Nibud-leerdoelen

Het Nibud wil kinderen en jongeren leren omgaan met geld, zodat zij later financieel redzaam zijn. Hiervoor zijn leerdoelen opgesteld die aangeven wat kinderen bij verschillende leeftijden zouden moeten kennen en kunnen.

Wat moeten kinderen op geldgebied leren?

De leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben. De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op:

  • Inkomsten verwerven: zelf geld verdienen, rechten plichten en verantwoordelijkheden kennen.
  • Geldzaken organiseren: de waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven.
  • Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen: sparen en plannen, anticiperen op ongeplande omstandigheden.
  • Verantwoord besteden: keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.

De leerdoelen voor de verschillende leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

U kunt ze hier downloaden als pdf. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Hoe zijn de leerdoelen in te zetten?

  • Ouders kunnen ze als handvat gebruiken bij de financiële opvoeding.
  • Het onderwijs kan de leerdoelen inzetten wanneer aandacht wordt besteed aan financiële educatie.
  • Voor maatschappelijke dienstverleners en andere professionals is het relevant om op de hoogte te zijn van de leerdoelen bij het contact met en de begeleiding van jongeren.
  • U kunt de nieuwe leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van educatief materiaal en financiële voorlichtingsprojecten voor jongeren en ouders.

Achtergronden bij de leerdoelen

De leerdoelen voor omgaan met geld zijn tot stand gekomen op basis van (internationale) literatuur over dit onderwerp en de onderzoeken die het Nibud naar het financieel gedrag van kinderen en jongeren doet. Daarnaast is het gebaseerd op de 40 jaar expertise en ervaring die het Nibud heeft op dit terrein. De leerdoelen zijn getoetst bij docenten, psychologen en pedagogen.

De leerdoelen sluiten aan bij de competenties voor omgaan met geld voor volwassenen en bij het raamwerk dat de OECD (Organisation for European Co-operation and Development) heeft opgesteld om de kennis en vaardigheden te meten op het gebied van financiële geletterdheid binnen PISA (Programme for International Student Assessment).

Het International Network on Financial Education (OECD/INFE) heeft een raamwerk opgesteld voor financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. In dit ‘International core competencies framework on financial literacy for youth’ wordt onder andere naar het Nibud en de Nibud-leerdoelen verwezen. Momenteel wordt gewerkt aan een competentieraamwerk voor volwassenen, mede gebaseerd op de Nibud-competenties.

Meer weten?

Wilt u van gedachten wisselen over het inzetten van de leerdoelen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

U kunt de Nibud-leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van educatief materiaal en financiële voorlichtingsprojecten voor jongeren en ouders.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

11 juli 2018

Nibud benadrukt belang zomerpret voor alle kinderen

lees meer ›Nieuwsbericht
10 juli 2018

MoneyWays zeer positief geëvalueerd

lees meer ›Nieuwsbericht
16 maart 2018

De burgemeester is vandaag de juf

lees meer ›Blog

Workshop ‘Ik krijg nooooit wat!’

Materiaal voor een workshop over financiële opvoeding.

lees meer › Artikel

Gefeliciteerd, 18 jaar!

Inzetten op schuldpreventie met maatwerkeditie 'Voor boven de 18' in Uithoorn en Ommen-Hardenberg !

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Student en geldzaken mbo

Lezing Student en geldzaken mbo

Voor docenten, decanen, ouders en studenten.

meer info › Diensten

Verantwoord financieel gedrag bevorderen (2017)

Financiële educatie kan effectief, mits op een goede manier aangepakt.

lees meer › Onderzoeksrapport

Lezing Jongeren

Lezing Jongeren

Hoe komen jongeren rond? Hoe zit het met schulden?

meer info › Diensten

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Meerderjarig in Meerssen: een goede start in je gemeente

'Voor boven de 18' op maat, een krachtige combi van landelijke en lokale informatie.

lees meer › Praktijkverhaal
12 mei 2016

Op naar op jezelf

lees meer ›Blog

18 worden in Barneveld

Gemeente geeft hun 18-jarigen een goede start met 'Voor boven de 18' in een opmaat-editie.

lees meer › Praktijkverhaal