Nibud pleit voor versimpeling ouderenregelingen

Nieuwsbericht | 4 februari 2020

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart pleitte afgelopen maandag in de Tweede Kamer voor het simpeler en toegankelijker maken van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Ook zou hij graag een vergemakkelijking van de gegevensdeling tussen organisaties zien.

Veel AOW’ers die recht hebben op de AIO-regeling, maken er geen gebruik van. Dat komt doordat de regeling complex is. “Het recht op de aanvulling is van veel voorwaarden afhankelijk, wat het voor veel ouderen moeilijk maakt om vast te stellen wanneer zij hier recht op hebben”, aldus Vliegenthart.

Waarom is versimpeling nodig?

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat één derde van de gepensioneerden moeite heeft met rondkomen. 17 procent van de gepensioneerden heeft een inkomen dat zij zelf als onvoldoende bestempelen. Het wel of niet krijgen van een tegemoetkoming als de AIO, kan voor hen het verschil maken. Met de voorgestelde versimpeling van de regeling en vergemakkelijking van de gegevensdeling hoopt het Nibud dat alle AIO-rechthebbenden de aanvulling krijgen waar zij recht op hebben.

Niet alleen de AIO

De hoorzitting in de Tweede Kamer werd aangevraagd door 50PLUS-kamerlid Corrie van Brenk. Volgens haar geldt niet alleen voor de AIO dat veel ouderen die in aanmerking komen voor de regeling daar geen gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor de Overbruggingsregeling AOW (OBR) en voor bijvoorbeeld toeslagen en een teruggave via de aangifte inkomstenbelasting.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Dat onterecht uitbetaalde AIO teruggevorderd kan worden, kan een oorzaak zijn van het hoge aantal niet-gebruikers.”

— Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Webinar Financieel fitte medewerkers

lees meer › Opleiding
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog
07 september 2020

Nibud: Doe iets aan betaalbaarheid huren

lees meer › Nieuwsbericht
04 september 2020

Nibud: Scholieren rijker, maar komen nog steeds tekort

lees meer › Persbericht

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport
31 augustus 2020

Meer jongeren in de bijstand

lees meer › Nieuwsbericht