Nibud-competenties

Alle huishoudens zouden financieel zelfredzaam moeten zijn. Maar hoe word je financieel zelfredzaam? De Nibud-competenties bieden handvatten voor de professional die klanten begeleidt, maar ook voor de klant zelf.

Naar financiële zelfredzaamheid

De Nibud-competenties beschrijven de kennis en vaardigheden waarover een persoon moet beschikken om zich financieel zelfredzaam te kunnen noemen. Aan de hand van deze competenties kan worden onderzocht wat iemand kan en (nog) niet kan. Ook bieden ze handvatten hoe u iemand een stap verder naar financiële zelfredzaamheid kunt begeleiden.

Handvat voor de professional

Het Nibud heeft deze competenties ontwikkeld als basisuitgangspunt voor de Nibud-adviezen en producten voor consumenten, maar ook om professionals een handvat te bieden bij begeleiding van cliënten. Op basis van de competenties kunt u beoordelen waar uw cliënt kennis of vaardigheden mist en hoe het is gesteld met zijn financiële gedrag.

Door vroegtijdig signalen op te pakken, kunnen problemen op korte en lange termijn worden voorkomen. U kunt de Nibud-competenties ook inzetten bij budgetbeheer of begeleiding om terugval te voorkomen.

Vijf Nibud-competentiegebieden

Het Nibud heeft vijf competentiegebieden opgesteld om de financiële zelfredzaamheid te toetsen:

 1. In kaart brengen
  De consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te houden.
 2. Verantwoord besteden
  De consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn.
 3. Vooruit kijken
  De consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen op de middellange en lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt zijn huidige bestedingen hierop af.
 4. Bewust financiële producten kiezen
  De consument kiest financiële producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn persoon en persoonlijke huishoudsituatie.
 5. Over voldoende kennis beschikken
  De consument beschikt over alle relevante kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en lange termijn in balans te brengen en te houden.

Download de Nibud-competenties

In het rapport ‘Goed omgaan met geld’ staan de Nibud-competenties in detail beschreven en leest u ook alles over de achtergronden.

Voor wie?

De competenties zijn van toepassing op alle volwassen inwoners van Nederland. Het doel is dat iedereen in principe beschikt over de vaardigheden die in de competenties worden beschreven. Een consument heeft de vaardigheden misschien niet elke dag nodig, maar het gaat erom dat hij vooruit denkt.

Er zijn groepen waarvan moeilijk of niet verwacht kan worden dat zij over de vaardigheden beschikken. Van deze mensen wordt verwacht dat zij weten dat zij niet over de competentie beschikken en daarvoor hulp inschakelen. Zo kunnen deze groepen misschien niet financieel zelfstandig, maar wel zelfredzaam zijn.

Kinderen en jongeren

Het Nibud heeft ook voor kinderen en jongeren per leeftijdscategorie leerdoelen geformuleerd, rekening houdend met de vaardigheden, kennis en interesses die bij deze leeftijd horen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Nibud-competenties? Neem contact op met Marion Weijers,  adviseur budgetvoorlichting. U kunt ook uw vraag stellen via het Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De Nibud-compenties bieden handvatten hoe u iemand een stap verder naar financiële zelfredzaamheid kunt begeleiden.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel
23 januari 2017

Financial guidance in Europa

lees meer ›Blog

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen
18 april 2016

Een werkboek, om mee te werken

lees meer ›Blog

Voor boven de 18 en Tabbladenset

Voor boven de 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal
25 januari 2016

Gedetineerden en schulden: maatwerk voor een bijzondere groep

lees meer ›Blog
14 december 2015

Nieuwe olifantenpaadjes gezocht!

lees meer ›Blog

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel