Methodiek betaalbare huur

Voor woningcorporaties is het van belang om hun woningen verantwoord toe te wijzen aan huurders die de huur goed kunnen opbrengen.

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor woningcorporaties te berekenen. Hoe werkt het?

Huur-inkomenstabellen

Of een huur betaalbaar is, is vooral afhankelijk van het inkomen, maar ook van het huishoudtype. Een alleenstaande heeft immers andere uitgaven dan een groot gezin. En niet altijd geldt dat een hoger inkomen leidt tot een hogere betaalbare huur. Van deze berekeningen maakt het Nibud verschillende huur-inkomenstabellen, gecombineerd met een rapport over de methodiek, een beschrijving van de kwetsbare doelgroepen en de toepassingsmogelijkheden.

Methode

Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden en het netto inkomen van dat huishouden stelt het Nibud twee soorten begrotingen op:

 1. Een minimumbegroting: voor elke uitgavenpost wordt een bedrag opgesteld dat een bepaald huishouden minimaal nodig heeft.
 2. Een voorbeeldbegroting: voor elke uitgavenpost wordt een bedrag opgesteld dat vergelijkbare huishoudens gemiddeld aan die post besteden.

Bij de inkomens boven het minimum zijn de bedragen uit de voorbeeldbegroting hoger dan de bedragen van de minimumbegroting.  Het verschil tussen beide geeft inzicht in de bestedingsruimte. Van iedere euro hoger stelt de methodiek dat 50 eurocent beschikbaar is voor huurlasten en de andere 50 eurocent voor de overige uitgaven.

Voorbeeld 1

Een huishouden heeft een netto inkomen van 1200 euro per maand. Het totaal van de berekende minimumbedragen exclusief huur is 750 euro. Het totaal van de berekende voorbeeldbedragen exclusief huur is 1000 euro. Voor de huur is dan minimaal 200 (1200-1000) en maximaal 450 (1200 – 750) euro per maand over. In principe kan elke huur daartussen op te brengen zijn. Voor de berekeningen gaan we uit van een betaalbare huur die op de helft ligt van deze bedragen (in het voorbeeld dus 325 euro).

Het kan ook andersom berekend worden: bij een vooraf vastgestelde huur wordt dan berekend bij welk netto inkomen deze huur op de helft ligt van de minimaal en maximaal op te brengen huur.

Voorbeeld 2

Bij een vastgestelde huur van 250 euro ligt voor bovenstaand huishouden de huur niet op de helft van de minimaal en maximaal op te brengen huur (die was immers 325 euro). Bij een netto inkomen van 1050 euro is het totaal van de minimumbedragen 700 euro en het totaal van de voorbeeldbedragen 900 euro. Nu ligt de huur wel op de helft (minimum is 150 euro, maximum 350 euro).

Keuzemogelijkheden voor berekeningen

Wilt u als corporatie huur-inkomensberekeningen laten maken, dan leggen wij u de volgende keuze-opties voor.

 1. Op welke manier wilt u de berekeningen maken?
  Is dat: wat is een ‘verantwoorde’ huur bij een bepaald inkomen?
  Of is het: wat is een ‘verantwoord’ inkomen bij een bepaalde huur?
 2. Moet de huurtoeslag worden meegenomen in de berekeningen?
 3. Voor welke groepen/huishoudtypen wilt u berekeningen maken? Het Nibud hanteert een standaardset: alleenstaand of paar, in leeftijd variërend (AOW-min of -plus) en met of zonder kinderen. Dit kunnen we desgewenst uitbreiden.
 4. Welk inkomensbegrip wilt u hanteren? Mogelijkheden zijn: het netto inkomen, verzamelinkomen of toetsinkomen, eventueel bruto inkomen.
 5. Wilt u alleen huurberekeningen of gaat het om ‘bredere’ woonlasten, waarin ook andere kosten zoals energie, lokale heffingen of zorgkosten zijn betrokken?

Resultaat

Als resultaat ontvangt u verschillende huur-inkomenstabellen en een rapport. Het rapport bevat uitleg van de methode, de aannames die aan de berekeningen ten grondslag liggen en de toepassingsmogelijkheden voor de meest kwetsbare doelgroepen.

Dit rapport kunt u gebruiken:

 • om betaalbare woningen voor uw huurders te selecteren
 • om een beleid voor verantwoorde toewijzing te ontwikkelen
 • als basis voor een woonlastentool waarmee u uw huurders kunt voorlichten over betaalbare huur

Meer weten?

Wilt u met het Nibud in gesprek over huur-inkomensberekeningen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sanne Lamers, Jasja Bos of Marcel Warnaar. U kunt ook informatie vragen via het algemene Nibud-contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Een Nibud-rapport over betaalbare huur bevat uitleg van de methode, aannames bij de berekeningen, en de toepassingsmogelijkheden voor de meest kwetsbare doelgroepen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Over onze cijfers

Het Nibud verzamelt al meer dan 35 jaar cijfers over de uitgaven van huishoudens.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Nibud-onderzoek

Het Nibud doet onderzoek op het gebied van huishoudfinanciën en past dit breed toe.

lees meer › Artikel

Nibud-rekentools

De online rekentools geven consumenten snel en eenvoudig inzicht en overzicht in hun financiën.

lees meer › Artikel