Nibud: hulpvragers voedselbank slechts topje van de ijsberg

Nieuwsbericht | 3 maart 2020

Een groeiende groep Nederlanders doet langer dan drie jaar een beroep op hulp van de voedselbank. Het afgelopen jaar ging het om 15 procent van het klantenbestand van de voedselbank, vijf jaar geleden was dat nog 5 procent. Dat maakte de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken vandaag bekend.

Niet verbaasd

De groei van het aantal mensen dat langer een beroep moet doen op de voedselbanken verbaast het Nibud niet. Nibud-onderzoek liet recent zien dat een kwart van de huurders in Nederland zoveel geld aan huur kwijt is, dat zij moeite hebben met het betalen van hun andere kosten van levensonderhoud. Ook hebben zij te weinig financiële reserves. Vaak zijn deze huishoudens een kei in budgetteren en kunnen zij rondkomen van een klein budget. Iets anders is het om dat jarenlang vol te moeten houden.

Te complex

20 procent van de Nederlanders heeft iedere maand vaste uitgaven, maar niet iedere maand hetzelfde inkomen. Een zesde van de huishoudens met een laag inkomen heeft geen idee of ze recht hebben op toeslagen. En daarnaast ziet het Nibud dat een grote groep mensen met ernstige geldproblemen de weg naar de schuldhulpverlening niet weet te vinden. Zij schamen zich of onderschatten de omvang van hun problemen. Bovendien maken wet- en regelgeving de samenleving voor veel mensen te ingewikkeld. Voor hen is het aanvragen van toeslagen en andere inkomensondersteuning moeilijk. Hierdoor zijn zij onzeker en bang om het verkeerd te doen.

Financiële problemen

Onze complexe samenleving zorgt er ook voor dat mensen het overzicht verliezen en hun inkomsten en uitgaven niet in balans kunnen houden. Nog altijd heeft één op de vijf huishoudens financiële problemen. De ene helft heeft lichte en de andere helft heeft zware financiële problemen. Bij deze groep is vaak sprake van loonbeslag. Dit aantal schatten we op 500.000 tot 700.000 huishoudens. Het Nibud wil deze mensen graag ‘uit de schulden halen’, want de meeste hebben niet door hun eigen toedoen geldproblemen gekregen.

Dweilen

‘De groei van het aantal voedselbankklanten dat veel langer hulp nodig heeft dan eerst, laat zien dat het in Nederland eigenlijk dweilen met de kraan open is,’ aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘We doen ons best om mensen aan alle kanten te ondersteunen: gemeenten, (schuldhulp)verleners, overheid. Maar misschien moeten we met elkaar constateren dat de huidige samenleving voor veel mensen te complex is en niet langer houdbaar. Veel mensen met weinig geld kunnen ontzettend goed met hun geld omgaan, maar ze worden slachtoffer van de omstandigheden waar wij als samenleving schuldig aan zijn.’

Luister naar het interview met Arjan Vliegenthart hierover in de uitzending van Stax&Toine op radio 1.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Noodregelingen coronacrisis

Een overzicht van de financiële regelingen als gevolg van de coronacrisis.

lees meer › Artikel
19 januari 2021

Blog: Onzekere persoonlijke inflatie

lees meer › Blog
19 januari 2021

Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

lees meer › Persbericht

Geldplan Kom uit de geldzorgen! zet dingen in beweging

Gemeente West Betuwe zet gedragsverandering bij inwoners in gang met hulp van dit geldplan.

lees meer › Praktijkverhaal
16 januari 2021

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport
18 december 2020

Nibud: Zelfstandig wonende jongeren kwetsbaar

lees meer › Nieuwsbericht
16 december 2020

Het Nibud in 2020: 2 euro, 4 procent, 4.000 deelnemers

lees meer › Blog
10 december 2020

Blog Financieel fit: Mijn zorgverzekeringspotje is gesneuveld

lees meer › Blog
10 december 2020

Podcast Praat Money Met Me maakt geldproblemen bespreekbaar

lees meer › Nieuwsbericht
04 december 2020

Tweede Nibud-onderzoeker promoveert op het gebied van geld en gedrag

lees meer › Nieuwsbericht