Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

Persbericht | 19 december 2017

Een Nibud-experiment met het sturen van sms’jes om de opkomst van klanten bij hun afspraak te vergroten is voor de Groningse Kredietbank (GKB) aanleiding om hun werkwijze aan te passen.

Het Nibud heeft getest of het versturen van sms’jes ter herinnering aan de afspraak de opkomst zou verhogen. Het resultaat is dat het aantal mensen dat onaangekondigd niet komt opdagen 50 procent lager is bij diegenen die een sms hebben ontvangen. Reden voor de GKB om iedereen die een afspraak heeft, standaard een herinnering per sms te sturen. Dit levert de gemeente 4,5 uur tijdswinst per week op.

Vergeten is geen onwil

Veel organisaties en bedrijven, maar ook de tandarts of de loodgieter, sturen een sms ter herinnering aan een afspraak. In de schuldhulpverlening wordt deze techniek veel minder toegepast, terwijl juist mensen met financiële problemen een herinnering goed kunnen gebruiken.

De situatie van geldgebrek (financiële schaarste) heeft een enorm effect op het denken en doen van mensen. Zij worden zo in beslag genomen door de problemen van dat moment, dat een afspraak aan hun aandacht kan ontsnappen.

Het vergeten is dan geen indicatie van onwil, maar een gevolg van de financiële schaarste. Een herinnering is dan een enorme hulp. Voor zover het Nibud weet, is dit – binnen de schuldhulpverlening – het eerste experimentele onderzoek waarin de effectiviteit van herinnerings-sms’jes is onderzocht.

No-show kost een uur tijd

De medewerkers van de GKB merkten dat er veel tijd verloren ging doordat mensen niet kwamen opdagen voor hun afspraak. Een ‘no-show’ kost de GKB circa een uur tijd. Per honderd mensen kwamen in de controlegroep twaalf mensen niet opdragen. Bij de herinneringsgroep ging het om de helft hiervan: zes mensen. Dit leverde de gemeente gemiddeld 4,5 uur tijdwinst per week op.

Ook de klanten van de GKB zijn met de sms enorm geholpen. Allereerst is de afspraak nodig om uit de financiële problemen te komen. Een no-show zorgt er voor dat de klant een negatief label krijgt. De hulpverlening kan worden stopgezet als een klant meerdere keren niet komt opdagen.

De GKB heeft naar aanleiding van dit experiment besloten iedereen met een afspraak standaard een herinnering per sms te sturen.

Een experiment van de Nibud leerstoel

Het Nibud-experiment herinnerings-sms is onderdeel van een onderzoeksprogramma in het kader van de Nibud-leerstoel Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan de Leiden Universiteit van Nibud-hoogleraar Wilco van Dijk. Het is een onderdeel van een groter evidence-based onderzoek naar het bevorderen van financiële redzaamheid in Nederland. Dit promotieonderzoek van Nibud-onderzoeker Minou van der Werf is gestart in 2015 en loopt door tot medio 2018. Dit experiment is het eerste onderdeel waarin met behulp van een Randomized Controlled Trial is gekeken naar de effectiviteit van een interventie. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Delta Lloyd Foundation.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Als iemand onaangekondigd niet komt opdagen, wordt hij toch (onbewust) als minder gemotiveerd gezien, waardoor de klant een negatief label krijgt. Als iemand alleen al contact opneemt, wordt dit voorkomen.

— Elly Dalmolen, Afdelingshoofd Groningse Kredietbank

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Werkgevers: financiële problemen signaleren

Hoe herkent u geldproblemen bij uw werknemers?

lees meer › Artikel

Financiële problemen

Een korte schets van oorzaken en gevolgen van schuldproblemen in Nederland.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie: visie en beleid

Hoe ontwikkelt u een visie en beleid voor schuldpreventie in uw organisatie?

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Platform Schuldhulpverlening

Via het platform wisselen vakgenoten kennis en ervaring uit.

lees meer › Artikel
19 augustus 2019

Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder mensen met schulden

lees meer › Nieuwsbericht
27 maart 2019

Nibud: Effectiviteitsonderzoek in schuldhulpverlening vraagt tijd en betrokkenheid

lees meer › Nieuwsbericht

HR-workshop: Omgaan met personeel met schulden

HR-workshop: Omgaan met personeel met schulden

Leer financiële problemen herkennen en voorkomen.

meer info › Opleidingen

Prijzengids

Prijzengids

Richtbedragen voor de bijzondere bijstand.

bestel › Product