Geschreven door

Annette Groen

Annette Groen

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Vakantiegeld-enquête 2018

Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet met vakantie te gaan. 54 procent van hen geeft aan dat vakantie te duur is. Vorig jaar vond nog 42 procent vakantie te duur.

Auteurs: Annette Groen en Robin Stoof

Benedenmodale inkomens gaan minder dan vorig jaar

Van de mensen met een benedenmodaal inkomen zegt ruim 40 procent dit jaar niet met vakantie te gaan. In 2017 was dat nog ruim een derde. Ook gebruiken zij vaker het vakantiegeld om schulden af te lossen of betalingsachterstanden weg te werken.

De mensen die wel met vakantie gaan, zijn van plan om minder geld uit te geven dan vorig jaar. Het Nibud ziet hierin de resultaten van eerdere koopkrachtberekeningen terug. Toen bleek al dat de kwetsbare groepen er dit jaar niet of nauwelijks op vooruit zouden gaan.

Belangrijkste resultaten

 • 25% van de ondervraagden geeft aan dit jaar niet met vakantie te gaan
 • 54% van de respondenten die niet op vakantie gaan, vindt vakantie te duur. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. Toen vond 42% vakantie te duur.
 • 42% van de mensen met een beneden modaal inkomen geeft aan dit jaar niet met vakantie te gaan. In 2017 was dat 34%.
 • Ongeveer een derde van de respondenten zegt tussen de 1.000 en 2.000 euro kwijt te zijn aan de vakantie. De helft van hen besteedt hieraan meer dan 1500 euro, de andere helft geeft minder dan 1500 euro uit.
 • 71% van de mensen die wél op vakantie gaan, heeft de vakantie al geboekt.
 • 68% van de mensen die wel op vakantie gaan, rekent van tevoren uit of ze de vakantie kunnen betalen.
 • 55% van de respondenten reserveert van tevoren een bepaald bedrag dat ze tijdens de vakantie per dag, per week of voor de hele vakantie kunnen besteden.
 • Van de respondenten die vooraf geld reserveren, is 38% doorgaans meer geld kwijt dan vooraf gepland; 23% minder en 38% evenveel.
 • Respondenten die voor de hele vakantie reserveren, geven vaker dan gemiddeld aan dat ze evenveel kwijt zijn dan vooraf gepland (47% tegen 38%).
 • Respondenten die per dag reserveren zijn vaker dan gemiddeld meer kwijt dan vooraf gepland (57% tegen 38%).
 • Om een goed beeld te krijgen van de kosten van de totale vakantie adviseert het Nibud het maken van een vakantiebegroting.

Nibud: Kwart Nederlanders niet met vakantie - Nibud Vakantiegeldenquête 2018

Alle onderzoeken in deze reeks

Over het onderzoek

Voor de Vakantiegeldenquête 2018 hebben 959 respondenten een online vragenlijst ingevuld in de periode van 17 tot 31 mei, de periode waarin de meeste mensen hun vakantiegeld ontvangen. Zij zijn geworven via het panel Survey Sampling International. De panelleden vormen (na weging) een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar. Met vakantie wordt bedoeld meer dan zes dagen aaneengesloten weg van huis.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Annette Groen

Annette Groen

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Nibud Vakantiegeldenquête (2019)

Ruim een kwart van de Nederlanders gaat in 2019 niet met vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoek onder ouders naar het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Vakantiegeld-enquête (2017)

Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen (38 %).

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Vakantiegeld-enquête (2015)

De helft van de huishoudens met een inkomen < € 1.750 euro p.m. gaat dit jaar niet op vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport

Vakantiegeld: hoeveel krijgt u?

Het verschil tussen bruto en netto vakantiegeld uitgelegd.

lees meer › Artikel

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al meer dan 35 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens.

lees meer › Artikel

Nibud-onderzoek

Het Nibud doet onderzoek op het gebied van huishoudfinanciën en past dit breed toe.

lees meer › Artikel