Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

Nieuwsbericht | 8 november 2021

Met de realisatie van het geldplan Werkloosheid is een grote wens van het Nibud uitgekomen: op een laagdrempelige, eenvoudige manier mensen voorbereiden op een inkomensterugval na werkloosheid.

Rondkomen met minder inkomen is voor iedereen moeilijk. Het Nibud ziet keer op keer dat mensen die zich voorbereiden op een inkomensterugval minder kans hebben om financiële problemen te krijgen dan mensen die dat nog nooit hebben gedaan.

Vandaag biedt het Nibud het nieuwe geldplan Werkloosheid aan UWV WERKbedrijf-directeur Tof Thissen en wethouder Werk en Inkomen Richard Moti van de gemeente Rotterdam aan. Dat gebeurt in een webinar, waarin zij vertellen hoe ze hun rol zien in het begeleiden van mensen die werkloos zijn of worden.

Geldplan Werkloosheid geeft beeld inkomen na werkloosheid

Uniek aan dit geldplan is dat het direct uitrekent wat het nieuwe inkomen wordt na werkloosheid en in beeld brengt hoe dat zich verhoudt tot de uitgaven. Bovendien wordt een tijdsbeeld geschetst waarbij mensen een idee krijgen wanneer bijvoorbeeld de eventuele WW-uitkering stopt. Baanverlies betekent vaak 20 tot 25 procent minder inkomen. Het geldplan laat zien wat het nieuwe inkomen betekent en geeft advies over de te nemen stappen. Hierdoor kunnen mensen op tijd de nodige maatregelen treffen, zoals toeslagen en tegemoetkomingen aanvragen, als ze daar recht op hebben.

Anoniem aan de slag

Het geldplan Werkloosheid is het elfde geldplan dat het Nibud aanbiedt. Succesvol aspect van veel geldplannen is dat het mensen inzicht geeft én verder helpt. Alle geldplannen zijn anoniem in te vullen. Zeker voor het geldplan Werkloosheid is dat een enorm pluspunt, want veel mensen schamen zich als ze werkloos worden, voelen zich onzeker en denken (vaak onterecht) dat het aan hen ligt. Dat werkt belemmerend voor het op zoek gaan naar hulp en het nemen van de juiste stappen. Het Nibud verwacht dat het aan de hand van dit geldplan voor veel mensen laagdrempeliger en eenvoudiger wordt om zich te verdiepen in de geldzaken na werkloosheid.

Achtergrond geldplan Werkloosheid

Aan het geldplan hebben verschillende partijen meegewerkt: Diversion, FNV, Geldloket, Juridisch Loket, LSTA, Randstad, UWV, Vereniging Eigen Huis en Wijzer in Geldzaken. Het is daarnaast tot stand gekomen met financiële hulp van Instituut Gak, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Nationale-Nederlanden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel

Praten over geldzorgen helpt

Rabobankmedewerker volgt de Nibud-training Helpen bij geldzaken en past de kennis in de praktijk toe.

lees meer › Praktijkverhaal
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht