgbaar in de Nibud-webwinkel. U kunt ook een abonnement afsluiten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Het opstellen van de begrotingen is voor ons elk jaar weer een nieuwe uitdaging.”

— Jasja Bos, Sr. wetenschappelijk medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel

Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al meer dan 35 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Nibud-onderzoek

Het Nibud doet onderzoek op het gebied van huishoudfinanciën en past dit breed toe.

lees meer › Artikel

Nibud-rekentools

De online rekentools geven consumenten snel en eenvoudig inzicht en overzicht in hun financiën.

lees meer › Artikel

Nibud-cijfers op maat

Met de Nibud-cijfers kunt u uw applicatie verrijken, of een eigen toepassing ontwikkelen.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal