Geschreven door

Corinne van Gaalen

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Minima-effectrapportage Zaanstad

Wat is het effect van het minimabeleid in uw gemeente in de praktijk? Welk effect hebben de getroffen maatregelen op het budget van verschillende groepen huishoudens? De gemeente Zaanstad krijgt al meerdere jaren op rij antwoord op deze vragen.

Vraag: effect van inkomensondersteunende regelingen

Als gemeente wilt u het effect van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen weten. En dan in het bijzonder het effect op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in uw gemeente.

Aanpak: beleid monitoren met jaarlijkse MER

In een Minima-effectrapportage (MER) maakt het Nibud gebruik van begrotingen, toegespitst op de lokale situatie. De gemeente Zaanstad liet voor de derde keer op rij een MER maken. Zij zijn niet alleen geïnteresseerd in het effect van hun regelingen, maar ook in het effect van het aangepaste beleid. De MER wordt daarom jaarlijks gepland, zodat Zaanstad steeds het effect van beleidsaanpassingen kan monitoren.

Resultaat: inzicht in de effecten van het minimabeleid

Voor de gemeente Zaanstad kan het Nibud de cijfers van de afgelopen drie jaren met elkaar vergelijken. Zo wordt het minimabeleid van de gemeente gemonitord. Door de minima-effectrapportage weet de gemeente:

  • Welke groepen huishoudens in de gemeente goed profiteren van de verschillende inkomensondersteunende maatregelen en welke groepen minder goed.
  • Waar een eventuele armoedeval zou kunnen ontstaan.
  • De koopkracht van groepen met een laag inkomen in de gemeente en de effecten van landelijke en gemeentelijke maatregelen daarop.
  • De effecten van maatregelen op het gebied van armoedebeleid door de jaren heen.

Een MER voor uw gemeente? Neem contact op met Corinne van Gaalen:

Wibo Klitsie, beleidsmedewerker gemeente Zaanstand:

‘’Een MER laat zien wat het beleid van jouw gemeente betekent voor de individuele situatie van de inwoner met een laag inkomen. Want hoe belangrijk budgetten en aantallen bereikte minima ook zijn voor een gemeente, het doel is om het individuele gezin te ondersteunen om te (blijven) participeren.’’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Corinne van Gaalen

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Een MER laat zien wat het beleid van jouw gemeente betekent voor de individuele situatie van de inwoner met een laag inkomen.”

— Wibo Klitsie, beleidsmedewerker gemeente Zaanstad

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Onderzoek gedragsinterventies in schuldhulpverlening

Samen met Delta Lloyd Foundation doet Nibud onderzoek naar gedragsinterventies.

lees meer › Praktijkverhaal

Berekenuwrecht Plus in Almere

Regelingen aanvragen nu gemakkelijker en efficiënter voor inwoners Almere.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda op maat voor samenwerkende gemeenten

Drie gemeenten ontwikkelden een Nibud-agenda op maat, met algemene én lokale info.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant Almere Haven

Resultaat van een breed gedragen samenwerking waar de wijk nu al zijn vruchten van plukt!

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant voor gemeente Zeist

Hoe moedigt u de inwoners van uw gemeente aan hun geldzaken op orde te krijgen?

lees meer › Praktijkverhaal

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Effectmeting NVB gastlessen

Hebben kinderen geleerd van de NVB gastles over geld? Het Nibud mat de effectiviteit in een onderzoek.

lees meer › Praktijkverhaal