Nibud pleit voor versimpeling ouderenregelingen

Nieuwsbericht | 4 februari 2020

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart pleitte afgelopen maandag in de Tweede Kamer voor het simpeler en toegankelijker maken van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Ook zou hij graag een vergemakkelijking van de gegevensdeling tussen organisaties zien.

Veel AOW’ers die recht hebben op de AIO-regeling, maken er geen gebruik van. Dat komt doordat de regeling complex is. “Het recht op de aanvulling is van veel voorwaarden afhankelijk, wat het voor veel ouderen moeilijk maakt om vast te stellen wanneer zij hier recht op hebben”, aldus Vliegenthart.

Waarom is versimpeling nodig?

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat één derde van de gepensioneerden moeite heeft met rondkomen. 17 procent van de gepensioneerden heeft een inkomen dat zij zelf als onvoldoende bestempelen. Het wel of niet krijgen van een tegemoetkoming als de AIO, kan voor hen het verschil maken. Met de voorgestelde versimpeling van de regeling en vergemakkelijking van de gegevensdeling hoopt het Nibud dat alle AIO-rechthebbenden de aanvulling krijgen waar zij recht op hebben.

Niet alleen de AIO

De hoorzitting in de Tweede Kamer werd aangevraagd door 50PLUS-kamerlid Corrie van Brenk. Volgens haar geldt niet alleen voor de AIO dat veel ouderen die in aanmerking komen voor de regeling daar geen gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor de Overbruggingsregeling AOW (OBR) en voor bijvoorbeeld toeslagen en een teruggave via de aangifte inkomstenbelasting.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Dat onterecht uitbetaalde AIO teruggevorderd kan worden, kan een oorzaak zijn van het hoge aantal niet-gebruikers.”

— Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
17 februari 2020

Consumenten kunnen in 2020 minder lenen

lees meer ›Nieuwsbericht
13 februari 2020

Nederlanders negatief over koopkansen

lees meer ›Nieuwsbericht
11 februari 2020

Blog Financieel fit: Liefde is … samen over geldzaken praten

lees meer ›Blog
10 februari 2020

Beleggen steeds populairder

lees meer ›Nieuwsbericht
06 februari 2020

Meer spaargeld ondanks lage rente

lees meer ›Nieuwsbericht

Praktijkdag Vroegsignalering

lees meer › Artikel
04 februari 2020

Noodstopprocedure CJIB noodzaak

lees meer ›Nieuwsbericht
03 februari 2020

Utrecht helpt leerkrachten met gratis lessen over geld

lees meer ›Nieuwsbericht
28 januari 2020

Relatief lage inkomens zelfstandigen

lees meer ›Nieuwsbericht
23 januari 2020

De psychologie van koopkracht

lees meer ›Blog
23 januari 2020

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

lees meer ›Persbericht