Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

Nieuwsbericht | 23 november 2021

Het Nibud en lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht hebben een handreiking opgesteld om deelname aan budgetcursussen te verhogen. Gemeenten en organisaties kunnen de handreiking Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus te vergroten gebruiken om te kiezen voor de meest geschikte interventie.

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten of uitvoeringsorganisaties organiseert budgetcursussen. In de praktijk blijkt het soms lastig om mensen te enthousiasmeren om daadwerkelijk naar een budgetcursus te komen, terwijl cursisten achteraf aangeven dat het volgen van een budgetcursus meerwaarde voor ze heeft. Uit eerder onderzoek blijkt dat deelname aan een budgetcursus zorgt voor meer financiële kennis en vaardigheden en gezonder financieel gedrag.

Vier interventies om de motivatie te vergroten

In de literatuur zijn verschillende middelen beschreven die erop gericht zijn om de motivatie van deelnemers vergroten. De handreiking bevat een uitgebreide literatuurstudie waarin vier veelbelovende interventies omschreven worden en verschillende (algemene) tips. De interventies zijn theoretisch onderbouwd en concreet uitgewerkt om voldoende handvatten te bieden om als beleidsmedewerkers of als uitvoerder direct aan de slag te gaan.

De vier interventies die in deze handreiking worden behandeld zijn:

  1. Een informatiebijeenkomst of kennismakingsgesprek;
  2. Communicatie over de budgetcursus richten op emotie;
  3. Het geven van een beloning als deelnemer naar de eerste bijeenkomst komt;
  4. Het inzetten van sleutelpersonen bij de werving van potentiële deelnemers.

Daarnaast is een aantal tips uit de praktijk verzameld voor gemeentes en organisaties die een budgetcursus verzorgen.

Inclusief stappenplan

Elke interventie is op dezelfde manier beschreven:

  • Hoe ziet deze interventie eruit?
  • Wat is de theorie hierachter?
  • Hoe begin ik? Een stappenplan.

Het stappenplan helpt de interventie op te zetten van het werven van de deelnemers tot de uitvoering.

Bevat aanwijzingen voor evaluatie

In de handreiking worden mogelijke methoden voor evaluatie uitgelegd. Op basis van de verzamelde informatie uit de evaluatie kan de interventie, indien nodig, worden aangepast. Na het aanpassen van de interventie kan de evaluatie worden herhaald. Op die manier wordt de interventie steeds beter en passender bij de doelgroep. Dat vergroot de kans dat deelnemers naar de budgetcursus komen.

Dit onderzoek is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

In de praktijk blijkt het soms lastig om mensen te enthousiasmeren om daadwerkelijk naar een budgetcursus te komen, terwijl cursisten achteraf aangeven dat het volgen van een budgetcursus meerwaarde voor ze heeft.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel

Praten over geldzorgen helpt

Rabobankmedewerker volgt de Nibud-training Helpen bij geldzaken en past de kennis in de praktijk toe.

lees meer › Praktijkverhaal
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht