Motiverende gesprekstechnieken

Als hulpverlener/budgetcoach adviseert u klanten om soms drastische veranderingen in gedrag, leefgewoonten of in het bestedingspatroon aan te brengen.

Maar alleen informatie geven is meestal niet genoeg om mensen in beweging te krijgen. Motivatie is ook nodig. Hierbij kan motiverende gespreksvoering helpen.

Van adviseren naar motiveren

Mensen houden er niet van als een ander zegt wat ze moeten doen, zo blijkt uit inzichten uit de gedragseconomie en de psychologie. Een advies van een derde kan weerstand oproepen. De kunst is  om mensen zodanig te stimuleren dat ze de veranderingen zelf als belangrijk en gewenst gaan ervaren. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de acties bij de cliënt liggen. U gaat dus ‘van adviseren naar motiveren’.

Hoe werkt motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een klantgerichte, directieve manier van begeleiding die als doel heeft mensen zelf hun eigen wensen en tegenstrijdigheden te laten onderzoeken, om hen zo verder te helpen in het proces van gedragsverandering. Een aantal uitgangspunten zijn:

  • Motivatie tot verandering komt vanuit de klant en wordt niet van buitenaf opgelegd.
  • Het is de taak van de klant en niet van de hulpverlener om een oplossing te zoeken.
  • Proberen iemand te overtuigen is geen effectieve strategie.
  • De stijl en sfeer in het gesprek zijn over het algemeen kalm en uitnodigend van karakter.

Resultaat

Binnen verschillende hulpverleningstakken is onderzoek gedaan naar het effect van motiverende gespreksvoering. Daaruit blijkt dat deze methodiek leidt tot meer gemotiveerde klanten, minder uitval en meer kans op een structurele gedragsverandering dan andere methodieken. En niet onbelangrijk, daardoor een hoger slagingspercentage! Deze aanpak is in de financiële hulpverlening nog relatief onbekend.

Aan de slag

Wilt u praktisch aan de slag met activerende gespreksvoering? Lees meer over de training ‘Activerende gespreksvoering’. Leer in twee dagen hoe u uw cliënt kunt activeren en motiveren.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Een belangrijk uitgangspunt bij motiverende gespreksvoering is: motivatie tot verandering komt vanuit de cliënt en wordt niet van buitenaf opgelegd.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud Agenda 2021

Nibud Agenda 2021

Bewust omgaan met geld wordt vanzelfsprekend.

bestel › Product

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Lezing Jongeren

Lezing Jongeren

Hoe komen jongeren rond? Hoe zit het met schulden?

meer info › Diensten

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Kans op financiële problemen (2016)

Hoe mensen met hun geld omgaan is belangrijker dan hoogte inkomen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen

Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid (2016)

Literatuurstudie naar gedragsinterventies bij schuldhulpverlening.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport