Nibud-leerdoelen

Het Nibud wil kinderen en jongeren leren omgaan met geld, zodat zij later financieel redzaam zijn. Hiervoor zijn leerdoelen opgesteld die aangeven wat kinderen bij verschillende leeftijden zouden moeten kennen en kunnen.

Wat moeten kinderen op geldgebied leren?

De leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben. De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op:

  • Inkomsten verwerven: zelf geld verdienen, rechten plichten en verantwoordelijkheden kennen.
  • Geldzaken organiseren: de waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven.
  • Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen: sparen en plannen, anticiperen op ongeplande omstandigheden.
  • Verantwoord besteden: keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.

De leerdoelen voor de verschillende leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

U kunt ze hier downloaden als pdf. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Hoe zijn de leerdoelen in te zetten?

  • Ouders kunnen ze als handvat gebruiken bij de financiële opvoeding.
  • Het onderwijs kan de leerdoelen inzetten wanneer aandacht wordt besteed aan financiële educatie.
  • Voor maatschappelijke dienstverleners en andere professionals is het relevant om op de hoogte te zijn van de leerdoelen bij het contact met en de begeleiding van jongeren.
  • U kunt de nieuwe leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van educatief materiaal en financiële voorlichtingsprojecten voor jongeren en ouders.
  • U kunt de nieuwe leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van educatief materiaal en financiële voorlichtingsprojecten voor jongeren en ouders. Lees het enthousiaste praktijkverhaal waarin SLO landelijk expertisecentrum (SLO) vertelt hoe zij de Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo gebruikt.

Achtergronden bij de leerdoelen

De leerdoelen voor omgaan met geld zijn tot stand gekomen op basis van (internationale) literatuur over dit onderwerp en de onderzoeken die het Nibud naar het financieel gedrag van kinderen en jongeren doet. Daarnaast is het gebaseerd op de 40 jaar expertise en ervaring die het Nibud heeft op dit terrein. De leerdoelen zijn getoetst bij docenten, psychologen en pedagogen.

De leerdoelen sluiten aan bij de competenties voor omgaan met geld voor volwassenen en bij het raamwerk dat de OECD (Organisation for European Co-operation and Development) heeft opgesteld om de kennis en vaardigheden te meten op het gebied van financiële geletterdheid binnen PISA (Programme for International Student Assessment).

Het International Network on Financial Education (OECD/INFE) heeft een raamwerk opgesteld voor financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. In dit ‘International core competencies framework on financial literacy for youth’ wordt onder andere naar het Nibud en de Nibud-leerdoelen verwezen. Momenteel wordt gewerkt aan een competentieraamwerk voor volwassenen, mede gebaseerd op de Nibud-competenties.

Meer weten?

Wilt u van gedachten wisselen over het inzetten van de leerdoelen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

U kunt de Nibud-leerdoelen inzetten bij het ontwikkelen van educatief materiaal en financiële voorlichtingsprojecten voor jongeren en ouders.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket dat voorbereidt op financiële zelfstandigheid, voor (v)mbo en voortgezet onderwijs.

lees meer › Artikel

Workshop Ik krijg nooooit wat!

Help ouders bij de financiële opvoeding via een interactief spel over gelddilemma's.

lees meer › Artikel

Gefeliciteerd, 18 jaar!

Inzetten op schuldpreventie met maatwerkeditie 'Voor boven de 18' in Uithoorn en Ommen-Hardenberg !

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Student en geldzaken mbo

Lezing Student en geldzaken mbo

Voor docenten, decanen, ouders en studenten.

meer info › Diensten

Lezing Jongeren

Lezing Jongeren

Hoe komen jongeren rond? Hoe zit het met schulden?

meer info › Diensten

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Meerderjarig in Meerssen: een goede start in je gemeente

'Voor boven de 18' op maat, een krachtige combi van landelijke en lokale informatie.

lees meer › Praktijkverhaal

18 worden in Barneveld

Gemeente geeft hun 18-jarigen een goede start met 'Voor boven de 18' in een opmaat-editie.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product