Nibud-advies: aanscherping normen voor consumptief krediet

Nieuwsbericht | 1 december 2020

De leennormen van consumptief kredietaanbieders worden aangescherpt op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De leennormen treden in werking per 1 april 2021.

Het Nibud heeft kredietaanbieders geadviseerd de leennormen voor consumptief krediet aan te passen. In veel gevallen kan er hierdoor vanaf 1 april 2021 minder geleend worden. In de gedragscode Consumptief Krediet hebben de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) en de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) afspraken gemaakt over de leennormen voor verantwoorde kredietverlening. Zij baseren zich hiervoor op cijfers van het Nibud. Voor de nieuwe gedragscode van 2021 heeft het Nibud geadviseerd om beter rekening te houden met uitgaven van huishoudens waar nu nog geen rekening mee werd gehouden, zoals bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang, waardoor sommige huishoudens straks minder ruimte overhouden voor een lening.

Normen voor verantwoorde kredietverlening

Kredietaanbieders mogen geen krediet verstrekken als dit niet verantwoord is. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) ziet daarop toe. Om te bepalen of een lening verantwoord is, hebben de VFN en de NVB aan het Nibud gevraagd daar advies over te geven. Het Nibud kijkt hierbij naar wat huishoudens gemiddeld uitgeven en wat zij minimaal kwijt zijn. Het is belangrijk dat iemand die een lening afsluit, na het betalen van rente en aflossing voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien. De cijfers die het Nibud aandraagt zijn een advies. Het Nibud benadrukt dat kredietverstrekking maatwerk is en dat er altijd goed naar de persoonlijke situatie van de kredietnemer moet worden gekeken.

Krediet sluit beter aan op de financiële situatie

Voor het Nibud is het belangrijk dat een consument na het afsluiten van een consumptief of hypothecair krediet voldoende ruimte overhoudt om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Om dit te bepalen heeft het Nibud voor diverse huishoudtypen op een rij gezet hoeveel geld zij uitgeven. Voor de nieuwe gedragscode Consumptief Krediet heeft het Nibud geadviseerd om beter rekening te houden met enkele uitgavenposten. Zo wordt er bijvoorbeeld beter rekening gehouden met woonlasten, gemeentelijke heffingen en persoonlijk onvermijdbare kosten, zoals autobezit.

Een norm, toch verschillen tussen kredietaanbieders

Niet alle kredietaanbieders zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Wel geldt ook voor hen dat zij op een verantwoorde wijze krediet moeten verstrekken om overkreditering te voorkomen. Aanbieders kunnen hier op een eigen wijze invulling aan geven, waardoor het dus mogelijk is dat een consument bij de ene aanbieder geen lening krijgt en bij de andere wel.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is belangrijk dat iemand die een lening afsluit, na het betalen van rente en aflossing voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Regelingen naar draagkracht met Aflosberekenaar

Betere aflosregelingen GGN door gebruik van Nibud-referentiecijfers in rekentool.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Agenda 2022: Welk geldtype ben jij?

lees meer › Artikel
02 september 2021

Nibud bezorgd over stapeling van leningen bij koopstarters

lees meer › Nieuwsbericht

Met het geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Mediator en vrijwilliger Peter Dinkla vertelt wat het geldplan Scheiden oplevert in de praktijk.

lees meer › Praktijkverhaal
09 augustus 2021

Nibud: Bufferbedrag is persoonlijk, maar wel belangrijk

lees meer › Nieuwsbericht
15 juli 2021

Nibud waarschuwt voor beleggen zonder buffer

lees meer › Persbericht

Vierde coronapeiling: De coronacrisis en ons geld

Wat is de invloed van de lockdowns op de portemonnee geweest?

lees meer › Onderzoeksrapport
29 juni 2021

Nibud: Leenstelsel vergroot verschillen tussen studenten

lees meer › Persbericht

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud neemt deel in Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen

Problematische schulden voorkomen door het bieden van realistische en haalbare betalingsregelingen.

lees meer › Artikel
23 juni 2021

Nibud Jaarverslag 2020

lees meer › Nieuwsbericht