Minima-effectrapportage

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak moeilijk om rond te komen. Ook huishoudens met extra zorgkosten hebben het soms moeilijk. Door middel van het sociaal (minima)beleid wil uw gemeente deze groep ondersteunen.

Maar heeft uw beleid het gewenste effect? Dat kunt u toetsen met een Minima-effectrapportage (MER) van het Nibud.

Koopkracht inzichtelijk

Een MER geeft inzicht in de koopkracht van uw inwoners met een laag inkomen en/of extra zorgkosten. Landelijke regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag worden meegenomen, maar ook het effect van uw gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen wordt doorgerekend. U krijgt inzicht in de verschillen in koopkracht tussen diverse huishoudtypes.

Begrotingen

Aan de hand van begrotingen voor diverse door u gekozen huishoudtypen brengt het Nibud de inkomsten en uitgaven van kwetsbare groepen in beeld. Dat kunnen bijvoorbeeld ouderen, eenoudergezinnen of grote gezinnen zijn. Ook de begroting van huishoudens met extra zorgkosten kan in beeld worden gebracht.

Uniek aan een MER is dat het Nibud naast de inkomenscijfers, ook beschikt over uitgavencijfers. Omdat begrotingen op meerdere inkomensniveaus worden gemaakt (bijvoorbeeld 100, 110 en 120 procent van het sociaal minimum), wordt ook een zogenoemde armoedeval inzichtelijk.

Monitoren van beleid

Het Nibud geeft in het rapport een onafhankelijk advies over de effecten van het sociaal beleid in uw gemeente. Op basis hiervan kunt u dit beleid aanpassen. U maakt bewuste keuzes op grond van reële cijfers. Door de rapportage regelmatig te actualiseren, kunt u uw beleid blijven monitoren en zo nodig bijstellen. Verschillende gemeenten laten op regelmatige basis een MER uitvoeren.

Wat krijgt u?

Als het Nibud een MER voor uw gemeente uitvoert, dan ontvangt u:

  • Begrotingen per huishoudtype (zoals alleenstaanden, gezinnen met kinderen, AOW-ers) op verschillende inkomensniveaus (bijvoorbeeld 100, 110 en 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm).
  • Een rapport met de bevindingen van het Nibud: welke huishoudtypen komen tekort, waar doet zich een armoedeval voor, en meer.
  • Onafhankelijk advies en aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen van het sociaal beleid.
  • Via een (extra) online tool kunt u de begrotingseffecten visueel maken (zie voorbeeld gemeente Rheden)

Een MER voor uw gemeente?

Wilt u de mogelijkheden voor een MER in uw gemeente bespreken? Neem dan contact op met Corinne van Gaalen, Sanne Lamers of Jasja Bos. U kunt ook een aanvraag insturen via ons algemeen contactformulier.

De verdiepende MER

Daar waar de MER uitgaat van voorbeeldhuishoudens en één vooraf gekozen huur, kijken we in de verdiepende MER naar de daadwerkelijke situatie in uw gemeente. Zo gebruiken we gegevens van woningbouwcorporaties over huren van de woningen in uw gemeente en de gegevens van het CBS over onder andere huishoudsamenstelling, inkomens, vermogen en energieverbruik. Dit geeft een compleet beeld van de woon-, inkomens- en huishoudsituatie van huurders in uw gemeente. Samen met de actuele uitgavencijfers, inclusief de landelijke én lokale regelingen, krijgt u een reëel beeld van de financiële positie van de huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door een Minima-effectrapportage regelmatig te actualiseren, kunt u uw armoedebeleid blijven monitoren en zo nodig bijstellen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Recht op tegemoetkoming

Voor huishoudens met lage inkomens zijn er diverse regelingen voor inkomensondersteuning.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog
17 maart 2020

Oproep beperken financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbaren

lees meer › Nieuwsbericht

Voor 1 dag arm

Voor 1 dag arm

Beleef 1 dag in armoede via serious gaming (op uw eigen locatie)

meer info › Opleidingen