Nibud-coaching: een multidisciplinaire aanpak

Een Nibud-coach kan een medewerker met financiële problemen helpen om zijn geldzaken weer op orde te krijgen. De coach speelt daarnaast een belangrijke rol in het herkennen van onderliggende oorzaken van de problemen.

Alleen door deze oorzaken aan te pakken kan immers een structurele oplossing worden geboden, voor de werkgever én de medewerker. Als de expertise van andere professionals daarin toegevoegde waarde kan leveren, maakt de Nibud-coach gebruik van een uitgebreid netwerk uit andere disciplines.

Coachingstraject

Loonbeslag is vaak voor werkgevers het eerste signaal dat medewerkers te maken hebben met financiële problemen. Een Nibud-coach kan via een kortdurend en intensief traject een oplossing bieden.

Oorzaken van geldproblemen

Geldproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben: een echtscheiding, psychische problemen, ziekte van een kind of partner, (te) hoge woonlasten, et cetera. Gedurende het coachingstraject kan duidelijk worden dat er andere, of meer complexe oorzaken ten grondslag liggen aan de financiële problemen. Soms is dat bekend bij de werkgever, soms niet.

40 %

Van de werkgevers noemt echtscheiding als oorzaak van financiële problemen bij werknemers.

Bron: 'Personeel met schulden' 2017

Méér dan coaching

Financiële coaching biedt niet altijd de juiste of enige oplossing op dat moment. In zo’n geval zoekt de Nibud-coach passende hulp buiten het werkveld van de eigen expertise. Want als eventuele achterliggende oorzaken niet worden aangepakt, is de kans groot dat problemen zullen terugkeren.

Effectieve, duurzame ondersteuning bieden kan alleen als je ook herkent waar andere disciplines meerwaarde bieden. De Nibud-coaches werken daarom nauw samen met een netwerk van professionals uit verschillende disciplines.

Netwerk van professionals

De Nibud-coach biedt toegang tot dit netwerk om richting aan te geven en u of uw medewerker verder te helpen waar dat nodig is. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Bewindvoerders
 • Schuldhulpverleners
 • (Echtscheidings)advocaten
 • (Arbeids) juristen
 • Belastingadviseurs
 • Pensioenadviseurs
 • Psycholoog / huisarts / bedrijfsarts

Deze samenwerking met andere deskundigen kan tegelijkertijd plaatsvinden, na elkaar, of er kan worden gekozen voor een volledige doorverwijzing.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Een medewerker is erg onzeker en heeft weinig vertrouwen in eigen kunnen. Ze begrijpt wat er moet gebeuren, maar ervaart een drempel om in actie te komen. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op andere gebieden. Er wordt aanvullende psychologische begeleiding gezocht om deze belemmeringen weg te nemen.
 • Een medewerker blijft het lastig vinden om zelf haar financiën te regelen en vaste lasten te betalen. Dat leidt tot gevoelens van stress en frustratie. Een bewindvoerder kan rust in de situatie creëren.
 • Iemand zoekt hulp bij de schuldhulpverlening van zijn gemeente, maar wordt geconfronteerd met lange wachttijden en dreigt moedeloos te worden. De Nibud-coach kan doorverwijzen naar een andere vorm van schuldhulpverlening.
 • Een medewerker is herstellende van een burn-out en heeft financiële problemen. In plaats van de medewerker te overvragen, wordt in samenwerking met de bedrijfsarts gekozen voor een lager tempo, passend bij de belastbaarheid van de medewerker.

Hoe ziet deze samenwerking eruit?

De Nibud-coach signaleert eventuele onderliggende problematiek en bespreekt dit met de medewerker. Soms wordt ook de werkgever erbij betrokken. De werkgever bepaalt hoeveel budget of tijd vrij kan worden gemaakt voor aanvullende hulp. Ook de werknemer moet achter deze beslissing staan.

De Nibud-coach werkt samen met een andere deskundige en begeleidt de doorverwijzing. Soms vindt éérst andere hulpverlening plaats, en kan coaching pas daarna in vruchtbare aarde vallen.

De Nibud-coach blijft uw contactpersoon tot het dossier is afgerond of volledig is overgedragen. Ook in zo’n overdracht bieden we begeleiding: voor een medewerker kan het lastig zijn om zelf input te geven. De Nibud-coach biedt dan een meerwaarde als inhoudelijk deskundige en als bemiddelaar of begeleider in het gesprek.

Meer weten?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van onze dienstverlening. Neem contact op met onze afdeling Opleidingen:

Meer informatie

Download de brochure:

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Met een netwerk van experts kan ik de medewerker optimaal coachen.”

— Micha Aarts, Nibud-coach

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

De loonstrook

Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Gemeente Midden-Groningen: ‘Geen cliënt met geldproblemen is hetzelfde’

Medewerkers volgen de cursus Budgetcoachen volgens de Nibud-methode.

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht gaf het Nibud tips voor werkgevers.

lees meer › Artikel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Aanvullende module voor HR-professionals

meer info › Opleidingen

Budgetcoaching voor uw werknemers

Specialistische ondersteuning voor uw werknemers met schulden.

lees meer › Artikel