Het Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

Nieuwsbericht | 30 november 2021

In het kader van de nieuwe Wet inburgering heeft het Nibud de Budgetcursus Statushouders ontwikkeld, omdat financiële ontzorging daarin een vooraanstaande factor is. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2022 in werking.

Het Nederlandse financiële systeem is voor inburgeraars ingewikkeld en ze moeten daarin hun weg leren vinden. De budgetcursus Statushouders helpt ze daarbij. Het Nibud heeft de cursus ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, enkele gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsinstanties en de doelgroep.

Leerbehoefte deelnemers centraal

In de Budgetcursus Statushouders staat de leerbehoefte van de deelnemers centraal. In de eerste les gaan de deelnemers onder andere aan de slag met het formuleren van hun persoonlijke leerdoelen. Zodra ze die helder hebben, krijgen ze een werkblad met keuze-onderwerpen. Ze kiezen die onderwerpen die hen helpen hun doelen te bereiken. Op basis daarvan richt de trainer de cursus in.

De onderwerpen zijn ondergebracht in vijf thema’s:

  1. Nederland leren kennen;
  2. Je geldzaken op orde;
  3. Rondkomen;
  4. Denken aan de toekomst;
  5. Omgaan met mogelijke risico´s.

De Budgetcursus Statushouders is bedoeld voor inburgeraars die de B1-route of Onderwijsroute volgen.

Hoe kan ik de Budgetcursus Statushouders inzetten?

Je kunt de budgetcursus op verschillende manieren inzetten:

  • Training door een Nibud-trainer
  • Een Nibud-trainer traint deelnemers in vijf bijeenkomsten van 2,5 uur aan de hand van het gelijknamige lesmateriaal.
  • Train-de-Trainer voor professionals

Het Nibud gelooft in de kracht van een professioneel trainer, die kan variëren met diverse werkvormen. Maar leren omgaan met geld in het Nederlandse financieel systeem: dat moet je ook leren doceren. Daarvoor hebben we een Train-de-Trainer ontworpen. Niet alleen heel nuttig voor gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties die budgetcursussen in eigen beheer willen geven, maar ook voor opleidingsinstituten die opleiden voor de B1-route en Onderwijsroute.

Lesmateriaal

De materialen worden jaarlijks geüpdatet. Voor trainers is het fijn dat ze altijd de meest actuele lesmaterialen kunnen gebruiken. Zij kunnen een abonnement nemen op de lesmaterialen, om zo automatisch elk jaar de laatste versies te ontvangen.

Ga naar de Budgetcursus Statushouders voor prijzen en wijze van bestellen. Of neem contact op met onze opleidingscoördinator Gusta Ripken.

Nog meer voor de begeleiding van statushouders

De Budgetcursus Statushouders is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rabo Foundation.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het Nederlandse financiële systeem is voor inburgeraars ingewikkeld en ze moeten daarin hun weg leren vinden. De budgetcursus Statushouders helpt ze daarbij.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Hulpmiddel voor financiële dienstverleners.

lees meer › Artikel
22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport