Nibud: Financiële opvoeding bepalend voor geldgedrag later

Persbericht | 14 maart 2016

Volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, hebben twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Betalingsproblemen komen bij deze volwassenen maar liefst drie keer zo vaak voor. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene’.

De invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot, concludeert het Nibud in dit rapport. De bevindingen sluiten aan bij de theorie van Bandura dat gedrag wordt aangeleerd door observatie en het nadoen van anderen.

Masterclass door Nibud-directeur Gerjoke Wilmink

Maandag 14 maart start voor de zesde keer de nationale Week van het geld van platform Wijzer in geldzaken, waarvan Nibud een van de grondleggers is. Tijdens deze week staan duizenden basisscholen een week lang in het teken van leren omgaan met geld. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink zal tijdens het de Week van het geld speciale masterclasses geven voor ouders over financiële opvoeding: “Ik krijg nooooit wat!”

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de invloed van ouders, roept het Nibud ouders op om bij de Week van het geld aan te sluiten en thuis met hun kinderen over geld te praten en uit te leggen hoe je verstandig met geld om kunt gaan.

Jong geleerd, oud gedaan

Voor consumenten die aangeven als kind van hun ouders te hebben geleerd met geld om te gaan, geldt dat zij als volwassene:

 • Makkelijker rondkomen (59% tegen 36%)
 • Minder betalingsachterstanden hebben (29% tegen 61%)
 • Minder betalingsproblemen hebben (15% tegen 48%)
 • Vaker sparen (84% tegen 69%)
 • Verantwoorder aankoopgedrag vertonen (82% versus 70%)

Infographic financiele opvoeding

Goed voorbeeld doet goed volgen

Naast het leren omgaan met geld, ziet het Nibud ook een duidelijke positieve relatie met het voorbeeldgedrag van ouders. Consumenten die vinden dat hun ouders tijdens hun jeugd goed met geld omgingen, gaan later zelf ook goed met geld om. 77% van de volwassenen zegt dat zij ouders hebben die zelf goed met geld konden omgaan. 80% van de volwassenen zegt dat zij als kind van hun ouders hebben geleerd met geld om te gaan en 80% geeft aan dat zij zak- en/of kleedgeld hebben gekregen als kind.

Verder blijkt dat consumenten die zeggen van ouders te hebben geleerd met geld om te gaan, dat zij als kind:

 • Vaker zak- of kleedgeld hebben gekregen (84% tegen 64%)
 • Vaker ouders hebben gehad die goed met geld konden omgaan (90% tegen 38%)

Minder financiële problemen

Het Nibud concludeert dat kinderen die leren omgaan met geld minder kans hebben op financiële problemen dan kinderen die dat niet leren. Dat is de reden dat het Nibud meedoet aan de Week van geld. De Nibud-leerdoelen voor jongeren vormen een belangrijke basis voor verschillende lesprogramma’s die tijdens de Week van het geld op diverse scholen worden gebruikt. Zo heeft het Nibud onder andere meegewerkt aan:

 • De nieuwe jongerenvoorstelling NU voor het mbo van theater Playback, die op 16 maart in première gaat op het ROC Mondriaan in Den Haag
 • De speciale verzekeringslessen voor het mbo van het financieel-educatieve lesprogramma MoneyWays, die in opdracht van  het Verbond van Verzekeraars zijn ontwikkeld (zie ook: ‘Lesprogramma MoneyWays voor mbo’ ers uitgebreid met thema verzekeren’)
 • De NVB-gastlessen met het spel CashQuiz, waarvan er weer zo’n 5.000 zullen plaatsvinden.
 • In aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt op maandagmiddag 14 maart in de Schouwburg in Hoorn de SZW-Battle ’18 en nu?’ plaats, waarbij 400 Nibud-boekjes Voor boven de 18 worden uitgereikt.
 • Basisschoolleerlingen doen tijdens de week van het geld het Nationaal Geldexamen. Deloitte faciliteert voor de vijfde keer het Nationaal Geldexamen wat het Nibud samen met Uitgeverij Zwijssen heeft ontwikkeld. Het leert kinderen uit groep zeven en acht bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op de stap naar het voortgezet onderwijs.

Nibud-boek ‘Gids voor Financieel Opvoeden’

Speciaal voor ouders heeft het Nibud het boek Gids voor Financieel opvoeden, waarin het Nibud ouders praktische handvatten geeft over de financiële opvoeding.

Ouders die dit boek bestellen tijdens de Week van het geld, betalen een speciale actieprijs van 10 euro (i.p.v. 15,95 euro)!

Achtergronden Week van het geld

De Week van het geld 2016 vindt plaats van 14 tot en met 18 maart. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Deze week wordt georganiseerd door platform Wijzer in geldzaken. Wijzer in geldzaken streeft naar structurele integratie van financiële competenties in het onderwijscurriculum. Ter ondersteuning van deze doelstelling organiseert Wijzer in geldzaken in 2016 de zesde editie van de Week van het geld.

Achtergronden bij het onderzoek

Het rapport ‘Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene’ is een verdieping op het onderzoek ‘Geldzaken in de praktijk 2015’  dat het Nibud in december 2015 naar buiten bracht. Dit onderzoek is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn geworven via het panel van SSI (surveysampling.com). In totaal hebben van 30 juni tot en met 10 juli 2015 1444 respondenten aan dit onderzoek deelgenomen. Het onderzoek geeft de representatieve weergave van de Nederlandse bevolking in de leeftijd 18 tot en met 70 jaar. De interpretatie van de vragen over de financiële jeugd zijn gebaseerd op de eigen beleving en mening van de respondenten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Overlijdensschade: nieuwe gezinsvormen, nieuwe berekeningen

Het Nibud rekende voor de Denktank Overlijdensschade financiële gevolgen van overlijden door.

lees meer › Praktijkverhaal
08 oktober 2019

Studenten lenen vaker en meer

lees meer ›Nieuwsbericht

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal
17 september 2019

Nibud: Koopkracht niet-werkenden stijgt nauwelijks

lees meer ›Persbericht

Koopkracht 2019-2020: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
17 september 2019

Koopkracht: het mandje van de inflatie

lees meer ›Blog

Rapport Inkomenscriteria voor huurders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Nibud gevraagd om met een breed onderzoek antwoord te geven op de motie-Koerhuis.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten?

Uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de huurders dusdanig hoge woonlasten heeft dat zij voor de overige uitgaven onvoldoende budget hebben om de basisbedragen te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
13 september 2019

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem

lees meer ›Persbericht

Humanitas geeft Startpunt Geldzaken ruim baan

lees meer › Praktijkverhaal