Nibud bezorgd om stijgende woonlasten

Nieuwsbericht | 24 oktober 2016

Het Nibud is bezorgd over de stijgende woonlasten. Met name voor middeninkomens is het volgens het instituut ‘heel lastig om rond te komen’, zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

Volgens het instituut is wonen op de vrije markt, of dat nu via koop of huur gaat, zo duur geworden dat middeninkomens het lastiger hebben dan mensen met een minimuminkomen.

Mogelijke oplossingen

Dat de economie aantrekt betekent niet dat het einde van de problemen in zicht is, aldus Nibud-directeur Wilmink. ‘De inkomens gaan wel omhoog, maar de vaste lasten drukken ook steeds sterker op de portemonnee. Met name woonlasten en zorgkosten zijn sterk gestegen.’

Een van de mogelijke oplossingen voor het probleem is volgens Wilmink het oprekken van de inkomensgrens voor huurtoeslag voor sociale huurwoningen. Wilmink: ‘Voor een gezin met kinderen ligt dat nu op een bruto-inkomen van 30.000 euro. Om woonproblematiek aan te pakken kun je kijken of voor bepaalde gezinssamenstellingen die grens naar boven kan worden opgerekt.’

Een andere optie zou het versneld afbouwen van de hypotheekaftrek kunnen zijn. Daarnaast kan de politiek nog kijken naar de effecten van belastingmaatregelen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Lezing Een eigen huis en je financiën

Lezing Een eigen huis en je financiën

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Sluit uw woningcorporatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel