Nibud-cijfers basis wetsvoorstel onbelaste thuiswerkkostenvergoeding

Nieuwsbericht | 21 september 2021

Een voor de loonheffingen onbelaste vergoeding van maximaal 2 euro per dag voor thuiswerkers. Dat voorstel, gebaseerd op Nibud-cijfers, is onderdeel van de Prinsjesdagstukken die vandaag zijn gepubliceerd.

Het Nibud pleit ervoor dat werknemers die thuiswerken, de meerkosten die dat met zich meebrengt, vergoed krijgen. Nu het in 2022 per wet wordt geregeld, adviseert het Nibud dit ook in cao-afspraken vast te leggen.

Welke kosten vallen binnen de vergoeding?

Voor bepaalde kosten, zoals ergonomische en digitale middelen, bestaat nu al een gerichte vrijstelling via de werkkostenregeling, bijvoorbeeld voor een laptop of bureaustoel voor thuis. In opdracht van het ministerie van Financiën heeft het Nibud berekend welke andere kosten bij het thuiswerken horen.

Het Nibud heeft geadviseerd een richtbedrag van 2 euro per dag aan te houden voor werknemers die thuiswerken. In dit bedrag worden de volgende zaken meegenomen:

  • elektriciteitsverbruik,
  • verwarming,
  • waterverbruik,
  • koffie/thee,
  • toiletpapier.

Werkelijke situatie verschilt

In de berekening wordt uitgegaan van gemiddelde bedragen; de werkelijke situatie verschilt natuurlijk per huishouden. Het ministerie heeft het Nibud-advies overgenomen en in het wetsvoorstel Belastingplan 2022 staat dat er vanaf 1 januari een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag mogelijk is. Door de introductie van een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten kunnen werkgevers onbelast een vergoeding geven aan hun personeel.

De vrijstelling van loonheffingen wil niet zeggen dat alle thuiswerkenden de vergoeding ook krijgen. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Het Nibud pleit ervoor dat de thuiswerkvergoeding onderdeel van cao-afspraken wordt. Het Nibud vindt het belangrijk dat werknemers deze kosten niet zelf hoeven te dragen. Iedere werk- en thuissituatie is uniek, waardoor er in bepaalde gevallen mogelijk sprake is van andere bijkomende kosten, zoals bovengenoemde digitale hulpmiddelen of andere voorzieningen voor de thuiswerkplek.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel

Praten over geldzorgen helpt

Rabobankmedewerker volgt de Nibud-training Helpen bij geldzaken en past de kennis in de praktijk toe.

lees meer › Praktijkverhaal
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport