Nibud: Vakantie weer populair

Persbericht | 21 juni 2016

67% van de Nederlandse huishoudens gaat dit jaar op vakantie*. Dit jaar blijft 1 op de 5 Nederlanders thuis, terwijl dit vorig jaar nog ruim een kwart was. Van de huishoudens met een inkomen lager dan 1.500 euro netto per maand gaat ruim de helft (52%) op vakantie. Dit is fors meer dan vorig jaar (32%).

Dit blijkt uit de Vakantiegeld-enquête 2016 van het Nibud. De vakantiegeldontvangers zijn het erover eens dat ze vakantiegeld het liefst jaarlijks uitbetaald krijgen. Het Nibud is blij dat mensen zo bewust met hun vakantiegeld omgaan en vindt het vanuit economische gedragsprincipes ook goed dat het vakantiegeld 1 keer per jaar wordt uitgekeerd.

2 op de 3 huishoudens in 2016 op vakantie

Het Nibud ziet in zijn vakantiegeld-enquête dat er dit jaar meer mensen zijn die op vakantie gaan dan vorig jaar. Slechts 22% van de huishoudens blijft dit jaar thuis, vorig jaar was dit nog ruim een kwart. Gemiddeld gaat 67% van de huishoudens dit jaar op vakantie en besteden zij 2.483 euro aan hun langste vakantie. Meer huishoudens met een inkomen beneden modaal gaan dit jaar op vakantie en besteden hier gemiddeld 1.625 euro aan.

Het Nibud ziet dat mensen weer de ruimte in hun portemonnee ervaren om op vakantie te gaan. Eerder zag het Nibud de koopkracht voor de meeste huishoudens toenemen. Dit lijkt zich nu te uiten in de vakantiebestedingen.

Nibud Cijfergraphic Vakantiegeld 2016

Vakantiegeld liefst 1 keer per jaar

De meeste mensen geven aan dat ze hun vakantiegeld in 1 keer uitbetaald krijgen (84%). Zij zijn daar tevreden mee: 90% van hen zou niet anders willen. 13% krijgt iedere maand een deel betaald. Maar zij zouden dat liever anders willen. De helft van hen wil het liever eens per jaar, 17% zou het liever per kwartaal krijgen. Slechts 29% is tevreden met het gespreid uitbetalen van vakantiegeld.

Het Nibud vindt het goed als het vakantiegeld 1 keer per jaar wordt uitgekeerd. De meeste mensen geven uit wat er binnenkomt en hebben moeite met sparen. Wel is vrijwel iedereen voorstander van sparen. Door het vakantiegeld apart te houden voelt het voor de meesten alsof ze een extraatje krijgen en kunnen ze dit geld ook bewuster inzetten. Vanuit de gedragseconomie gezien is het dus mooi als mensen zo geholpen worden met ‘het gewenste gedrag’ en het vakantiegeld niet ongemerkt op de grote hoop belandt.

Meerderheid berekent of ze hun vakantie kunnen betalen

71% van de huishoudens berekent of ze de vakantie kunnen betalen. Bijna de helft (46%) maakt ook nog een begroting voor op vakantie. Gezinnen doen dit het vaakst. Het Nibud vindt het verstandig dat deze huishoudens zo calculerend met hun financiën omgaan en raadt huishoudens die dit nog niet doen, aan dit alsnog te doen. De vakantiebegroting die het Nibud hiervoor heeft gemaakt, is daarbij een handig hulpmiddel.

Zzp’ers gaan planmatig met hun vakantiegeld om

Het Nibud ziet dat 2 op de 5 zzp’ers geld reserveren voor hun vakantie. 1 op de 5 legt iedere maand geld opzij voor zijn vakantie. Ook ziet het instituut dat zzp’ers langer wachten met het boeken van hun vakantie dan niet-zzp’ers. Meer dan de helft van de zzp’ers spaart niet voor vakantie, omdat zij voldoende geld hebben of tegen die tijd wel kijken of er genoeg geld over is.

Achtergronden bij het onderzoek

Voor de Nibud Vakantiegeld-enquête hebben 1.190 respondenten een online vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn geworven via het panel Opinieland Survey Sampling International. De enquête is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking van 18 t/m 65 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd na 27 mei 2016, nadat de meeste mensen het vakantiegeld hadden ontvangen.

* Gevraagd was alleen vakanties mee te tellen die langer dan zes dagen duren

Test: Hoe gaat u om met vakantie en geld?

Vakantiegeld kan een welkome aanvulling op de vakantiebegroting zijn. Met deze test ontdekt hoe uw keuzes rond vakantie en geld zich verhouden tot anderen. Na afloop krijgt u meer informatie en tips om uw vakantie financieel uitgebalanceerd tegemoet te gaan.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Webinar: Met pensioen, hoeveel heb ik eigenlijk nodig?

Uitleg over inkomsten en uitgaven tijdens pensionering met de tool Pensioenschijf-van-vijf.

lees meer › Artikel
26 oktober 2020

Blog Financieel fit: Zuinig wonen en werken in je eigen (t)huis

lees meer › Blog

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Jongeren en schulden: preventiemiddel 18! En nu?

lees meer › Artikel

Chris Schwencke

Chris Schwencke

Relatiemanager

Medewerker
01 oktober 2020

Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel fitte medewerkers

Webinar Financieel fitte medewerkers

Voorkomen van geldproblemen bij medewerkers.

meer info › Opleidingen
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport