Nibud: hypotheeknormen 2015 lager dan 2014

Nieuwsbericht | 11 november 2014

Vanaf januari 2015 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld genomen lager dan in 2014. Voor inkomens tot 28.000 euro liggen de percentages 3 tot 6,5 procentpunt lager. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procentpunt lager.

Dit blijkt uit de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gepubliceerd met daarin de tabellen met financieringslastpercentages die het Nibud heeft opgesteld. De financieringslastpercentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages als basis te nemen bij het berekenen van hypotheken.

Betere bescherming tegen persoonlijk onvermijdbare uitgaven

Het Nibud heeft voor 2015 de systematiek bij de berekeningen aangepast. Bij de nieuwe berekening wordt beter rekening gehouden met mogelijke persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Denk aan bijvoorbeeld hogere zorgkosten of de komst van kinderen. Het Nibud heeft een extra buffer ingesteld omdat gebleken is dat er veel situaties mogelijk zijn waarbij er hogere persoonlijk onvermijdbare uitgaven zijn te verwachten.

Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit te betalen. Voor aantoonbaar niet-kwetsbare situaties mag een uitzondering worden gemaakt. Dit geldt voor alleenstaanden en voor tweeverdieners met een inkomen tot 30.000 euro.

Nieuwe tabellen 2015

Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht van huishoudens en met de hypotheekrente. De koopkracht laat een wisselend beeld zien wat ook is terug te zien in de tabellen. Daarnaast speelt de daling van de gemiddelde hypotheekrente een rol bij wat er volgend jaar kan worden geleend.

Dit jaar is de rente van een hypotheek waarvan de rente 10 jaar vaststaat, gedaald van rond de 4,25% naar rond de 3,25%. Bij een lage rente kan er in principe meer geleend worden. De lagere rente zorgt er echter voor dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken waardoor de leencapaciteit beperkt wordt. Het Nibud heeft de tabellen aangepast zodat er beter kan worden ingespeeld op deze renteschommelingen.

Leen minder dan het maximum

De tabellen geven aan wat iemand maximaal zou kunnen lenen. Maar het Nibud adviseert om goed te kijken of er bij dit maximum nog voldoende ruimte over blijft voor alle andere noodzakelijke en gewenste uitgaven. Bij een maximale hypotheek moet er immers sterk bezuinigd worden op de niet-woonuitgaven.

De tabellen houden rekening met gemiddelde uitgavenpatronen en geven slechts weer wat iemand objectief gezien zou moeten kunnen betalen, gezien het inkomen. Een op de tabel gebaseerde maximale hypotheek is niet altijd passend bij iemands uitgavenpatroon en persoonlijke voorkeuren.

Effecten

De tabellen hieronder geven weer wat er vanaf januari 2015 kan worden geleend in vergelijking met dit jaar. Voor hypotheken met een rentevasttermijn van 10 jaar of langer is de gemiddelde rente op het ogenblik ongeveer 3,25%. Voor hypotheken met een kortere rentevaste termijn, moet getoetst worden bij een rentestand van 5%.

.

Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een gelijke rentestand van 3,25%

Bruto jaarinkomen€ 30.000€ 50.000€ 70.000
Rentestand
3,25% (2014)€ 146.482€ 244.137€ 388.705
3,25% (2015)*€ 137.018€ 228.364€ 360.523
Verschil- € 9.464- € 15.773- € 28.181

.

Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een gelijke rentestand van 5%

Bruto jaarinkomen€ 30.000€ 50.000€ 70.000
Rentestand
5% (2014)€ 128.069€ 213.448€ 336.859
5% (2015)*€ 127.626€ 212.710€ 330.883
Verschil- € 442- € 737€ - 5.977

.

Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een rentestand van 4,25% en 3,25%

Bruto jaarinkomen€ 30.000€ 50.000€ 70.000
Rentestand
4,25% (2014)€ 134.671€ 224.452€ 355.735
3,25% (2015)*€ 137.018€ 228.364€ 360.523
Verschil+ € 2.347+ € 3.912+ € 4.789

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
20 december 2016

Betaalbaarheid van wonen

lees meer › Blog

Financieringslastnormen 2017

Advies voor de financieringslastnormen 2017.

lees meer › Onderzoeksrapport
27 oktober 2016

Nibud-advies: hypotheeknormen 2017 iets ruimer dan 2016

lees meer › Persbericht
24 oktober 2016

Nibud bezorgd om stijgende woonlasten

lees meer › Nieuwsbericht
10 augustusus 2016

Na de studentenkamer: kopen of huren?

lees meer › Blog
01 april 2016

Consumenten helpen sparen voor het kopen van een huis

lees meer › Blog

Financieringslastnormen 2016

Advies voor de financieringslastnormen 2016

lees meer › Onderzoeksrapport
26 oktober 2015

Wat is betaalbaarheid?

lees meer › Blog

Sturen op betaalbaarheid

Sturen op betaalbaarheid

Leer in een dag hoe u de betaalbaarheid van het wonen kunt vergroten

meer info › Opleidingen
01 oktober 2015

Nibud roept bezitter beleggingsverzekering op zijn polis te checken

lees meer › Persbericht

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel