Nibud-onderzoek

Het Nibud is expert op het gebied van huishoudfinanciën. Een team van experts doet onderzoek naar verschillende aspecten van omgaan met geld en past dit breed toe in eigen voorlichting en advisering. Wat zijn onze terreinen en hoe gaan we te werk?

Kennisgebieden

Zowel voor consumenten en professionals als voor de media vervult het Nibud een expertrol. Om deze autoriteit te kunnen zijn en te blijven doet Nibud eigen onderzoek. Het kennisteam van het Nibud bestaat uit o.a. uit economen, huishoudwetenschappers en gedragspsychologen. Zij onderzoeken trends en ontwikkelingen en verwerven hiermee steeds nieuwe inzichten in de geldzaken van consumenten. De belangrijkste twee onderzoeksterreinen zijn financiële ‘feiten en cijfers’ en financieel gedrag.

Feiten en cijfers

Met onze onderzoeken verzamelen we concrete feiten en cijfers. Deze geven antwoord op vragen als:

  • wat geven huishoudens uit, gerelateerd aan het inkomen;
  • wat zijn de effecten van beleid op inkomen en uitgaven;
  • wat is minimaal nodig om rond te komen;
  • wat is betaalbaar voor welk huishouden.

Geldgedrag van consumenten

Steeds meer wordt duidelijk hoe belangrijk inzicht in het geldgedrag van consumenten is. We onderzoeken oa:

  • hoe gaan mensen met geld om;
  • wat zijn de achterliggende oorzaken van financiële keuzes die mensen maken;
  • hoe kun je geldgedrag helpen veranderen.

Samenwerking

Voor beide onderzoeksterreinen geldt dat het Nibud zelf onderzoek doet maar ook bestaande data en onderzoeksgegevens verzamelt en gebruikt. Het Nibud staat in nauw contact met hogescholen en universiteiten waarmee het wetenschappelijke karakter van het Nibudonderzoek wordt versterkt.

Ook werken we waar mogelijk samen met  andere kennisinstituten en onderzoeksbureaus. Vanaf 2015 heeft het Nibud een eigen leerstoel ‘Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag’.

Doelgroepen

De doelgroepen die het Nibud onderzoekt zijn divers. In veel onderzoek staat het doorsnee particuliere huishouden centraal. Voor kwetsbare groepen zoals minima, ouderen, zieken en gehandicapten, scholieren, studenten, schoolverlaters en zelfstandigen heeft het Nibud bijzondere aandacht.

Werkwijze

We werken met een onderzoeksprotocol. Daarin zijn de ervaringen van de verschillende onderzoeken gebundeld, zodat vraagstelling, onderzoeks- en analysemethoden steeds goed op elkaar afgestemd zijn. We leggen ook vast hoe we de representativiteit van de onderzoeken kunnen waarborgen.

Wat doen we met onze kennis?

We verwerken onze onderzoeksgegevens in onze eigen voorlichting. Voor consumenten maar ook voor professionals die zich in hun werk bezighouden met de geldzaken van cliënten.
We vertalen onze kennis in allerlei vormen: van lesmateriaal tot zakgeldbedragen, van rekentools tot woonlastennormen en van webinformatie tot koopkrachtberekeningen.

Daarnaast doen we onderzoek op maat voor organisaties met specifieke vragen over huishoudfinanciën en verwerken we onze kennis in advisering bij projecten van derden. Meer over onderzoek op maat en advies.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Economen, huishoudwetenschappers en gedragspsychologen van het Nibud onderzoeken trends en ontwikkelingen en verwerven hiermee steeds nieuwe inzichten in de geldzaken van consumenten.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

13 februari 2018

Man – Vrouw

lees meer ›Blog

Factsheet Geld en Relatie (2018)

Hoe gaan mannen en vrouwen om met de huishoudfinanciën?

lees meer › Onderzoeksrapport

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport

Lezing Risicobudgetten

Lezing Risicobudgetten

Welke factoren veroorzaken een risicovolle situatie?

meer info › Diensten

Lezing Koopkracht

Lezing Koopkracht

Hoe berekent het Nibud koopkrachteffecten?

meer info › Diensten

Lezing Gek met geld

Lezing Gek met geld

De psychologische principes achter omgaan met geld.

meer info › Diensten
08 augustusus 2017

Masterclass Financieel gedrag in New York

lees meer ›Blog

Nibud Vakantiegeld-enquête (2017)

Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen (38 %).

lees meer › Onderzoeksrapport

Lezing Jongeren

Lezing Jongeren

Hoe komen jongeren rond? Hoe zit het met schulden?

meer info › Diensten

Lezing Financieel gedrag – interventies

Lezing Financieel gedrag – interventies

Over gedragsbeïnvloeding en effectiviteit.

meer info › Diensten

Budgetadvies Rekenprogramma: onmisbaar in mijn advies

Financieel coach Pauline: "Waarom ik juist voor dit programma kies!"

lees meer › Praktijkverhaal