Vakantiegeld-enquête 2017

Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen.

Bij mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, is het geen extraatje meer, maar belandt het vaker ‘op de grote hoop’.

Auteurs: Gea Schonewille en Robin Stoof

Vakantiegeld vaker gebruikt om te sparen

Uit de enquête blijkt ook dat in de afgelopen jaren meer mensen het vakantiegeld zijn gaan gebruiken om te sparen. En opvallend dit jaar is de verdubbeling van het percentage mensen met een bovenmodaal inkomen dat het vakantiegeld gebruikt om te beleggen. Een vijfde van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Meer dan vorig jaar vinden zij een vakantie te duur.

 

Infographic Vakantiegeld-enquête Nibud 2017

Belangrijkste resultaten

  • 84% van de ondervraagden ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar in mei/juni. Van hen is 88 procent daar heel tevreden mee. Van de mensen die het vakantiegeld één keer per jaar ontvangt, gebruikt 40 procent het om te sparen, tegenover 27 procent van de mensen die het maandelijks ontvangen. Van deze laatste groep gebruikt 33 procent het geld voor de vakantie, bij de jaarlijkse ontvangers is dat 48 procent.
  • Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen. Dat percentage ligt nu op 38 % (In 2002  deed 22 % van de ondervraagden dit.)
  • Van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen, spaart 48 procent. Van de mensen die moeilijk kunnen rondkomen, spaart 22 procent. Opvallend is dat het percentage bovenmodale inkomens dat met het vakantiegeld belegt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld  (van 5 naar 10 procent).
  • Een vijfde (22 %) van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie.
  • Aan de belangrijkste vakantie van het jaar geven de respondenten rond de 2000 euro aan uit.
  • Ruim twee derde van de mensen die wel op vakantie gaan, rekent van tevoren uit of ze de vakantie kunnen betalen.

Alle onderzoeken in deze reeks

Achtergronden bij dit onderzoek

Voor de Vakantiegeld-enquête 2017 hebben 1146 respondenten een online vragenlijst ingevuld. Zij zijn geworven via het panel Survey Sampling International. De panelleden vormen (na weging) een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar. In de weken dat de meeste mensen het vakantiegeld ontvangen – tussen 17 en 31 mei – hebben zij de vragen beantwoord.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Nibud Vakantiegeldenquête (2019)

Ruim een kwart van de Nederlanders gaat in 2019 niet met vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoek onder ouders naar het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Vakantiegeld-enquête (2018)

Hoe gaan Nederlanders in 2018 om met vakantiegeld?

lees meer › Onderzoeksrapport

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Vakantiegeld-enquête (2015)

De helft van de huishoudens met een inkomen < € 1.750 euro p.m. gaat dit jaar niet op vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport

Vakantiegeld: hoeveel krijgt u?

Het verschil tussen bruto en netto vakantiegeld uitgelegd.

lees meer › Artikel

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al meer dan 35 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens.

lees meer › Artikel

Nibud-onderzoek

Het Nibud doet onderzoek op het gebied van huishoudfinanciën en past dit breed toe.

lees meer › Artikel