Nibud: Effectiviteitsonderzoek in schuldhulpverlening vraagt tijd en betrokkenheid

Nieuwsbericht | 27 maart 2019

Onderzoek naar de effectiviteit van verschillende maatregelen om mensen in de schuldhulpverlening beter te kunnen helpen, vraagt veel tijd en een grote mate van betrokkenheid. Dit constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Twee jaar lang deed het Nibud onderzoek naar het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen in de schuldhulpverlening. Zo kregen deelnemers aan budgetcursussen herinneringen aan afspraken en aan hun huiswerk. Voor andere groepen werd een checklist ingevuld waarmee ze hun eigen voortgang konden monitoren. Het doel van deze maatregelen was het versterken van de huidige schuldhulpverlening zodat de financiële redzaamheid van de deelnemers verder vergroot wordt.

Herinneren en checklist

Deelnemers die vanuit schuldhulpverlening een budgetcursus volgden, kregen een sms om ze te herinneren aan de bijeenkomsten waar ze werden verwacht. Ook kregen ze een sms om ze aan het huiswerk te herinneren. Met de checklist konden cursisten zien hoe ver ze al waren gevorderd.

Onderzoek naar de effectiviteit van dit soort maatregelen is van belang, omdat ze de schuldhulpverlening in Nederland potentieel kunnen versterken. Aangezien de gevolgen van schulden groot zijn en de kosten hoog, is het essentieel om mensen met schulden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Hoe beter iemand met schulden kan worden geholpen, hoe lager de kosten en hoe minder nadelige gevolgen.

Controlegroep

Voor het doen van doeltreffend effectiviteitsonderzoek, doet het Nibud drie belangrijke aanbevelingen. De eerste betreft de controlegroep. Met een controlegroep kunnen onderzoekers zien of een interventie daadwerkelijk effect heeft gehad. Voor veel partijen is het belang van een controlegroep echter niet vanzelfsprekend. Het is daarom cruciaal om niet alleen aandacht te besteden aan de totstandkoming van de experimentele groep, maar ook voldoende aandacht aan de implementatie van de controlegroep te besteden.

Verschillende meetinstrumenten

Het Nibud raadt aan om bij dit soort effectiviteitsonderzoek verschillende meetinstrumenten te gebruiken. Onderzoekers doen er goed aan niet alleen de deelnemers te bevragen, maar ook objectieve gegevens over de deelnemers te verzamelen. Daarnaast zijn de ervaringen van cursusleiders waardevol ter ondersteuning van de resultaten.

Uitval

Het meten van de effectiviteit van interventies binnen de schuldhulpverlening kost vaak veel tijd. Aan budgetcursussen nemen bijvoorbeeld vaak kleine groepen deel waarvan meestal ook nog een aantal deelnemers uitvalt. Daarnaast vervallen geplande cursussen regelmatig bij te weinig aanmeldingen. Het is daarom verstandig om het risico te spreiden door meerdere partijen bij het onderzoek te betrekken en te zorgen voor voldoende doorlooptijd, minstens twee tot drie jaar.

Achtergronden van het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van een groot evidence-based onderzoek naar het bevorderen van financiële redzaamheid dat in 2015 is gestart. De focus van dit onderzoek ligt op het motiveren en activeren van financieel gezond gedrag. Als eerste is met een literatuurstudie in kaart gebracht welke manieren van aanpak theoretisch gezien effectief zouden zijn om (financieel) gedrag te veranderen. In december 2017 is een eerste onderzoek gepresenteerd, waarin met behulp van een Randomized Controlled Trial (RCT) is aangetoond dat het sturen van een sms ter herinnering aan een afspraak met de Groningse Kredietbank, het aantal no-shows met 50 procent verminderde. Het huidige onderzoek is de derde en laatste publicatie in deze serie.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Stichting van Schulden naar Kansen (voorheen Delta Lloyd Foundation). Wij danken prof. dr. Wilco van Dijk, dr. Lotte van Dillen van Universiteit Leiden voor hun advies en de betrokken gemeenten, kredietbanken en maatschappelijke organisaties voor hun bijdragen tijdens dit onderzoekstraject. Speciale dank gaat uit naar de gemeente Tilburg, de Kredietbank West-Brabant en de Groningse Kredietbank.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal