Nibud-competenties

Alle huishoudens zouden financieel redzaam moeten zijn. Maar hoe word je financieel redzaam? De Nibud-competenties bieden handvatten voor de professional die klanten begeleidt, maar ook voor de klant zelf.

Naar financiële redzaamheid

De Nibud-competenties beschrijven de kennis en vaardigheden waarover een persoon moet beschikken om zich financieel redzaam te kunnen noemen. Aan de hand van deze competenties kan worden onderzocht wat iemand kan en (nog) niet kan. Ook bieden ze handvatten hoe u iemand een stap verder naar financiële redzaamheid kunt begeleiden.

Handvat voor de professional

Het Nibud heeft deze competenties ontwikkeld als basisuitgangspunt voor de Nibud-adviezen en producten voor consumenten, maar ook om professionals een handvat te bieden bij begeleiding van cliënten. Op basis van de competenties kunt u beoordelen waar uw cliënt kennis of vaardigheden mist en hoe het is gesteld met zijn financiële gedrag.

Door vroegtijdig signalen op te pakken, kunnen problemen op korte en lange termijn worden voorkomen. U kunt de Nibud-competenties ook inzetten bij budgetbeheer of begeleiding om terugval te voorkomen.

Vier Nibud-competentiegebieden

Het Nibud heeft vier competentiegebieden opgesteld om de financiële redzaamheid te toetsen:

 1. Voldoende inkomsten verwerven om van te leven
  De consument verwerft voldoende inkomsten zodat hij in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. De consument houdt daarbij rekening met zijn rechten, plichten en verantwoordelijkheden.
 2. De geldzaken organiseren
  De consument beheert en monitort de betalingen, houdt de administratie bij en brengt de inkomsten en uitgaven in kaart, zodat er overzicht is dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de inkomsten en uitgaven in balans te houden.
 3. Verantwoord besteden
  De consument besteedt de inkomsten zodanig dat de bestedingen van de consument passen bij de persoonlijke voorkeuren en het beschikbare budget, zodat de inkomsten en uitgaven op de korte termijn in balans zijn.
 4. Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen
  De consument houdt er rekening mee dat voorziene en onvoorziene wensen en gebeurtenissen op de (middel)lange termijn gevolgen kunnen hebben voor zijn financiële situatie. De consument stemt de huidige bestedingen hierop af en kiest bewust financiële producten, zodat de inkomsten en uitgaven ook in de toekomst in balans zijn.

Download de Nibud-competenties

In onderstaand document staan de Nibud-competenties in detail beschreven en leest u ook alles over de achtergronden.

Voor wie?

De competenties zijn van toepassing op alle volwassen inwoners van Nederland. Het doel is dat iedereen in principe beschikt over de vaardigheden die in de competenties worden beschreven. Een consument heeft de vaardigheden misschien niet elke dag nodig, maar het gaat erom dat hij vooruit denkt.

Er zijn groepen waarvan moeilijk of niet verwacht kan worden dat zij over de vaardigheden beschikken. Van deze mensen wordt verwacht dat zij weten dat zij niet over de competentie beschikken en daarvoor hulp inschakelen. Zo kunnen deze groepen misschien niet financieel zelfstandig, maar wel financieel redzaam zijn.

Kinderen en jongeren

Het Nibud heeft ook voor kinderen en jongeren per leeftijdscategorie leerdoelen geformuleerd, rekening houdend met de vaardigheden, kennis en interesses die bij deze leeftijd horen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Nibud-competenties? Neem contact op met Marion Weijers,  adviseur budgetvoorlichting. U kunt ook uw vraag stellen via het Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De Nibud-compenties bieden handvatten hoe u iemand een stap verder naar financiële redzaamheid kunt begeleiden.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud Agenda 2021

Nibud Agenda 2021

Bewust omgaan met geld wordt vanzelfsprekend.

bestel › Product

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Nibud-agenda op maat voor samenwerkende gemeenten

Drie gemeenten ontwikkelden een Nibud-agenda op maat, met algemene én lokale info.

lees meer › Praktijkverhaal

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel