Geschreven door

Annette Groen

Annette Groen

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Nanne Houtsma

Nanne Houtsma

Junior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Scholieren hebben voldoende en meer inkomsten dan 4 jaar geleden. Daarnaast zijn ouders steeds meer gaan betalen voor hun kinderen. Desondanks vinden scholieren dat zij geld tekortkomen.

Auteurs: Annette Groen en Nanne Houtsma

Het aantal scholieren dat geld tekortkomt, is gestegen ten opzichte van 2016. 45 procent komt nooit geld tekort, terwijl dit in 2016 nog 57 procent was. Belangrijke aandachtspunten in de financiële opvoeding zijn het leren rondkomen van een bepaald budget en het versterken van de financiële weerbaarheid van scholieren, blijkt uit het Nibud Scholierenonderzoek 2020.

Laat kinderen meer ‘op=op’-gevoel ervaren

Gemiddeld bedragen de inkomsten van scholieren maandelijks € 147, een stijging van € 35 vergeleken met 2016. Ook al zijn de inkomens van scholieren gestegen, toch komt meer dan de helft van de scholieren geld tekort. 43 procent van hen vraagt bij een tekort extra geld aan de ouders. Dat betekent dat kinderen niet alleen rond hoeven te komen van hun eigen zak- en kleedgeld en inkomsten uit baantjes, maar daarbuiten hun ouders ook om (extra) geld kunnen vragen. Het Nibud vindt dit zorgelijk, hierdoor leren kinderen niet goed rondkomen met een bepaald budget en zullen het ‘op=op’-gevoel in mindere mate ervaren.

Versterken van de financiële weerbaarheid

Een verklaring voor het feit dat meer scholieren geld tekort ervaren, kan komen uit de druk van de sociale omgeving zijn. Jongeren kunnen eindeloos vergelijken met anderen en als ze het gevoel krijgen dat ze minder krijgen, is dat frustrerend. Daarom is het versterken van de financiële weerbaarheid zeer belangrijk. Deze rol ligt deels bij ouders, als de belangrijkste financiële opvoeders. Maar financiële opvoeding is niet alleen een taak van ouders, het is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op scholen ligt een grote kans voor financiële educatie, want een op de vijf van de scholieren geeft aan dat er op school nooit aandacht is besteed aan hoe je met geld moet omgaan.

Achtergronden bij dit onderzoek

Het Nibud onderzoekt sinds 1984 hoe scholieren in het voortgezet onderwijs met hun geld omgaan. Om de ontwikkeling van scholieren te blijven volgen, hebben we dit jaar opnieuw het scholierenonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek komen de vaste onderwerpen zoals de inkomsten (inclusief bijbaantjes), uitgaven, bankzaken, sparen en lenen terug.

In het onderzoek zijn 1.952 scholieren via een online vragenlijst ondervraagd over hun financiële gedrag en hun financiële situatie. De scholieren zijn benaderd via scholieren.com en Dynata in maart/april 2020. De gevolgen die de huidige crisis op het financiële leven van scholieren kan hebben, zijn in dit onderzoek niet als zodanig herkenbaar. De scholieren zijn 12 tot en met 18 jaar en afkomstig van vmbo, havo en vwo. De steekproef is representatief voor leeftijd, geslacht en provincie.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Annette Groen

Annette Groen

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Nanne Houtsma

Nanne Houtsma

Junior wetenschappelijk medewerker

medewerker

In een steeds complexer wordende samenleving is de financiële opvoeding niet meer alleen een taak voor ouders. Financiële problemen zijn immers ook een maatschappelijk probleem.”

— Arjan Vliegenthart, Nibud-directeur

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport
04 september 2020

Nibud: Scholieren rijker, maar komen nog steeds tekort

lees meer › Persbericht
12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer › Blog
20 maart 2019

Niet blij, wel trots

lees meer › Blog