Nibud brengt kosten van personeel met schulden in beeld met Kostenscan

Nieuwsbericht | 3 oktober 2016

Last van stress, gevoeliger voor diefstal en fraude, een lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim. Geldzorgen hebben een grote invloed op mensen en daarmee ook op hun werk.

Uit de praktijk van de Nibud-coaches voor werkgevers blijkt dat veel werkgevers de gevolgen van financiële problemen bij hun werknemers wel zien, maar geen idee hebben van de kosten hiervan voor hun bedrijf.

Indicatie van kosten voor werkgevers

Het Nibud wil deze kosten voor werkgevers in beeld brengen zodat het mogelijke rendement van preventie duidelijk wordt en zij er sneller voor zullen kiezen hun werknemers te ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen. De door het Nibud ontwikkelde Kostenscan Personeel met schulden is een unieke tool die werkgevers laat zien wat de privé-geldproblemen van hun medewerkers hun bedrijf jaarlijks in euro’s kosten.

Werkgevers kunnen met de Kostenscan Personeel met schulden na het beantwoorden van 3 vragen een indicatie krijgen hoeveel ze per jaar in totaal kwijt zijn aan werknemers met financiële problemen. Belangrijke kostenposten voor een werkgever zijn de verzuimkosten en de kosten als gevolg van concentratieproblemen en verminderde productiviteit van werknemers met financiële problemen.

Daarnaast kan een werkgever te maken krijgen met extra administratieve kosten voor de afhandeling van loonbeslagen. De unieke Kostenscan telt deze verschillende kostenposten bij elkaar op en geeft werkgevers een indicatie van de totale kosten. Hiermee is het een goed uitgangspunt om inzichtelijk te krijgen wat het oplevert om de problemen aan te pakken.

Het Nibud vindt het belangrijk dat werkgevers hun steentje bijdragen aan het ondersteunen van hun werknemers bij het oplossen van hun financiële problemen.

Rekenvoorbeelden

  1. Een bedrijf waar 5 werknemers financiële problemen hebben, waarbij deze medewerkers allemaal voltijd werken met een gemiddeld voltijd bruto jaarsalaris van € 30.000.
    Jaarlijkse kosten door deze financiële problemen: € 53.000.
  2. Een bedrijf waar 20 werknemers financiële problemen hebben, waarbij deze medewerkers gemiddeld 0,7 fte werken bij een gemiddeld voltijd bruto jaarsalaris van € 25.000.
    Jaarlijkse kosten door deze financiële problemen: € 123.000.

Vroegsignalering en aanpak van geldproblemen

Nibud-coaches merken in hun dagelijkse praktijk dat werkgevers het lastig vinden in hoeverre ze kunnen ingrijpen in het privéleven van hun werknemers. De mogelijkheden om in een zo vroeg mogelijk stadium financiële problemen aan te pakken zijn dan ook talrijk en variëren qua investering per persoon en traject.

Soms kan een werknemer al geholpen zijn met een paar tips of verwijzingen naar goede websites. Maar het kan ook nodig zijn een coachingstraject te starten. Een investering in een coachingstraject (van bijvoorbeeld 350 tot 1000 euro) weegt ruimschoots op tegen de kosten die de financiële problemen van een werknemer met zich meebrengen.

Het Nibud wil werkgevers stimuleren hun werknemers zo goed mogelijk te faciliteren bij het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen.

8 op de 10 bedrijven heeft werknemers met financiële problemen

Uit eerder onderzoek van het Nibud (Financiële problemen op de werkvloer, 2012) bleek dat 79% van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op 20% geschat en het aantal dagen ziekteverzuim als gevolg van financiële problemen op 9 dagen per jaar. Daarnaast zien werkgevers verzoeken om voorschot op het loon.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht, sprak het Nibud over armoede en schulden bij werknemers in Nederland.

lees meer › Artikel

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Project Taal & Geld verbindt

Avres en de Stichting Lezen & Schrijven bundelen krachten in vroegsignalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Grip op geld voor werknemers

Lezing Grip op geld voor werknemers

Biedt uw werknemers handvatten voor grip op geldzaken

meer info › Opleidingen

Werkgevers: financiële problemen voorkomen

Vorm geven aan preventie van schulden.

lees meer › Artikel

Brochure voor werkgevers

Gratis brochure met het complete Nibud-aanbod voor werkgevers.

lees meer › Artikel