Motiverende gesprekstechnieken

Als hulpverlener/budgetcoach adviseert u klanten om soms drastische veranderingen in gedrag, leefgewoonten of in het bestedingspatroon aan te brengen. Maar alleen informatie geven is meestal niet genoeg om mensen in beweging te krijgen. Motivatie is ook nodig. Hierbij kan motiverende gespreksvoering helpen.

Van adviseren naar motiveren

Mensen houden er niet van als een ander zegt wat ze moeten doen, zo blijkt uit inzichten uit de gedragseconomie en de psychologie. Een advies van een derde kan weerstand oproepen. De kunst is  om mensen zodanig te stimuleren dat ze de veranderingen zelf als belangrijk en gewenst gaan ervaren. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de acties bij de cliënt liggen. U gaat dus ‘van adviseren naar motiveren’.

Hoe werkt motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een klantgerichte, directieve manier van begeleiding die als doel heeft mensen zelf hun eigen wensen en tegenstrijdigheden te laten onderzoeken, om hen zo verder te helpen in het proces van gedragsverandering. Een aantal uitgangspunten zijn:

  • Motivatie tot verandering komt vanuit de klant en wordt niet van buitenaf opgelegd.
  • Het is de taak van de klant en niet van de hulpverlener om een oplossing te zoeken.
  • Proberen iemand te overtuigen is geen effectieve strategie.
  • De stijl en sfeer in het gesprek zijn over het algemeen kalm en uitnodigend van karakter.

Resultaat

Binnen verschillende hulpverleningstakken is onderzoek gedaan naar het effect van motiverende gespreksvoering. Daaruit blijkt dat deze methodiek leidt tot meer gemotiveerde klanten, minder uitval en meer kans op een structurele gedragsverandering dan andere methodieken. En niet onbelangrijk, daardoor een hoger slagingspercentage! Deze aanpak is in de financiële hulpverlening nog relatief onbekend.

Boek Van adviseren naar motiveren

Reden voor het Nibud om de motiverende gespreksvoering bekender te maken, met behulp van een boek: Van adviseren naar motiveren, geschreven door Jacomijn Kuiper en Hetty de Laat, trainers en coach in het werkveld.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Een belangrijk uitgangspunt bij motiverende gespreksvoering is: motivatie tot verandering komt vanuit de cliënt en wordt niet van buitenaf opgelegd.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
08 augustusus 2017

Masterclass Financieel gedrag in New York

lees meer ›Blog

Lezing Jongeren

Lezing Jongeren

Hoe komen jongeren rond? Hoe zit het met schulden?

meer info › Diensten

Lezing Financieel gedrag – interventies

Lezing Financieel gedrag – interventies

Over gedragsbeïnvloeding en effectiviteit.

meer info › Diensten
23 januari 2017

Financial guidance in Europa

lees meer ›Blog

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Kans op financiële problemen (2016)

Hoe mensen met hun geld omgaan is belangrijker dan hoogte inkomen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen
18 april 2016

Een werkboek, om mee te werken

lees meer ›Blog

Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid (2016)

Literatuurstudie naar gedragsinterventies bij schuldhulpverlening.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aan de slag met schuldpreventie

Aan de slag met schuldpreventie

Gratis artikel in de reeks 'Geld en gedrag'

bestel › Product

Voor boven de 18 en Tabbladenset

Voor boven de 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product