Nibud-methode van budgetteren

Aan alle Nibud uitgaven, zoals bijvoorbeeld het Budgethandboek en aan alle adviezen die we geven, ligt de Nibud-methode van budgetteren ten grondslag. Het is een methode waarin de begroting centraal staat.

Begroting centraal

Voor financiële redzaamheid zijn kennis en vaardigheden nodig: de cijfers kennen en die kunnen hanteren. Het Nibud werkt daarvoor in de budgetadvisering vanuit de Nibud-methode van budgetteren. Daarin staat de begroting centraal. Uitgangspunt bij het begroten is het besteedbaar inkomen. Dit is het totaal van alle jaarlijkse inkomsten, inclusief vakantiegeld, kinderbijslag, teruggave belastingen, alle toeslagen en dergelijke.

Bij de uitgaven maakt het Nibud onderscheid tussen vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. Een ander belangrijk onderscheid is de onvermijdbare uitgaven en de uitgaven met een meer vrije keuze.

Betaalbaarheid

De Nibud-methode beoordeelt alle inkomsten en uitgaven op de begroting in samenhang met elkaar. Als een consument bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten, dan worden álle veranderingen in de inkomsten en uitgaven door de verhuizing meegenomen in de begroting.

Het gaat dan dus niet alleen om de premie (of aflossing) en de hypotheekrenteaftrek, maar ook om veranderingen in energiekosten, lokale lasten, onderhoud van de woning, reiskosten en reiskostenvergoeding, en dergelijke. Aan de hand van de totale begroting wordt bekeken of de hypotheek voor het betreffende huishouden betaalbaar is.

Overzicht en inzicht door begroten

Een begroting biedt overzicht en inzicht in de inkomsten en uitgaven. Dat inzicht is de basis voor grip op de financiële situatie. Geld uitgeven is immers keuzes maken. De administratie overzichtelijk bewaren, de uitgaven bijhouden en tot slot begroten zijn basisregels voor het kunnen omgaan met geld.

Jaarbegroting en maandbegroting

De begroting is het uitgangspunt bij het budgetteren, de jaarbegroting en de gemiddelde maandbegroting. In de jaarbegroting worden per maand de te verwachten inkomsten en uitgaven genoteerd. Daarmee krijgt het huishouden een overzicht van de liquiditeitspositie gedurende het betreffende jaar. Ook geeft het een beeld van de rijke en arme maanden, en dure en goedkope maanden. De gemiddelde maandbegroting bevat de gemiddelde inkomsten, uitgaven en reserveringen per maand.

De gemiddelde inkomsten en uitgaven zijn te herleiden uit de jaarbegroting en laat zien of de begroting op jaarbasis in evenwicht is.

Inkomstenkant

Zijn er meer inkomsten dan uitgaven, dan is er ruimte voor meer bestedingen of extra te sparen. Wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, is er een probleem. Soms is er aan de inkomstenkant iets te verbeteren door bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen.

Uitgavenkant

Bij de uitgaven kan er worden gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Het Nibud maakt hier  een indeling naar vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven.

Vaste lasten zijn de uitgaven waaraan veelal een contractuele verplichting ten grondslag ligt en die met een zekere regelmaat terugkomen (bijvoorbeeld huur, hypotheek, verzekeringen).

Van de reserveringsuitgaven is het zeker dat huishoudens er een keer mee te maken krijgen, maar niet wanneer. Ook de hoogte staat niet altijd op voorhand vast, maar belangrijk is wel dat huishoudens er geld voor opzij zetten. Voorbeelden zijn vervanging van inventaris, het eigen risico zorgverzekering, kleding en vakantie.

De huishoudelijke uitgaven zijn uitgaven aan bijvoorbeeld voeding, was- en schoonmaakartikelen en persoonlijke verzorging. Deze uitgaven keren met een zekere regelmaat terug, maar de hoogte van het bedrag kan per keer verschillen.

Noodzakelijkheid

Bij de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden wordt er ook gekeken  naar de noodzakelijkheid van de uitgaven. Basisbehoeften zoals huisvesting, voeding en kleding zijn noodzakelijker dan andere uitgaven. Daarbij speelt het keuze-element een belangrijke rol.

Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • basispakket
  • persoonlijk moeilijk vermijdbare uitgaven
  • vrije bestedingen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Voor financiële redzaamheid zijn kennis en vaardigheden nodig: de cijfers kennen én die kunnen hanteren.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda op maat voor samenwerkende gemeenten

Drie gemeenten ontwikkelden een Nibud-agenda op maat, met algemene én lokale info.

lees meer › Praktijkverhaal

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel