Nibud: Traditioneel kostwinnersgezin met modaal inkomen heeft het financieel gezien zwaar

Persbericht | 11 maart 2015

Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen waarbij één ouder werkt en een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro, de traditionele kostwinnersgezinnen. Om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij komen zij feitelijk geld te kort. Hierdoor staan ze dagelijks voor moeilijke financiële keuzes.

Dit blijkt uit cijfers die het Nibud op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2015 dat vandaag is verschenen.

Rondkomen steeds moeilijker

Het Nibud maakt zich al langer zorgen om de bestedingsmogelijkheden van gezinnen op bijstandsniveau. Het instituut ziet nu dat ook gezinnen met twee of meer kinderen, met een inkomen rond modaal, waarbij één van de ouders werkt, steeds meer moeite hebben met rondkomen. Door de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) en de alsmaar stijgende huren, ziet het Nibud dat rondkomen steeds moeilijker wordt. Bij het maken van de berekeningen gaat het Nibud uit van een lage huur. Maar in de praktijk zijn de huren vaak hoger en is het nog moeilijker om goed rond te komen.

Zorgen om gezinnen met inkomen rond modaal

Het Nibud maakt zich zorgen om de traditionele kostwinnersgezinnen met twee of meer kinderen. Hierbij werkt één van de ouders en verdient rond 35.000 euro bruto per jaar. Dit is een modaal inkomen, het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland. In Nederland bestaan zo’n 87.000 gezinnen waarbij één van de partners een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro per jaar. Deze gezinnen hebben het financieel gezien zwaar en noemt het Nibud een echte risicogroep. Ze krijgen geen kwijtschelding van lokale lasten en krijgen geen zorg- of huurtoeslag.

Het Nibud ziet dat zij rond kunnen komen als zij in een huis wonen met een huur van maximaal 528 euro, wat volgens het CBS de gemiddelde huur is voor deze inkomensgroep. Maar als ze in een duurdere huurwoning wonen, een auto hebben, met het gezin op vakantie willen of als de kinderen lid van zijn een sport- of muziekvereniging zijn, komen zij maandelijks al snel honderden euro’s tekort.

Maandelijks honderden euro’s tekort voor minima

Het Nibud maakt zich ook grote zorgen om bijstandsgezinnen met twee of meer kinderen. Bij het maken van de minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 gaat het Nibud uit van een huur van 403 euro, waarvoor een gezin een huurtoeslag 173 euro krijgt. Hiermee komt het gezin precies rond, maar dan moet het wel goed kunnen budgetteren, alle toeslagen aanvragen en geen extra uitgaven hebben zoals schulden of zorgkosten. En het Nibud voert geen kosten op voor vakanties of sporten.

Gemeenten kunnen gezinnen met een laag inkomen ondersteunen voor sociale participatie, zodat kinderen naar sport- of muziekles kunnen. Het Nibud gaat uit van een lage huur, maar in de praktijk blijkt dat gezinnen vaak een huur van 500 euro of meer betalen. Hierdoor wordt rondkomen nog moeilijker en bouwen ze maandelijks tekorten op. Waarschijnlijk bezuinigen minima op posten als kleding, inventaris en voeding.

Voorbeeldberekeningen

Soort postBedrag netto per maand (in €)Achtergrond
Inkomsten1861Incl. vakantie- en zorgtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget
Huur230 (430 - 173 huurtoeslag = 257)Gebruikelijker is 266 (506-240 huurtoeslag = 266)
Overige vaste lasten618Gas, elektriciteit, water, verzekeringen, internet, tv, telefoon, vervoer
Reserveringsuitgaven417Kleding, inventaris, onderhoud huis en tuin, niet-vergoede ziektekosten
Huishoudelijke uitgaven592Voeding, was- en schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging
Inkomsten - uitgaven+ 4Bij minimale huur, bij gemiddelde huur is er een tekort van - 32
Geen uitgaven begroot voor sociale participatie (gemiddeld 257 euro) of auto (al snel 400 euro)

Huishoudboekje van traditioneel kostwinnersgezin met twee kinderen (6 en 14 jaar) (35.000 euro per jaar)

Soort postBedrag netto per maand (in €)Achtergrond
Inkomsten2372Incl. kinderbijslag en kindgebonden budget
Huur528Gemiddelde huur
Overige vaste lasten670Gas, elektriciteit, water, verzekeringen, internet, tv, telefoon, vervoer
Reserveringsuitgaven416Kleding, inventaris, onderhoud huis en tuin, niet-vergoede ziektekosten
Huishoudelijke uitgaven592Voeding, was- en schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging
Inkomsten - uitgaven+ 166
Geen uitgaven begroot voor sociale participatie (gemiddeld 257 euro) of auto (al snel 400 euro)

Bezuinigen op voeding, inventaris en onderhoud

Het Nibud gaat bij deze bovenstaande voorbeeldbegroting uit van een situatie waarbij het modale gezin woont in een gemiddelde woning met een gemiddelde huur en waarbij alle andere uitgavenposten op het laagste niveau zijn gehouden. In de praktijk zullen ze hogere uitgaven hebben. Dit kan zijn door een hogere huur of omdat ze bijvoorbeeld een auto bezitten. De reden dat het Nibud alarm slaat is dat het Nibud vindt dat we ons ervan bewust moeten zijn dat de traditionele kostwinnergezinnen die rond moeten komen van een modaal inkomen het financieel gezien moeilijk hebben. Als ze echt mee willen doen in de maatschappij, hun kinderen willen laten sporten, op vakantie willen en auto willen rijden staan ze dagelijks voor financieel moeilijke keuzes. Ze zullen bezuinigen op voeding, inventaris en onderhoud van de woning of de tuin.

Achtergronden Nibud-minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 

Bij het maken van de Nibud-minimumvoorbeeldbegrotingen gaat het Nibud uit van noodzakelijke en realistische uitgaven. Voor het bepalen van deze uitgavenposten en bijbehorende budgetten consulteert het Nibud onder andere het Voedingscentrum, het CBS en Milieu Centraal. Op basis daarvan komt het Nibud tot een gedetailleerd pakket waarin precies is vastgesteld wat iemand minimaal nodig heeft in Nederland. Jaarlijks worden de pakketten onder de loep genomen en aangepast aan de actuele situatie. Zo is bijvoorbeeld het gebruiken van een simpele mobiele telefoon toegevoegd aan het basispakket voor ieder gezinslid van 12 jaar en ouder.

Het Budgethandboek maakt het Nibud voor professionals werkzaam bij onder andere financiële organisaties, overheid en welzijnsinstellingen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
21 januari 2022

Nibud lanceert budgetcursus voor mensen met licht verstandelijke beperking

lees meer › Nieuwsbericht
20 januari 2022

Op weg naar een adequaat pensioen

lees meer › Blog
18 januari 2022

Nibud ziet koopkrachtdalingen tot ruim 100 euro per maand

lees meer › Persbericht

Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Hulpmiddel voor financiële dienstverleners.

lees meer › Artikel
22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
30 november 2021

Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

lees meer › Nieuwsbericht
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht