Geschreven door

Annette Groen

Annette Groen

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Ruim twee derde van de kinderen op de basisschool (5 jaar en ouder) krijgt zakgeld van hun ouders. In vergelijking met het Nibud Kinderonderzoek uit 2013 krijgen 5 tot en met 7-jarigen tegenwoordig wel minder vaak en minder regelmatig zakgeld. Als reden voor het geven van géén zakgeld, noemen ouders dat het kind (nog) niet met geld bezig is.

Vaker dan in 2013 wordt als reden genoemd dat het kind de waarde van geld nog onvoldoende doorheeft. Het Nibud vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld; het geven van zakgeld is een manier om dit te leren. Dit blijkt uit het Nibud Kinderonderzoek 2018 dat het instituut met hulp van SNS heeft uitgevoerd.

Auteurs: Annette Groen en Dörthe Kunkel

Meer aandacht voor veilig pingedrag

Het percentage kinderen met een pinpas dat zelfstandig pint, is in vergelijking met 2013 gestegen van 11 procent naar 20 procent. Dat geldt vooral voor de 10-plussers. In 2013 liet volgens de ouders 90 procent van de kinderen niemand meekijken bij het pinnen. Nu is dat nog maar 72 procent. Ook is het aantal kinderen dat hun pincode uit het hoofd kent met 17 procent gedaald.

Het Nibud vindt het positief dat 95 procent van de ouders met hun kind praat over geld. Maar hoe het kind veilig kan pinnen, is het minst besproken onderwerp betreft geldzaken. Slechts 9 procent van de ouders bespreekt dit met het kind. Het Nibud wil dat daar meer aandacht voor komt. Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, zullen ze zelf met de pinpas aankopen moeten doen. Het is belangrijk dat ouders zich (meer) realiseren dat ze hun kinderen hier op kunnen voorbereiden.

Het doel van het Nibud Kinderonderzoek is inzicht krijgen in:

  • Het financiële gedrag van kinderen op de basisschool: hun inkomsten, bestedingsgedrag, hun spaar- en pingedrag en hun besef van de waarde en functie van geld;
  • Hoe ouders hun kind leren omgaan met geld en hoe ze samen met hun kind met geld bezig zijn;
  • Hoeverre kinderen op financieel gebied kunnen omgaan met de digitalisering en in hoeverre ouders deze digitalisering meenemen in hun financiële opvoeding.

Achtergrond bij het onderzoek

Het Nibud Kinderonderzoek 2018 is mogelijk gemaakt door SNS. Er zijn 1.492 ouders van kinderen van 5 jaar of ouder ondervraagd over het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind. Wanneer ouders meerdere kinderen op de basisschool hadden, moesten ze de vragen voor één kind beantwoorden. Deelnemers aan het onderzoek zijn afkomstig uit een panel van Motivaction en hebben tussen 11 en 20 september 2018 de vragen online beantwoord.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Annette Groen

Annette Groen

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Vakantiegeld-enquête (2018)

Hoe gaan Nederlanders in 2018 om met vakantiegeld?

lees meer › Onderzoeksrapport

Workshop Ik krijg nooooit wat!

Help ouders bij de financiële opvoeding via een interactief spel over gelddilemma's.

lees meer › Artikel

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Nibud Vakantiegeld-enquête (2017)

Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen (38 %).

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al meer dan 35 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens.

lees meer › Artikel