Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Praktijkverhaal | 2016

De gemeente Amsterdam wil werkgevers stimuleren om financiële problemen bij werknemers in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te pakken.

De ambitie is dat werkgevers worden gefaciliteerd om duurzaam preventiebeleid te voeren en handvatten krijgen aangereikt om het gesprek met de werknemer aan te gaan.

Ervaringen van werkgevers

De gemeente Amsterdam wil kijken naar de mogelijkheden om de rol van werkgevers bij aanpak van schulden te vergroten. Voordat hier op wordt ingezet, wilde de gemeente eerst de situatie in kaart brengen. Daarvoor deed het Nibud in opdracht van de gemeente onderzoek naar de ervaringen van lokale werkgevers met geldproblemen bij werknemers.

Vraag: Wat is de omvang van het probleem en hoe kan de gemeente werkgevers ondersteunen?

De gemeente Amsterdam wilde de omvang en impact van financiële problemen op de werkvloer in Amsterdam in kaart brengen. Werknemers met financiële problemen leggen immers een beslag op tijd, geld, en energie van de organisatie (bijvoorbeeld door loonbeslagen of ziekteverzuim). Ook wilde de gemeente weten welke (preventieve) maatregelen al worden ingezet en wat de behoeften van werkgevers zijn op dit terrein.

De peiling vond plaats in het kader van het gemeentelijke verbetertraject Schuldhulpverlening. Een deel van dit traject richt zich op de rol van de werkgever, zodat ook bedrijven meer worden betrokken bij het voorkomen, signaleren én vroegtijdig oplossen van schulden.

De resultaten

In deze peiling hebben 691 werkgevers in Amsterdam online een vragenlijst ingevuld naar hun ervaringen met financiële problemen op de werkvloer. Hieruit bleek onder andere:

  • De helft van de werkgevers in Amsterdam heeft regelmatig te maken met werknemers met geldproblemen. 45% ervaart deze  financiële problemen als een risico voor hun bedrijf.
  • De ondervraagde werkgevers ervaren dat werknemers met financiële problemen kosten met zich meenemen:
    – 6 ziekte-gerelateerde verzuimdagen per werknemer per jaar als gevolg van financiële problemen.
    – 20% afname in productiviteit per werknemer met financiële problemen.
  • 56% vindt  dat werkgevers vanuit goed werkgeverschap de verantwoordelijkheid hebben om werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan of door te verwijzen naar schuldhulpverlening of maatschappelijk werk.
  • Ongeveer een derde van de werkgevers geeft aan behoefte te hebben aan een overzicht van organisaties in de omgeving waar naar doorverwezen kan worden. Ook is er behoefte aan voorlichtingsmateriaal voor werkgevers én werknemers.

Lees meer over de aanpak en de resultaten in het onderzoeksrapport dat u hieronder kunt downloaden: Peiling: ‘Financiële problemen op de werkvloer 2016’. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

Hoe nu verder?

Allereerst gaat de gemeente in de eigen organisatie aan de slag met medewerkers met geldzorgen. Op basis van de resultaten gaat de gemeente Amsterdam ook in gesprek met werkgevers over hoe om te gaan met werknemers met financiële problemen en ieders rol daarbij.

Over een Peiling- op- maat door het Nibud

Weet u hoe vaak uw organisatie, gemeente of branche te maken heeft met financiële problemen van werknemers? Welke impact heeft dit en hoe effectief is uw beleid? U krijgt hiervan een  goed beeld door het Nibud een Peiling-op-maat te laten doen naar financiële problemen in uw gemeente, branche of organisatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een peiling op maat over financiële problemen onder werknemers?

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Opvallend dat werkgevers voornamelijk op zoek zijn naar praktische tools en handvatten.”

— Tjerk van den Bos, Beleidsadviseur Schuldhulpverlening gemeente Amsterdam

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Gemeente Midden-Groningen: ‘Geen cliënt met geldproblemen is hetzelfde’

Medewerkers volgen de cursus Budgetcoachen volgens de Nibud-methode.

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal